Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 401
Wyborców 5 233
Kart wydanych 3 120
Liczba obwodów 5
Frekwencja 59.62%
 • 51.28%

 • 53.24%

 • 55.19%

 • 57.15%

 • 59.11%

 • 61.06%

 • 63.02%

 • 64.98%

 • 66.93%

 • 68.89%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 401
Wyborców 5 216
Kart wydanych 2 522
Liczba obwodów 5
Frekwencja 48.35%
 • 39.77%

 • 41.94%

 • 44.11%

 • 46.27%

 • 48.44%

 • 50.61%

 • 52.78%

 • 54.94%

 • 57.11%

 • 59.28%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 401
Wyborców 5 215
Kart wydanych 964
Liczba obwodów 5
Frekwencja 18.49%
 • 18.11%

 • 19.07%

 • 20.03%

 • 20.99%

 • 21.95%

 • 22.90%

 • 23.86%

 • 24.82%

 • 25.78%

 • 26.74%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. batorzgm. Batorz 2 729 1 742 4 4 63.83% 0.06383
gm. chrzanozwgm. Chrzanów 2 433 1 623 4 4 66.71% 0.06671
gm. dzwolagm. Dzwola 5 233 3 120 5 5 59.62% 0.05962
gm. godziszozwgm. Godziszów 4 806 3 311 5 5 68.89% 0.06889
gm. janozw lubelskigm. Janów Lubelski 13 210 6 774 11 11 51.28% 0.05128
gm. modliborzycegm. Modliborzyce 5 841 3 248 6 6 55.61% 0.05561
gm. potok wielkigm. Potok Wielki 3 877 2 263 3 3 58.37% 0.05837

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. batorzgm. Batorz 2 730 1 478 4 4 54.14% 0.05414
gm. chrzanozwgm. Chrzanów 2 433 1 343 4 4 55.20% 0.0552
gm. dzwolagm. Dzwola 5 216 2 522 5 5 48.35% 0.04835
gm. godziszozwgm. Godziszów 4 806 2 849 5 5 59.28% 0.05928
gm. janozw lubelskigm. Janów Lubelski 13 075 5 200 11 9 39.77% 0.03977
gm. modliborzycegm. Modliborzyce 5 842 2 585 6 6 44.25% 0.04425
gm. potok wielkigm. Potok Wielki 3 877 1 884 3 3 48.59% 0.04859

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
gm. batorzgm. Batorz 2 729 563 4 4 20.63% 0.02063
gm. chrzanozwgm. Chrzanów 2 433 526 4 4 21.62% 0.02162
gm. dzwolagm. Dzwola 5 215 964 5 5 18.49% 0.01849
gm. godziszozwgm. Godziszów 4 806 1 285 5 5 26.74% 0.02674
gm. janozw lubelskigm. Janów Lubelski 13 074 2 368 11 9 18.11% 0.01811
gm. modliborzycegm. Modliborzyce 5 837 1 070 6 6 18.33% 0.01833
gm. potok wielkigm. Potok Wielki 3 877 731 3 3 18.85% 0.01885