Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 765
Wyborców 5 659
Kart wydanych 3 128
Liczba obwodów 5
Frekwencja 55.27%
 • 48.54%

 • 50.40%

 • 52.26%

 • 54.11%

 • 55.97%

 • 57.83%

 • 59.69%

 • 61.54%

 • 63.40%

 • 65.26%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 765
Wyborców 5 651
Kart wydanych 2 419
Liczba obwodów 5
Frekwencja 42.81%
 • 39.11%

 • 40.46%

 • 41.81%

 • 43.16%

 • 44.51%

 • 45.85%

 • 47.20%

 • 48.55%

 • 49.90%

 • 51.25%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 765
Wyborców 5 836
Kart wydanych 1 096
Liczba obwodów 5
Frekwencja 18.78%
 • 13.65%

 • 14.47%

 • 15.29%

 • 16.12%

 • 16.94%

 • 17.76%

 • 18.58%

 • 19.41%

 • 20.23%

 • 21.05%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. pulzawym. Puławy 39 259 20 845 24 24 53.10% 0.0531
gm. baranozwgm. Baranów 3 336 2 131 6 6 63.88% 0.06388
gm. janowiecgm. Janowiec 3 149 1 803 3 3 57.26% 0.05726
gm. kazimierz dolnygm. Kazimierz Dolny 5 659 3 128 5 5 55.27% 0.05527
gm. konzskowolagm. Końskowola 7 305 4 083 10 10 55.89% 0.05589
gm. kurozwgm. Kurów 6 271 3 477 7 7 55.45% 0.05545
gm. markuszozwgm. Markuszów 2 435 1 589 4 4 65.26% 0.06526
gm. nalzezczozwgm. Nałęczów 7 434 4 300 10 10 57.84% 0.05784
gm. pulzawygm. Puławy 9 855 5 202 9 9 52.79% 0.05279
gm. wazwolnicagm. Wąwolnica 3 793 1 841 5 5 48.54% 0.04854
gm. zzzyrzyngm. Żyrzyn 5 356 3 058 9 9 57.09% 0.05709

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. pulzawym. Puławy 39 058 15 277 24 23 39.11% 0.03911
gm. baranozwgm. Baranów 3 331 1 707 6 6 51.25% 0.05125
gm. janowiecgm. Janowiec 3 144 1 443 3 3 45.90% 0.0459
gm. kazimierz dolnygm. Kazimierz Dolny 5 651 2 419 5 5 42.81% 0.04281
gm. konzskowolagm. Końskowola 7 292 3 084 10 10 42.29% 0.04229
gm. kurozwgm. Kurów 6 266 2 509 7 7 40.04% 0.04004
gm. markuszozwgm. Markuszów 2 434 1 096 4 4 45.03% 0.04503
gm. nalzezczozwgm. Nałęczów 7 439 3 212 10 10 43.18% 0.04318
gm. pulzawygm. Puławy 9 847 3 944 9 9 40.05% 0.04005
gm. wazwolnicagm. Wąwolnica 3 794 1 499 5 5 39.51% 0.03951
gm. zzzyrzyngm. Żyrzyn 5 355 2 437 9 9 45.51% 0.04551

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. pulzawym. Puławy 39 030 5 616 24 23 14.39% 0.01439
gm. baranozwgm. Baranów 3 331 664 6 6 19.93% 0.01993
gm. janowiecgm. Janowiec 3 142 554 3 3 17.63% 0.01763
gm. kazimierz dolnygm. Kazimierz Dolny 5 836 1 096 5 5 18.78% 0.01878
gm. konzskowolagm. Końskowola 7 295 1 291 10 10 17.70% 0.0177
gm. kurozwgm. Kurów 6 266 855 7 7 13.65% 0.01365
gm. markuszozwgm. Markuszów 2 434 418 4 4 17.17% 0.01717
gm. nalzezczozwgm. Nałęczów 7 439 1 566 10 10 21.05% 0.02105
gm. pulzawygm. Puławy 9 840 1 467 9 9 14.91% 0.01491
gm. wazwolnicagm. Wąwolnica 3 792 662 5 5 17.46% 0.01746
gm. zzzyrzyngm. Żyrzyn 5 355 882 9 9 16.47% 0.01647