Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 15

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół nr 3 w Żorach, Osiedle Sikorskiego 52 Żory
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Osiedle Sikorskiego bloki od nr 1 do nr 8 oraz od nr 32 do nr 34 i nr 36, Aleja Jana Pawła II od nr 45 do nr 57 (nieparzyste), ulice: Okrężna nr 3a i nr 3b, Osińska nr 80, nr 101 i nr 103, Owocowa nr 1, Promienna.
Liczba mieszkańców 2934
Liczba wyborców 2350
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Żory 3
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Żory
  • Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Żory
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2350
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2349
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2127
3 Liczba kart niewykorzystanych 1020
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1107
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1107
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1107
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1107
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1095
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski dariuszDOMAŃSKI Dariusz 54 wyższe Żory 252 0.02301
23.01
2 gaszka anna malzgorzataGASZKA Anna Małgorzata 44 wyższe Żory 217 0.01982
19.82
3 piliszek grzegorz kazimierzPILISZEK Grzegorz Kazimierz 36 wyższe Żory 31 0.00283
2.83
4 socha waldemar andrzejSOCHA Waldemar Andrzej 55 wyższe Żory 595 0.05434
54.34
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2350
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2349
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2131
3 Liczba kart niewykorzystanych 1025
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1106
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1106
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1106
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 10
10 Liczba kart ważnych 1096
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1070
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzuczak marek stanislzawŁUCZAK Marek Stanisław 37 Żory 21 0.00196
1.96
2 temich remigiusz robertTEMICH Remigiusz Robert 35 Żory 4 0.00037
0.37
3 szewczyk jacek joachimSZEWCZYK Jacek Joachim 25 Żory 5 0.00047
0.47
4 brzezinka tomasz przemyslzawBRZEZINKA Tomasz Przemysław 40 Żory 2 0.00019
0.19
5 guziuk annaGUZIUK Anna 65 Żory 5 0.00047
0.47
6 mizeracki boguslzaw zygmuntMIZERACKI Bogusław Zygmunt 64 Żory 1 9.0E-5
0.09
7 jozzefowicz ewa barbaraJÓZEFOWICZ Ewa Barbara 57 Żory 1 9.0E-5
0.09
8 malzkus lila aleksandraMAŁKUS Lila Aleksandra 66 Żory 2 0.00019
0.19
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 miketa jacek wlzadyslzawMIKETA Jacek Władysław 30 Żory 116 0.01084
10.84
2 gaj marcin rafalzGAJ Marcin Rafał 38 Żory 26 0.00243
2.43
3 ksiazzzzek grzegorz henrykKSIĄŻEK Grzegorz Henryk 31 Żory 100 0.00935
9.35
4 raiwa monika katarzynaRAIWA Monika Katarzyna 33 Żory 7 0.00065
0.65
5 rzymanek pawelzRZYMANEK Paweł 24 Żory 3 0.00028
0.28
6 skwarko grazzzyna bozzzenaSKWARKO Grażyna Bożena 57 Żory 12 0.00112
1.12
7 grzonka joachim stanislzawGRZONKA Joachim Stanisław 64 Żory 8 0.00075
0.75
8 brulinzska beataBRULIŃSKA Beata 33 Żory 20 0.00187
1.87
Razem 292
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 292

Lista nr 18 - KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 marciniak jerzyMARCINIAK Jerzy 57 Żory 72 0.00673
6.73
2 worsztynowicz elzzzbieta malzgorzataWORSZTYNOWICZ Elżbieta Małgorzata 64 Żory 15 0.0014
1.40
3 pasierbek jolanta mariaPASIERBEK Jolanta Maria 63 Żory 23 0.00215
2.15
4 jablzonzska martaJABŁOŃSKA Marta 26 Żory 6 0.00056
0.56
5 siejok piotr augustynSIEJOK Piotr Augustyn 42 Żory 23 0.00215
2.15
6 bartecka renata barbaraBARTECKA Renata Barbara 29 Żory 17 0.00159
1.59
7 dudek marzena malzgorzataDUDEK Marzena Małgorzata 35 Żory 3 0.00028
0.28
8 filak dariusz eugeniuszFILAK Dariusz Eugeniusz 56 Żory 36 0.00336
3.36
Razem 195
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 195

Lista nr 19 - KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 milzek michalz janMIŁEK Michał Jan 67 Żory 30 0.0028
2.80
2 owczarek kamil michalzOWCZAREK Kamil Michał 37 Żory 225 0.02103
21.03
3 fiedor barbara ewaFIEDOR Barbara Ewa 55 Żory 152 0.01421
14.21
4 mleczko mateusz adamMLECZKO Mateusz Adam 22 Żory 60 0.00561
5.61
5 basek marta barbaraBASEK Marta Barbara 43 Żory 23 0.00215
2.15
6 nieszciur jaroslzawNIEŚCIUR Jarosław 32 Żory 7 0.00065
0.65
7 ujma danuta jadwigaUJMA Danuta Jadwiga 58 Żory 28 0.00262
2.62
8 wawrzyniak liliana elzzzbietaWAWRZYNIAK Liliana Elżbieta 63 Żory 17 0.00159
1.59
Razem 542
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 542
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2350
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2350
3 Liczba kart niewykorzystanych 1244
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1106
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1106
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 1104
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 53
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 35
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1051
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 7 0.00067
0.67
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 4 0.00038
0.38
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 8 0.00076
0.76
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 10 0.00095
0.95
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 0 0
0.00
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 2 0.00019
0.19
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 6 0.00057
0.57
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 3 0.00029
0.29
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 9 0.00086
0.86
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 5 0.00048
0.48
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 0 0
0.00
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 1 0.0001
0.10
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 4 0.00038
0.38
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 1 0.0001
0.10
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 1 0.0001
0.10
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 4 0.00038
0.38
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 12 0.00114
1.14
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 0 0
0.00
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 1 0.0001
0.10
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 3 0.00029
0.29
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 219 0.02084
20.84
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 11 0.00105
1.05
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 13 0.00124
1.24
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 4 0.00038
0.38
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 7 0.00067
0.67
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 2 0.00019
0.19
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 2 0.00019
0.19
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00057
0.57
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 66 0.00628
6.28
Razem 330
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 330

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 19 0.00181
1.81
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 27 0.00257
2.57
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 6 0.00057
0.57
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 5 0.00048
0.48
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 0 0
0.00
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 1 0.0001
0.10
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 4 0.00038
0.38
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 1 0.0001
0.10
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 0 0
0.00
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 6 0.00057
0.57
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 4 0.00038
0.38
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 1 0.0001
0.10
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 1 0.0001
0.10
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 2 0.00019
0.19
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 0 0
0.00
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 1 0.0001
0.10
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 3 0.00029
0.29
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 1 0.0001
0.10
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 0 0
0.00
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 2 0.00019
0.19
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 2 0.00019
0.19
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 18 0.00171
1.71
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00057
0.57
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 10 0.00095
0.95
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 5 0.00048
0.48
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 6 0.00057
0.57
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 2 0.00019
0.19
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 1 0.0001
0.10
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 1 0.0001
0.10
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 8 0.00076
0.76
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 6 0.00057
0.57
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 3 0.00029
0.29
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 3 0.00029
0.29
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 1 0.0001
0.10
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 1 0.0001
0.10
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 1 0.0001
0.10
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 90 0.00856
8.56
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 16 0.00152
1.52
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 34 0.00324
3.24
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 236 0.02245
22.45
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 20 0.0019
1.90
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00019
0.19
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 8 0.00076
0.76
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 13 0.00124
1.24
Razem 419
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 419

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00038
0.38
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 3 0.00029
0.29
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 1 0.0001
0.10
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 1 0.0001
0.10
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 1 0.0001
0.10
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 1 0.0001
0.10
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 2 0.00019
0.19
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 2 0.00019
0.19
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 1 0.0001
0.10
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 3 0.00029
0.29
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 7 0.00067
0.67
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 9 0.00086
0.86
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 0 0
0.00
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 1 0.0001
0.10
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 2 0.00019
0.19
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 1 0.0001
0.10
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 2 0.00019
0.19
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 4 0.00038
0.38
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 2 0.00019
0.19
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 4 0.00038
0.38
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 2 0.00019
0.19
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 2 0.00019
0.19
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 2 0.00019
0.19
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 1 0.0001
0.10
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 1 0.0001
0.10
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 1 0.0001
0.10
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 3 0.00029
0.29
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18