Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 11

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 17 im. Stanisława Ligonia w Żorach, ul. Dąbrowskiego 15 Żory
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Osiedle Powstańców Śląskich bloki od nr 1 do nr 7 oraz nr 24A, ulice: Dąbrowskiego nr 2, Hańcówka, Wodzisławska od nr 21 do nr 41 (nieparzyste).
Liczba mieszkańców 2514
Liczba wyborców 2094
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Żory 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Żory
  • Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Żory
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2094
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2094
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1889
3 Liczba kart niewykorzystanych 784
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1105
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1105
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1105
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1105
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1098
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski dariuszDOMAŃSKI Dariusz 54 wyższe Żory 219 0.01995
19.95
2 gaszka anna malzgorzataGASZKA Anna Małgorzata 44 wyższe Żory 290 0.02641
26.41
3 piliszek grzegorz kazimierzPILISZEK Grzegorz Kazimierz 36 wyższe Żory 39 0.00355
3.55
4 socha waldemar andrzejSOCHA Waldemar Andrzej 55 wyższe Żory 550 0.05009
50.09
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2094
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2094
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1886
3 Liczba kart niewykorzystanych 780
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1105
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1105
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1106
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1106
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 25
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1074
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk michalzSZEWCZYK Michał 30 Żory 16 0.00149
1.49
2 pitlok grzegorz antoniPITLOK Grzegorz Antoni 45 Żory 60 0.00559
5.59
3 frankowicz daniel dariuszFRANKOWICZ Daniel Dariusz 36 Żory 3 0.00028
0.28
4 wrozbel angelika lidiaWRÓBEL Angelika Lidia 28 Żory 3 0.00028
0.28
5 jozzzwiak kamil adrianJÓŹWIAK Kamil Adrian 27 Żory 4 0.00037
0.37
6 bendinger ewa barbaraBENDINGER Ewa Barbara 53 Żory 1 9.0E-5
0.09
7 krentorz artur piotrKRENTORZ Artur Piotr 38 Żory 1 9.0E-5
0.09
8 lzuczak mariaŁUCZAK Maria 63 Żory 2 0.00019
0.19
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski dariuszDOMAŃSKI Dariusz 54 Żory 157 0.01462
14.62
2 huzarewicz piotr janHUZAREWICZ Piotr Jan 46 Żory 61 0.00568
5.68
3 jakubowski mieczyslzaw janJAKUBOWSKI Mieczysław Jan 48 Żory 26 0.00242
2.42
4 kret ewelina katarzynaKRET Ewelina Katarzyna 37 Żory 14 0.0013
1.30
5 lubszczyk katarzyna joannaLUBSZCZYK Katarzyna Joanna 39 Żory 7 0.00065
0.65
6 latos kinga nataliaLATOS Kinga Natalia 43 Żory 24 0.00223
2.23
7 sawczuk maria franciszkaSAWCZUK Maria Franciszka 65 Żory 7 0.00065
0.65
8 rzeszutek mariuszRZESZUTEK Mariusz 46 Żory 8 0.00074
0.74
Razem 304
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 304

Lista nr 18 - KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gaszka anna malzgorzataGASZKA Anna Małgorzata 44 Żory 170 0.01583
15.83
2 krozwka zbigniew andrzejKRÓWKA Zbigniew Andrzej 51 Żory 34 0.00317
3.17
3 cymbor piotrCYMBOR Piotr 44 Żory 7 0.00065
0.65
4 nawrocka eliza katarzynaNAWROCKA Eliza Katarzyna 24 Żory 4 0.00037
0.37
5 kaczkowska julitaKACZKOWSKA Julita 38 Żory 29 0.0027
2.70
6 wylezzzuch jacek andrzejWYLEŻUCH Jacek Andrzej 47 Żory 7 0.00065
0.65
7 szafraniec janSZAFRANIEC Jan 74 Żory 16 0.00149
1.49
8 palenga julia ludwikaPALENGA Julia Ludwika 19 Żory 36 0.00335
3.35
Razem 303
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 303

Lista nr 19 - KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 socha waldemar andrzejSOCHA Waldemar Andrzej 55 Żory 152 0.01415
14.15
2 hrycak jolanta bozzzenaHRYCAK Jolanta Bożena 44 Żory 39 0.00363
3.63
3 lis andrzej janLIS Andrzej Jan 66 Żory 87 0.0081
8.10
4 krupa iwona sabinaKRUPA Iwona Sabina 48 Żory 20 0.00186
1.86
5 chudek barbara helenaCHUDEK Barbara Helena 54 Żory 15 0.0014
1.40
6 gozra radoslzaw jacekGÓRA Radosław Jacek 35 Żory 41 0.00382
3.82
7 granek grzegorz tomaszGRANEK Grzegorz Tomasz 43 Żory 5 0.00047
0.47
8 klaczynzska zofia jadwigaKLACZYŃSKA Zofia Jadwiga 57 Żory 18 0.00168
1.68
Razem 377
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 377
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2094
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2050
3 Liczba kart niewykorzystanych 945
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1105
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1105
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1105
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 50
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 24
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1055
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 12 0.00114
1.14
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 3 0.00028
0.28
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 3 0.00028
0.28
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 11 0.00104
1.04
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 2 0.00019
0.19
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 2 0.00019
0.19
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 5 0.00047
0.47
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 7 0.00066
0.66
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 3 0.00028
0.28
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 9 0.00085
0.85
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 2 0.00019
0.19
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 0 0
0.00
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 0 0
0.00
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 1 9.0E-5
0.09
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 2 0.00019
0.19
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 2 0.00019
0.19
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 0 0
0.00
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 19 0.0018
1.80
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 1 9.0E-5
0.09
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 2 0.00019
0.19
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 268 0.0254
25.40
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 10 0.00095
0.95
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 14 0.00133
1.33
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 5 0.00047
0.47
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 4 0.00038
0.38
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 3 0.00028
0.28
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 10 0.00095
0.95
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 49 0.00464
4.64
Razem 363
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 363

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 18 0.00171
1.71
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 15 0.00142
1.42
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 4 0.00038
0.38
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 2 0.00019
0.19
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 2 0.00019
0.19
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 2 0.00019
0.19
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 6 0.00057
0.57
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 0 0
0.00
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 2 0.00019
0.19
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 3 0.00028
0.28
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 4 0.00038
0.38
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 0 0
0.00
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 2 0.00019
0.19
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 4 0.00038
0.38
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 7 0.00066
0.66
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00019
0.19
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 2 0.00019
0.19
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 1 9.0E-5
0.09
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 1 9.0E-5
0.09
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 2 0.00019
0.19
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 1 9.0E-5
0.09
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 1 9.0E-5
0.09
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 18 0.00171
1.71
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 11 0.00104
1.04
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 8 0.00076
0.76
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 14 0.00133
1.33
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 5 0.00047
0.47
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 6 0.00057
0.57
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 0 0
0.00
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 1 9.0E-5
0.09
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 8 0.00076
0.76
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 8 0.00076
0.76
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 5 0.00047
0.47
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 6 0.00057
0.57
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 0 0
0.00
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 2 0.00019
0.19
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 76 0.0072
7.20
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 16 0.00152
1.52
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 25 0.00237
2.37
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 211 0.02
20.00
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 21 0.00199
1.99
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 8 0.00076
0.76
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 12 0.00114
1.14
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 13 0.00123
1.23
Razem 382
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 382

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 9 0.00085
0.85
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 2 0.00019
0.19
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 1 9.0E-5
0.09
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 3 0.00028
0.28
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 0 0
0.00
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 1 9.0E-5
0.09
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 0 0
0.00
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 1 9.0E-5
0.09
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 2 0.00019
0.19
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 9 0.00085
0.85
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 6 0.00057
0.57
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 1 9.0E-5
0.09
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 1 9.0E-5
0.09
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 1 9.0E-5
0.09
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 0 0
0.00
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 3 0.00028
0.28
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 2 0.00019
0.19
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 3 0.00028
0.28
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 0 0
0.00
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 2 0.00019
0.19
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 1 9.0E-5
0.09
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 1 9.0E-5
0.09
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00019
0.19
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9