Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 10

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 17 im. Stanisława Ligonia w Żorach, ul. Boryńska 38c Żory
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Osiedle Księcia Władysława bloki nr 7, od nr 9 do nr 14, od nr 16 do nr 18 i nr 28A, ulice: Boryńska od nr 9 do nr 39 (nieparzyste), Dąbrowskiego od nr 10 do nr 20 (parzyste), Piastów Górnośląskich.
Liczba mieszkańców 3323
Liczba wyborców 2734
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Żory 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Żory
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Żory
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2732
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2732
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2472
3 Liczba kart niewykorzystanych 1038
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1438
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1438
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1438
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1438
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1434
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski dariuszDOMAŃSKI Dariusz 54 wyższe Żory 303 0.02113
21.13
2 gaszka anna malzgorzataGASZKA Anna Małgorzata 44 wyższe Żory 354 0.02469
24.69
3 piliszek grzegorz kazimierzPILISZEK Grzegorz Kazimierz 36 wyższe Żory 30 0.00209
2.09
4 socha waldemar andrzejSOCHA Waldemar Andrzej 55 wyższe Żory 747 0.05209
52.09
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2732
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2666
3 Liczba kart niewykorzystanych 1257
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1437
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1437
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1437
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 23
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1404
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 17 0.00121
1.21
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 12 0.00085
0.85
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 6 0.00043
0.43
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 12 0.00085
0.85
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 2 0.00014
0.14
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 3 0.00021
0.21
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 3 0.00021
0.21
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 6 0.00043
0.43
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 7 0.0005
0.50
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 7 0.0005
0.50
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 1 7.0E-5
0.07
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 2 0.00014
0.14
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 1 7.0E-5
0.07
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 1 7.0E-5
0.07
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 2 0.00014
0.14
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 1 7.0E-5
0.07
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 1 7.0E-5
0.07
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 11 0.00078
0.78
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 3 0.00021
0.21
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 1 7.0E-5
0.07
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 345 0.02457
24.57
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 16 0.00114
1.14
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 16 0.00114
1.14
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 7 0.0005
0.50
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 7 0.0005
0.50
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 3 0.00021
0.21
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 2 0.00014
0.14
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 9 0.00064
0.64
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 94 0.0067
6.70
Razem 499
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 499

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 37 0.00264
2.64
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 34 0.00242
2.42
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 6 0.00043
0.43
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 12 0.00085
0.85
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 1 7.0E-5
0.07
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 0 0
0.00
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 3 0.00021
0.21
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 1 7.0E-5
0.07
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 1 7.0E-5
0.07
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 7 0.0005
0.50
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 1 7.0E-5
0.07
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 0 0
0.00
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00028
0.28
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 0 0
0.00
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 1 7.0E-5
0.07
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 3 0.00021
0.21
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00021
0.21
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 1 7.0E-5
0.07
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 1 7.0E-5
0.07
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 1 7.0E-5
0.07
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 16 0.00114
1.14
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 12 0.00085
0.85
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 11 0.00078
0.78
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 5 0.00036
0.36
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 6 0.00043
0.43
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 7 0.0005
0.50
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 0 0
0.00
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 0 0
0.00
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 9 0.00064
0.64
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 18 0.00128
1.28
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 3 0.00021
0.21
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 4 0.00028
0.28
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 1 7.0E-5
0.07
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 2 0.00014
0.14
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 1 7.0E-5
0.07
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 5 0.00036
0.36
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 94 0.0067
6.70
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 21 0.0015
1.50
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 32 0.00228
2.28
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 312 0.02222
22.22
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 24 0.00171
1.71
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 1 7.0E-5
0.07
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 24 0.00171
1.71
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 23 0.00164
1.64
Razem 531
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 531

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00043
0.43
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 3 0.00021
0.21
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 2 0.00014
0.14
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 3 0.00021
0.21
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 0 0
0.00
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 1 7.0E-5
0.07
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 2 0.00014
0.14
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 1 7.0E-5
0.07
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 7 0.0005
0.50
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 9 0.00064
0.64
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 5 0.00036
0.36
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 1 7.0E-5
0.07
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 1 7.0E-5
0.07
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 2 0.00014
0.14
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 2 0.00014
0.14
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 4 0.00028
0.28
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 1 7.0E-5
0.07
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 0 0
0.00
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 2 0.00014
0.14
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 2 0.00014
0.14
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 1 7.0E-5
0.07
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 2 0.00014
0.14
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 1 7.0E-5
0.07
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2732
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2732
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2462
3 Liczba kart niewykorzystanych 1028
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1438
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1438
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1438
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1438
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 22
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1408
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk michalzSZEWCZYK Michał 30 Żory 22 0.00156
1.56
2 pitlok grzegorz antoniPITLOK Grzegorz Antoni 45 Żory 22 0.00156
1.56
3 frankowicz daniel dariuszFRANKOWICZ Daniel Dariusz 36 Żory 3 0.00021
0.21
4 wrozbel angelika lidiaWRÓBEL Angelika Lidia 28 Żory 6 0.00043
0.43
5 jozzzwiak kamil adrianJÓŹWIAK Kamil Adrian 27 Żory 2 0.00014
0.14
6 bendinger ewa barbaraBENDINGER Ewa Barbara 53 Żory 1 7.0E-5
0.07
7 krentorz artur piotrKRENTORZ Artur Piotr 38 Żory 3 0.00021
0.21
8 lzuczak mariaŁUCZAK Maria 63 Żory 4 0.00028
0.28
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski dariuszDOMAŃSKI Dariusz 54 Żory 192 0.01364
13.64
2 huzarewicz piotr janHUZAREWICZ Piotr Jan 46 Żory 115 0.00817
8.17
3 jakubowski mieczyslzaw janJAKUBOWSKI Mieczysław Jan 48 Żory 28 0.00199
1.99
4 kret ewelina katarzynaKRET Ewelina Katarzyna 37 Żory 11 0.00078
0.78
5 lubszczyk katarzyna joannaLUBSZCZYK Katarzyna Joanna 39 Żory 28 0.00199
1.99
6 latos kinga nataliaLATOS Kinga Natalia 43 Żory 24 0.0017
1.70
7 sawczuk maria franciszkaSAWCZUK Maria Franciszka 65 Żory 3 0.00021
0.21
8 rzeszutek mariuszRZESZUTEK Mariusz 46 Żory 22 0.00156
1.56
Razem 423
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 423

Lista nr 18 - KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gaszka anna malzgorzataGASZKA Anna Małgorzata 44 Żory 187 0.01328
13.28
2 krozwka zbigniew andrzejKRÓWKA Zbigniew Andrzej 51 Żory 66 0.00469
4.69
3 cymbor piotrCYMBOR Piotr 44 Żory 11 0.00078
0.78
4 nawrocka eliza katarzynaNAWROCKA Eliza Katarzyna 24 Żory 7 0.0005
0.50
5 kaczkowska julitaKACZKOWSKA Julita 38 Żory 25 0.00178
1.78
6 wylezzzuch jacek andrzejWYLEŻUCH Jacek Andrzej 47 Żory 16 0.00114
1.14
7 szafraniec janSZAFRANIEC Jan 74 Żory 10 0.00071
0.71
8 palenga julia ludwikaPALENGA Julia Ludwika 19 Żory 21 0.00149
1.49
Razem 343
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 343

Lista nr 19 - KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 socha waldemar andrzejSOCHA Waldemar Andrzej 55 Żory 219 0.01555
15.55
2 hrycak jolanta bozzzenaHRYCAK Jolanta Bożena 44 Żory 142 0.01009
10.09
3 lis andrzej janLIS Andrzej Jan 66 Żory 43 0.00305
3.05
4 krupa iwona sabinaKRUPA Iwona Sabina 48 Żory 38 0.0027
2.70
5 chudek barbara helenaCHUDEK Barbara Helena 54 Żory 30 0.00213
2.13
6 gozra radoslzaw jacekGÓRA Radosław Jacek 35 Żory 38 0.0027
2.70
7 granek grzegorz tomaszGRANEK Grzegorz Tomasz 43 Żory 11 0.00078
0.78
8 klaczynzska zofia jadwigaKLACZYŃSKA Zofia Jadwiga 57 Żory 58 0.00412
4.12
Razem 579
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 579