Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 13

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 13 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach, Osiedle Pawlikowskiego 40 Żory
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Osiedle Pawlikowskiego bloki od nr 1 do nr 11 oraz blok nr 21 i nr 22, Aleja Zjednoczonej Europy nr 45A, nr 55A i nr 55B, ulice: Jastrzębia, Okrężna 5, Orla, Sokola.
Liczba mieszkańców 2651
Liczba wyborców 2189
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Żory 3
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Prezydenta Miasta Żory
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2189
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2189
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1932
3 Liczba kart niewykorzystanych 928
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1004
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1004
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1003
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1003
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 987
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzuczak marek stanislzawŁUCZAK Marek Stanisław 37 Żory 33 0.00334
3.34
2 temich remigiusz robertTEMICH Remigiusz Robert 35 Żory 7 0.00071
0.71
3 szewczyk jacek joachimSZEWCZYK Jacek Joachim 25 Żory 2 0.0002
0.20
4 brzezinka tomasz przemyslzawBRZEZINKA Tomasz Przemysław 40 Żory 1 0.0001
0.10
5 guziuk annaGUZIUK Anna 65 Żory 10 0.00101
1.01
6 mizeracki boguslzaw zygmuntMIZERACKI Bogusław Zygmunt 64 Żory 0 0
0.00
7 jozzefowicz ewa barbaraJÓZEFOWICZ Ewa Barbara 57 Żory 0 0
0.00
8 malzkus lila aleksandraMAŁKUS Lila Aleksandra 66 Żory 0 0
0.00
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 miketa jacek wlzadyslzawMIKETA Jacek Władysław 30 Żory 137 0.01388
13.88
2 gaj marcin rafalzGAJ Marcin Rafał 38 Żory 22 0.00223
2.23
3 ksiazzzzek grzegorz henrykKSIĄŻEK Grzegorz Henryk 31 Żory 23 0.00233
2.33
4 raiwa monika katarzynaRAIWA Monika Katarzyna 33 Żory 11 0.00111
1.11
5 rzymanek pawelzRZYMANEK Paweł 24 Żory 9 0.00091
0.91
6 skwarko grazzzyna bozzzenaSKWARKO Grażyna Bożena 57 Żory 5 0.00051
0.51
7 grzonka joachim stanislzawGRZONKA Joachim Stanisław 64 Żory 45 0.00456
4.56
8 brulinzska beataBRULIŃSKA Beata 33 Żory 25 0.00253
2.53
Razem 277
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 277

Lista nr 18 - KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 marciniak jerzyMARCINIAK Jerzy 57 Żory 14 0.00142
1.42
2 worsztynowicz elzzzbieta malzgorzataWORSZTYNOWICZ Elżbieta Małgorzata 64 Żory 54 0.00547
5.47
3 pasierbek jolanta mariaPASIERBEK Jolanta Maria 63 Żory 39 0.00395
3.95
4 jablzonzska martaJABŁOŃSKA Marta 26 Żory 14 0.00142
1.42
5 siejok piotr augustynSIEJOK Piotr Augustyn 42 Żory 9 0.00091
0.91
6 bartecka renata barbaraBARTECKA Renata Barbara 29 Żory 11 0.00111
1.11
7 dudek marzena malzgorzataDUDEK Marzena Małgorzata 35 Żory 28 0.00284
2.84
8 filak dariusz eugeniuszFILAK Dariusz Eugeniusz 56 Żory 31 0.00314
3.14
Razem 200
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 200

Lista nr 19 - KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 milzek michalz janMIŁEK Michał Jan 67 Żory 248 0.02513
25.13
2 owczarek kamil michalzOWCZAREK Kamil Michał 37 Żory 50 0.00507
5.07
3 fiedor barbara ewaFIEDOR Barbara Ewa 55 Żory 31 0.00314
3.14
4 mleczko mateusz adamMLECZKO Mateusz Adam 22 Żory 14 0.00142
1.42
5 basek marta barbaraBASEK Marta Barbara 43 Żory 83 0.00841
8.41
6 nieszciur jaroslzawNIEŚCIUR Jarosław 32 Żory 3 0.0003
0.30
7 ujma danuta jadwigaUJMA Danuta Jadwiga 58 Żory 22 0.00223
2.23
8 wawrzyniak liliana elzzzbietaWAWRZYNIAK Liliana Elżbieta 63 Żory 6 0.00061
0.61
Razem 457
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 457
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2189
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2200
3 Liczba kart niewykorzystanych 1196
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1004
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1003
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1003
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 964
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 11 0.00114
1.14
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 2 0.00021
0.21
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 2 0.00021
0.21
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 7 0.00073
0.73
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 1 0.0001
0.10
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 1 0.0001
0.10
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 4 0.00041
0.41
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 2 0.00021
0.21
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 6 0.00062
0.62
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 7 0.00073
0.73
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 2 0.00021
0.21
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 1 0.0001
0.10
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 0 0
0.00
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 1 0.0001
0.10
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 2 0.00021
0.21
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 4 0.00041
0.41
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 24 0.00249
2.49
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 1 0.0001
0.10
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 2 0.00021
0.21
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 224 0.02324
23.24
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 17 0.00176
1.76
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 12 0.00124
1.24
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 4 0.00041
0.41
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 2 0.00021
0.21
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 5 0.00052
0.52
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 1 0.0001
0.10
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00041
0.41
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 47 0.00488
4.88
Razem 316
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 316

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00062
0.62
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 30 0.00311
3.11
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 1 0.0001
0.10
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 7 0.00073
0.73
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 2 0.00021
0.21
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 0 0
0.00
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 0 0
0.00
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 1 0.0001
0.10
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 1 0.0001
0.10
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 8 0.00083
0.83
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 1 0.0001
0.10
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 1 0.0001
0.10
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00021
0.21
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 3 0.00031
0.31
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 0 0
0.00
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 2 0.00021
0.21
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 6 0.00062
0.62
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 1 0.0001
0.10
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 1 0.0001
0.10
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 1 0.0001
0.10
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 1 0.0001
0.10
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 14 0.00145
1.45
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 8 0.00083
0.83
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 5 0.00052
0.52
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 10 0.00104
1.04
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 3 0.00031
0.31
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 6 0.00062
0.62
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 2 0.00021
0.21
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 0 0
0.00
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 6 0.00062
0.62
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 12 0.00124
1.24
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 2 0.00021
0.21
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 8 0.00083
0.83
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 1 0.0001
0.10
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 2 0.00021
0.21
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 1 0.0001
0.10
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 2 0.00021
0.21
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 5 0.00052
0.52
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 82 0.00851
8.51
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 16 0.00166
1.66
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 22 0.00228
2.28
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 193 0.02002
20.02
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 18 0.00187
1.87
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 10 0.00104
1.04
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 13 0.00135
1.35
Razem 354
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 354

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00041
0.41
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 2 0.00021
0.21
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 1 0.0001
0.10
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 2 0.00021
0.21
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 2 0.00021
0.21
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 2 0.00021
0.21
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 3 0.00031
0.31
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 1 0.0001
0.10
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 1 0.0001
0.10
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 5 0.00052
0.52
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 7 0.00073
0.73
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 1 0.0001
0.10
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 0 0
0.00
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 4 0.00041
0.41
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 2 0.00021
0.21
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 4 0.00041
0.41
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 5 0.00052
0.52
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 1 0.0001
0.10
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 1 0.0001
0.10
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 1 0.0001
0.10
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 1 0.0001
0.10
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 1 0.0001
0.10
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 1 0.0001
0.10
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Żory
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2189
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2189
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1982
3 Liczba kart niewykorzystanych 978
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1004
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1004
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1004
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 999
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 990
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski dariuszDOMAŃSKI Dariusz 54 wyższe Żory 258 0.02606
26.06
2 gaszka anna malzgorzataGASZKA Anna Małgorzata 44 wyższe Żory 230 0.02323
23.23
3 piliszek grzegorz kazimierzPILISZEK Grzegorz Kazimierz 36 wyższe Żory 37 0.00374
3.74
4 socha waldemar andrzejSOCHA Waldemar Andrzej 55 wyższe Żory 465 0.04697
46.97