Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 324
Wyborców 6 106
Kart wydanych 3 442
Liczba obwodów 6
Frekwencja 56.37%
 • 56.37%

 • 58.55%

 • 60.74%

 • 62.92%

 • 65.10%

 • 67.29%

 • 69.47%

 • 71.65%

 • 73.84%

 • 76.02%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 324
Wyborców 6 102
Kart wydanych 2 896
Liczba obwodów 6
Frekwencja 47.46%
 • 47.46%

 • 49.87%

 • 52.28%

 • 54.69%

 • 57.10%

 • 59.51%

 • 61.92%

 • 64.33%

 • 66.74%

 • 69.15%

Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 324
Wyborców 6 100
Kart wydanych 1 211
Liczba obwodów 6
Frekwencja 19.85%
 • 19.85%

 • 20.88%

 • 21.92%

 • 22.95%

 • 23.98%

 • 25.02%

 • 26.05%

 • 27.08%

 • 28.12%

 • 29.15%

 • Frekwencja końcowa
 • 17:00
 • 12:00

Frekwencja końcowa

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. ostrowiec szwieztokrzyskim. Ostrowiec Świętokrzyski 38
gm. balztozwgm. Bałtów 3 049 2 318 5 5 76.02% 0.07602
gm. bodzechozwgm. Bodzechów 12
gm. czmielozwgm. Ćmielów 6 106 3 442 6 6 56.37% 0.05637
gm. kunozwgm. Kunów 11
gm. waszniozwgm. Waśniów 6

Frekwencja 17:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. ostrowiec szwieztokrzyskim. Ostrowiec Świętokrzyski 38
gm. balztozwgm. Bałtów 3 047 2 107 5 5 69.15% 0.06915
gm. bodzechozwgm. Bodzechów 12
gm. czmielozwgm. Ćmielów 6 102 2 896 6 6 47.46% 0.04746
gm. kunozwgm. Kunów 11
gm. waszniozwgm. Waśniów 6

Frekwencja 12:00

Gminy Liczba wyborców Kart wydanych Liczba obwodów Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane Frekwencja
m. ostrowiec szwieztokrzyskim. Ostrowiec Świętokrzyski 38
gm. balztozwgm. Bałtów 3 043 887 5 5 29.15% 0.02915
gm. bodzechozwgm. Bodzechów 12
gm. czmielozwgm. Ćmielów 6 100 1 211 6 6 19.85% 0.01985
gm. kunozwgm. Kunów 11
gm. waszniozwgm. Waśniów 6