Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 6

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 16 w Żorach, ul. Osińska 50 Żory
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Osiedle Korfantego bloki od nr 1 do nr 7 i nr 9, Aleja Jana Pawła II od nr 15 do nr 31 (nieparzyste), Aleja Zjednoczonej Europy od nr 16 do nr 26 (parzyste), ulice: Astrów nr 14, 16, 18, Augustyna Weltzla od nr 27 do końca (nieparzyste) i od nr 10 do końca (parzyste), Centralna od nr 21 do końca (nieparzyste), Handlowa, Małachowskiego, Osińska od nr 22 do nr 60 (parzyste) i od nr 23 do 99D (nieparzyste), Prawnicza numery nieparzyste i od nr 30 do końca (parzyste), Sądowa numery parzyste, Słowackiego.
Liczba mieszkańców 2272
Liczba wyborców 1854
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Żory 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Prezydenta Miasta Żory
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1854
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1854
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1668
3 Liczba kart niewykorzystanych 722
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 946
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 946
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 946
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 946
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 930
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piliszek grzegorz kazimierzPILISZEK Grzegorz Kazimierz 36 Żory 26 0.0028
2.80
2 zalzoga pawelz krzysztofZAŁOGA Paweł Krzysztof 26 Żory 6 0.00065
0.65
3 kieres joanna anetaKIERES Joanna Aneta 42 Żory 2 0.00022
0.22
4 senejko miroslzaw janSENEJKO Mirosław Jan 39 Żory 10 0.00108
1.08
5 brodzinzska elzzzbieta barbaraBRODZIŃSKA Elżbieta Barbara 57 Żory 1 0.00011
0.11
6 mizeracka barbara mariaMIZERACKA Barbara Maria 62 Żory 0 0
0.00
7 jachymek marcin lzukaszJACHYMEK Marcin Łukasz 37 Żory 1 0.00011
0.11
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wawrzyczek daniel emilianWAWRZYCZEK Daniel Emilian 56 Żory 131 0.01409
14.09
2 mentlik krzysztof antoniMENTLIK Krzysztof Antoni 50 Żory 34 0.00366
3.66
3 celinzska malzgorzata barbaraCELIŃSKA Małgorzata Barbara 63 Żory 13 0.0014
1.40
4 czyzzz barbaraCZYŻ Barbara 71 Żory 13 0.0014
1.40
5 struczyk teresa teodoraSTRUCZYK Teresa Teodora 64 Żory 42 0.00452
4.52
6 liszka michalz marianLISZKA Michał Marian 31 Żory 9 0.00097
0.97
7 michta piotr mariuszMICHTA Piotr Mariusz 41 Żory 10 0.00108
1.08
Razem 252
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 252

Lista nr 18 - KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwierczek dawid grzegorzŚWIERCZEK Dawid Grzegorz 37 Żory 80 0.0086
8.60
2 nowacka anna marietaNOWACKA Anna Marieta 38 Żory 30 0.00323
3.23
3 halzacz krzysztof piotrHAŁACZ Krzysztof Piotr 39 Żory 11 0.00118
1.18
4 lazar-biela alicja nataliaLAZAR-BIELA Alicja Natalia 35 Żory 9 0.00097
0.97
5 broczkowska sylwia monikaBROCZKOWSKA Sylwia Monika 42 Żory 59 0.00634
6.34
6 golzowkin szymonGOŁOWKIN Szymon 29 Żory 18 0.00194
1.94
7 buch jerzy eugeniuszBUCH Jerzy Eugeniusz 63 Żory 0 0
0.00
8 ledwonz nikol sandraLEDWOŃ Nikol Sandra 18 Żory 11 0.00118
1.18
Razem 218
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 218

Lista nr 19 - KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosztylza piotrKOSZTYŁA Piotr 42 Żory 222 0.02387
23.87
2 kusz arkadiusz tomaszKUŚ Arkadiusz Tomasz 45 Żory 27 0.0029
2.90
3 hoderny leszekHODERNY Leszek 50 Żory 18 0.00194
1.94
4 moronzska anita mariaMOROŃSKA Anita Maria 19 Żory 13 0.0014
1.40
5 kalzus ewa bernardaKAŁUS Ewa Bernarda 40 Żory 92 0.00989
9.89
6 palzuchowska maria magdalenaPAŁUCHOWSKA Maria Magdalena 67 Żory 5 0.00054
0.54
7 student stanislzaw danielSTUDENT Stanisław Daniel 39 Żory 35 0.00376
3.76
8 wrozblewski radoslzaw sylwesterWRÓBLEWSKI Radosław Sylwester 44 Żory 2 0.00022
0.22
Razem 414
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 414
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1854
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1850
3 Liczba kart niewykorzystanych 904
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 946
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 946
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 946
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 914
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 15 0.00164
1.64
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 1 0.00011
0.11
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 4 0.00044
0.44
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 11 0.0012
1.20
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 4 0.00044
0.44
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 2 0.00022
0.22
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 5 0.00055
0.55
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 3 0.00033
0.33
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 3 0.00033
0.33
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 8 0.00088
0.88
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 1 0.00011
0.11
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 1 0.00011
0.11
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 1 0.00011
0.11
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 2 0.00022
0.22
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 3 0.00033
0.33
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 1 0.00011
0.11
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 0 0
0.00
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 5 0.00055
0.55
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 1 0.00011
0.11
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 221 0.02418
24.18
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 11 0.0012
1.20
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 10 0.00109
1.09
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 4 0.00044
0.44
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 6 0.00066
0.66
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 6 0.00066
0.66
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 1 0.00011
0.11
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 7 0.00077
0.77
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 56 0.00613
6.13
Razem 322
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 322

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 8 0.00088
0.88
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 25 0.00274
2.74
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 0 0
0.00
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 7 0.00077
0.77
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 1 0.00011
0.11
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 3 0.00033
0.33
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 2 0.00022
0.22
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 2 0.00022
0.22
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 2 0.00022
0.22
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 3 0.00033
0.33
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 1 0.00011
0.11
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 1 0.00011
0.11
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 1 0.00011
0.11
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 4 0.00044
0.44
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 1 0.00011
0.11
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 1 0.00011
0.11
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 15 0.00164
1.64
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00044
0.44
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 7 0.00077
0.77
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 8 0.00088
0.88
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 4 0.00044
0.44
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 0 0
0.00
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 3 0.00033
0.33
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 0 0
0.00
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 6 0.00066
0.66
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 8 0.00088
0.88
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 1 0.00011
0.11
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 1 0.00011
0.11
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 1 0.00011
0.11
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 2 0.00022
0.22
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 2 0.00022
0.22
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 1 0.00011
0.11
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 62 0.00678
6.78
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 17 0.00186
1.86
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 26 0.00284
2.84
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 198 0.02166
21.66
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 15 0.00164
1.64
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00033
0.33
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 9 0.00098
0.98
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 13 0.00142
1.42
Razem 343
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 343

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00044
0.44
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 2 0.00022
0.22
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 4 0.00044
0.44
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 4 0.00044
0.44
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 2 0.00022
0.22
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 2 0.00022
0.22
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 1 0.00011
0.11
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 1 0.00011
0.11
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 1 0.00011
0.11
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 2 0.00022
0.22
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 5 0.00055
0.55
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 6 0.00066
0.66
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 2 0.00022
0.22
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 2 0.00022
0.22
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 0 0
0.00
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 2 0.00022
0.22
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 3 0.00033
0.33
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 5 0.00055
0.55
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 0 0
0.00
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 3 0.00033
0.33
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 0 0
0.00
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 1 0.00011
0.11
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Żory
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1854
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1854
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1666
3 Liczba kart niewykorzystanych 720
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 946
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 946
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 946
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 946
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 937
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski dariuszDOMAŃSKI Dariusz 54 wyższe Żory 199 0.02124
21.24
2 gaszka anna malzgorzataGASZKA Anna Małgorzata 44 wyższe Żory 231 0.02465
24.65
3 piliszek grzegorz kazimierzPILISZEK Grzegorz Kazimierz 36 wyższe Żory 49 0.00523
5.23
4 socha waldemar andrzejSOCHA Waldemar Andrzej 55 wyższe Żory 458 0.04888
48.88