Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW ŚWIATOWEGO KONGRESU POLAKÓW
Typ komitetu Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń
Adres Gombrowicza 17, 01-682 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Krystyna Anna Krzekotowska
Pełnomocnik finansowy Jerzy Wojciech Krzekotowski
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Prezydent m.st. Warszawy

Numer Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie
7 KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 Warszawa

Rada m.st. Warszawy

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 8 4 50.00 4 50.00 1
Okręg nr 2 8 4 50.00 4 50.00 1
Okręg nr 3 8 5 62.50 3 37.50 1
Okręg nr 4 7 3 42.86 4 57.14 1
Okręg nr 5 8 3 37.50 5 62.50 1
Okręg nr 6 8 5 62.50 3 37.50 1
Okręg nr 7 9 5 55.56 4 44.44 1
Okręg nr 8 8 5 62.50 3 37.50 1
Okręg nr 9 8 5 62.50 3 37.50 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 62 63 62 78 28
Okręg nr 2 54 53 54 82 31
Okręg nr 3 57 49 69 81 21
Okręg nr 4 37 34 40 55 23
Okręg nr 5 61 72 54 79 26
Okręg nr 6 54 54 55 75 22
Okręg nr 7 52 54 50 79 28
Okręg nr 8 51 50 53 78 28
Okręg nr 9 46 39 58 77 28

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do rad powiatów
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 9 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Ogółem 73 40 55% 33 45%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 10 5 50% 5 50%
30-39 12 8 67% 4 33%
40-59 21 11 52% 10 48%
60+ 29 15 52% 14 48%
Ogółem 72 39 54% 33 46%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 0 0 0% 0 0%
60+ 1 1 100% 0 0%
Ogółem 1 1 100% 0 0%

Wybory do Rady m.st. Warszawy

Lista nr 20 [ Okręg nr 1 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 kacperczyk krystyna barbaraKACPERCZYK Krystyna Barbara 70 Warszawa 48 5.0E-5
0.05% Nie
2 sitek bozzzena danutaSITEK Bożena Danuta 61 Warszawa 27 3.0E-5
0.03% Nie
3 redel ewa wiktoriaREDEL Ewa Wiktoria 62 Warszawa 19 2.0E-5
0.02% Nie
4 kulinzski kamil jakubKULIŃSKI Kamil Jakub 28 Warszawa 13 1.0E-5
0.01% Nie
5 barszcz krzysztof arkadiuszBARSZCZ Krzysztof Arkadiusz 70 Warszawa 13 1.0E-5
0.01% Nie
6 kowalska joanna balbinaKOWALSKA Joanna Balbina 56 Warszawa 13 1.0E-5
0.01% Nie
7 szczezsny wieslzawSZCZĘSNY Wiesław 70 Warszawa 14 1.0E-5
0.01% Nie
8 krzekotowski jerzy wojciechKRZEKOTOWSKI Jerzy Wojciech 78 Warszawa 26 3.0E-5
0.03% Nie

Lista nr 20 [ Okręg nr 2 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 gancarson jacek marekGANCARSON Jacek Marek 69 Warszawa 29 3.0E-5
0.03% Nie
2 popis marianPOPIS Marian 82 Warszawa 23 2.0E-5
0.02% Nie
3 rezpalska bozzzena malzgorzataRĘPALSKA Bożena Małgorzata 38 Warszawa 16 2.0E-5
0.02% Nie
4 zaremba barbaraZAREMBA Barbara 54 Warszawa 25 2.0E-5
0.02% Nie
5 orzechowska annaORZECHOWSKA Anna 49 Warszawa 27 3.0E-5
0.03% Nie
6 prutis halinaPRUTIS Halina 70 Warszawa 7 1.0E-5
0.01% Nie
7 kowalski pawelzKOWALSKI Paweł 31 Warszawa 12 1.0E-5
0.01% Nie
8 ratuski rafalz danielRATUSKI Rafał Daniel 33 Warszawa 11 1.0E-5
0.01% Nie

Lista nr 20 [ Okręg nr 3 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 mirska-piworowicz beata iwonaMIRSKA-PIWOROWICZ Beata Iwona 49 Warszawa 57 5.0E-5
0.05% Nie
2 dolinzska-markowska ewa jadwigaDOLIŃSKA-MARKOWSKA Ewa Jadwiga 70 Warszawa 16 1.0E-5
0.01% Nie
3 jakubowicz andrzejJAKUBOWICZ Andrzej 81 Warszawa 19 2.0E-5
0.02% Nie
4 mirska klaudia stanislzawaMIRSKA Klaudia Stanisława 21 Warszawa 14 1.0E-5
0.01% Nie
5 kalzkusinzski wojciechKAŁKUSIŃSKI Wojciech 70 Warszawa 6 1.0E-5
0.01% Nie
6 kowalski witold zbigniewKOWALSKI Witold Zbigniew 56 Warszawa 9 1.0E-5
0.01% Nie
7 ciach katarzyna annaCIACH Katarzyna Anna 48 Warszawa 16 1.0E-5
0.01% Nie
8 stezpienz jolanta agnieszkaSTĘPIEŃ Jolanta Agnieszka 57 Warszawa 20 2.0E-5
0.02% Nie

Lista nr 20 [ Okręg nr 4 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 wronzski marcin edwardWROŃSKI Marcin Edward 39 Warszawa 38 6.0E-5
0.06% Nie
2 aleksandrowicz krystynaALEKSANDROWICZ Krystyna 55 Warszawa 22 3.0E-5
0.03% Nie
3 mirski kamilMIRSKI Kamil 25 Warszawa 10 2.0E-5
0.02% Nie
4 piworowicz grzegorzPIWOROWICZ Grzegorz 47 Warszawa 7 1.0E-5
0.01% Nie
5 lewczuk aleksandraLEWCZUK Aleksandra 23 Warszawa 12 2.0E-5
0.02% Nie
6 kulinzska karolina beataKULIŃSKA Karolina Beata 23 Warszawa 15 2.0E-5
0.02% Nie
7 bralski pawelz marekBRALSKI Paweł Marek 46 Warszawa 74 0.00011
0.11% Nie

Lista nr 20 [ Okręg nr 5 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 Warszawa 209 0.00022
0.22% Nie
2 postek jan stanislzawPOSTEK Jan Stanisław 58 Warszawa 17 2.0E-5
0.02% Nie
3 widzynzska barbaraWIDZYŃSKA Barbara 64 Warszawa 19 2.0E-5
0.02% Nie
4 sandecki wlzodzimierz janSANDECKI Włodzimierz Jan 79 Warszawa 19 2.0E-5
0.02% Nie
5 okulus sebastian kacperOKULUS Sebastian Kacper 26 Warszawa 15 2.0E-5
0.02% Nie
6 lewandowski marek krzysztofLEWANDOWSKI Marek Krzysztof 65 Warszawa 21 2.0E-5
0.02% Nie
7 szczezsna krystyna mariaSZCZĘSNA Krystyna Maria 74 Warszawa 23 2.0E-5
0.02% Nie
8 ociepka maciej dariuszOCIEPKA Maciej Dariusz 40 Warszawa 42 4.0E-5
0.04% Nie

Lista nr 20 [ Okręg nr 6 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 rezpalski andrzej adamRĘPALSKI Andrzej Adam 43 WARSZAWA 47 6.0E-5
0.06% Nie
2 tarasiuk kalina ewelinaTARASIUK Kalina Ewelina 35 WARSZAWA 34 4.0E-5
0.04% Nie
3 tomaszewicz maria monikaTOMASZEWICZ Maria Monika 75 WARSZAWA 14 2.0E-5
0.02% Nie
4 gozrniak wieslzawaGÓRNIAK Wiesława 66 WARSZAWA 14 2.0E-5
0.02% Nie
5 nakielska-cremers zofiaNAKIELSKA-CREMERS Zofia 69 WARSZAWA 9 1.0E-5
0.01% Nie
6 lzojek karolina mariaŁOJEK Karolina Maria 22 WARSZAWA 14 2.0E-5
0.02% Nie
7 prutis tadeusz michalzPRUTIS Tadeusz Michał 75 WARSZAWA 3 0
0.00% Nie
8 kowalewski adam jerzyKOWALEWSKI Adam Jerzy 45 Warszawa 9 1.0E-5
0.01% Nie

Lista nr 20 [ Okręg nr 7 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 szmyt wirginia janinaSZMYT Wirginia Janina 79 WARSZAWA 57 5.0E-5
0.05% Nie
2 kacperczyk ryszardKACPERCZYK Ryszard 73 WARSZAWA 23 2.0E-5
0.02% Nie
3 lempek krystynaLEMPEK Krystyna 68 WARSZAWA 25 2.0E-5
0.02% Nie
4 budzynzski marcinBUDZYŃSKI Marcin 28 WARSZAWA 22 2.0E-5
0.02% Nie
5 foks agata lzucjaFOKS Agata Łucja 35 WARSZAWA 32 3.0E-5
0.03% Nie
6 jedlinzski tomasz piotrJEDLIŃSKI Tomasz Piotr 34 WARSZAWA 29 3.0E-5
0.03% Nie
7 tarasiuk-kostro jowitaTARASIUK-KOSTRO Jowita 43 WARSZAWA 19 2.0E-5
0.02% Nie
8 bielecka ewaBIELECKA Ewa 43 WARSZAWA 34 3.0E-5
0.03% Nie
9 zablzocki czeslzawZABŁOCKI Czesław 62 WARSZAWA 18 2.0E-5
0.02% Nie

Lista nr 20 [ Okręg nr 8 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 szafarz sylwester stanislzawSZAFARZ Sylwester Stanisław 78 WARSZAWA 52 5.0E-5
0.05% Nie
2 olechnowicz elzzzbietaOLECHNOWICZ Elżbieta 54 WARSZAWA 26 3.0E-5
0.03% Nie
3 suwinzska grazzzynaSUWIŃSKA Grażyna 58 WARSZAWA 9 1.0E-5
0.01% Nie
4 buczynzska agnieszka magdalenaBUCZYŃSKA Agnieszka Magdalena 39 WARSZAWA 23 2.0E-5
0.02% Nie
5 nalewajko grazzzyna mariaNALEWAJKO Grażyna Maria 64 WARSZAWA 14 1.0E-5
0.01% Nie
6 lempek jaroslzaw janLEMPEK Jarosław Jan 51 WARSZAWA 4 0
0.00% Nie
7 anaszewski stanislzaw sebastianANASZEWSKI Stanisław Sebastian 28 WARSZAWA 1 0
0.00% Nie
8 wiszniewska joanna kazimieraWIŚNIEWSKA Joanna Kazimiera 33 WARSZAWA 28 3.0E-5
0.03% Nie

Lista nr 20 [ Okręg nr 9 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 rutowicz-rak malzgorzataRUTOWICZ-RAK Małgorzata 37 WARSZAWA 82 7.0E-5
0.07% Nie
2 nalewajko oliwia karinaNALEWAJKO Oliwia Karina 28 WARSZAWA 30 3.0E-5
0.03% Nie
3 ratuska emilia beataRATUSKA Emilia Beata 32 Warszawa 13 1.0E-5
0.01% Nie
4 lewandowska teresa malzgorzataLEWANDOWSKA Teresa Małgorzata 59 WARSZAWA 46 4.0E-5
0.04% Nie
5 seredynzski dariusz jozzefSEREDYŃSKI Dariusz Józef 53 WARSZAWA 10 1.0E-5
0.01% Nie
6 olszewski marcin adamOLSZEWSKI Marcin Adam 44 WARSZAWA 23 2.0E-5
0.02% Nie
7 jedlinzska monikaJEDLIŃSKA Monika 35 WARSZAWA 23 2.0E-5
0.02% Nie
8 kobylinzski wiktor jerzyKOBYLIŃSKI Wiktor Jerzy 77 WARSZAWA 22 2.0E-5
0.02% Nie

Wybory na Prezydenta m.st. Warszawy

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1. krzekotowska krystyna annaKRZEKOTOWSKA Krystyna Anna 76 wyższe Warszawa 1 604 0.18