Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 1

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach, ul. Klimka 7 Żory
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Aleja Jana Pawła II nr 1, Aleja Niepodległości numery parzyste, Aleja Wojska Polskiego od nr 1 do nr 3c, ulice: Astrów nr 1 i od nr 2 do nr 12 (parzyste), św. Augustyna Biskupa, Augustyna Weltzla od nr 1 do nr 23 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 6 (parzyste), Bagnista, Bałdyka, Bramkowa, Centralna nr 4 i od nr 1 do nr 19 (nieparzyste), Dolne Przedmieście, Dworcowa od nr 1 do nr 29 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 18 (parzyste), Folwarecka od nr 1 do nr 1ł, Francuska, Garncarska, Górne Przedmieście, Huloki, Kacza, Katowicka od nr 1 do nr 3, Klimka, Kolejowa od nr 1 do nr 43C, Kopernika, Koszarowa, Kościuszki od nr 2 do nr 88 (parzyste) i od nr 1 do nr 79 (nieparzyste), Krysztafkiewicza, Kupiecka, Laskowskiego, Łytkowskiego, Męczenników Oświęcimskich, Mickiewicza, Moniuszki, Murarska, Muzealna, Nowa, Ogrodowa, Osińska od nr 1 do nr 21A, Polska, Powstańców, Prawnicza od nr 2 do nr 28 (parzyste), Pszczyńska od nr 1 do nr 55 (oprócz nr 54), Rybnicka od nr 2 do nr 46A (parzyste), Rynek, Sądowa numery nieparzyste, Smutna, Stawowa, Stodolna, Szeptyckiego, Szeroka, Traugutta, Wąska, Wodociągowa, Wodzisławska od nr 2 do nr 14 (parzyste), Wyjazdowa, Za Fosą, Zgaślika, Zostawa.
Liczba mieszkańców 2484
Liczba wyborców 2052
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Żory 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Żory
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Żory) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2052
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2052
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1847
3 Liczba kart niewykorzystanych 787
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1060
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1060
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1058
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1058
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1043
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piliszek grzegorz kazimierzPILISZEK Grzegorz Kazimierz 36 Żory 29 0.00278
2.78
2 zalzoga pawelz krzysztofZAŁOGA Paweł Krzysztof 26 Żory 1 0.0001
0.10
3 kieres joanna anetaKIERES Joanna Aneta 42 Żory 4 0.00038
0.38
4 senejko miroslzaw janSENEJKO Mirosław Jan 39 Żory 3 0.00029
0.29
5 brodzinzska elzzzbieta barbaraBRODZIŃSKA Elżbieta Barbara 57 Żory 1 0.0001
0.10
6 mizeracka barbara mariaMIZERACKA Barbara Maria 62 Żory 0 0
0.00
7 jachymek marcin lzukaszJACHYMEK Marcin Łukasz 37 Żory 4 0.00038
0.38
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wawrzyczek daniel emilianWAWRZYCZEK Daniel Emilian 56 Żory 189 0.01812
18.12
2 mentlik krzysztof antoniMENTLIK Krzysztof Antoni 50 Żory 32 0.00307
3.07
3 celinzska malzgorzata barbaraCELIŃSKA Małgorzata Barbara 63 Żory 8 0.00077
0.77
4 czyzzz barbaraCZYŻ Barbara 71 Żory 27 0.00259
2.59
5 struczyk teresa teodoraSTRUCZYK Teresa Teodora 64 Żory 0 0
0.00
6 liszka michalz marianLISZKA Michał Marian 31 Żory 20 0.00192
1.92
7 michta piotr mariuszMICHTA Piotr Mariusz 41 Żory 14 0.00134
1.34
Razem 290
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 290

Lista nr 18 - KWW ŻORSKA SAMORZĄDNOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwierczek dawid grzegorzŚWIERCZEK Dawid Grzegorz 37 Żory 214 0.02052
20.52
2 nowacka anna marietaNOWACKA Anna Marieta 38 Żory 46 0.00441
4.41
3 halzacz krzysztof piotrHAŁACZ Krzysztof Piotr 39 Żory 32 0.00307
3.07
4 lazar-biela alicja nataliaLAZAR-BIELA Alicja Natalia 35 Żory 12 0.00115
1.15
5 broczkowska sylwia monikaBROCZKOWSKA Sylwia Monika 42 Żory 20 0.00192
1.92
6 golzowkin szymonGOŁOWKIN Szymon 29 Żory 2 0.00019
0.19
7 buch jerzy eugeniuszBUCH Jerzy Eugeniusz 63 Żory 2 0.00019
0.19
8 ledwonz nikol sandraLEDWOŃ Nikol Sandra 18 Żory 15 0.00144
1.44
Razem 343
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 343

Lista nr 19 - KWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosztylza piotrKOSZTYŁA Piotr 42 Żory 177 0.01697
16.97
2 kusz arkadiusz tomaszKUŚ Arkadiusz Tomasz 45 Żory 51 0.00489
4.89
3 hoderny leszekHODERNY Leszek 50 Żory 3 0.00029
0.29
4 moronzska anita mariaMOROŃSKA Anita Maria 19 Żory 25 0.0024
2.40
5 kalzus ewa bernardaKAŁUS Ewa Bernarda 40 Żory 42 0.00403
4.03
6 palzuchowska maria magdalenaPAŁUCHOWSKA Maria Magdalena 67 Żory 17 0.00163
1.63
7 student stanislzaw danielSTUDENT Stanisław Daniel 39 Żory 52 0.00499
4.99
8 wrozblewski radoslzaw sylwesterWRÓBLEWSKI Radosław Sylwester 44 Żory 1 0.0001
0.10
Razem 368
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 368
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Żory
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2052
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2052
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1847
3 Liczba kart niewykorzystanych 788
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1060
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1060
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1058
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1058
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1051
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 domanzski dariuszDOMAŃSKI Dariusz 54 wyższe Żory 217 0.02065
20.65
2 gaszka anna malzgorzataGASZKA Anna Małgorzata 44 wyższe Żory 290 0.02759
27.59
3 piliszek grzegorz kazimierzPILISZEK Grzegorz Kazimierz 36 wyższe Żory 33 0.00314
3.14
4 socha waldemar andrzejSOCHA Waldemar Andrzej 55 wyższe Żory 511 0.04862
48.62
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2052
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2052
3 Liczba kart niewykorzystanych 992
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1060
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1058
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1058
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1026
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 8 0.00078
0.78
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 2 0.00019
0.19
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 4 0.00039
0.39
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 5 0.00049
0.49
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 2 0.00019
0.19
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 1 0.0001
0.10
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 4 0.00039
0.39
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 6 0.00058
0.58
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 1 0.0001
0.10
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 8 0.00078
0.78
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 2 0.00019
0.19
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 2 0.00019
0.19
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 0 0
0.00
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 1 0.0001
0.10
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 1 0.0001
0.10
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 7 0.00068
0.68
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 1 0.0001
0.10
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 4 0.00039
0.39
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 2 0.00019
0.19
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 299 0.02914
29.14
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 26 0.00253
2.53
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 3 0.00029
0.29
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 2 0.00019
0.19
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 5 0.00049
0.49
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 4 0.00039
0.39
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 1 0.0001
0.10
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00058
0.58
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 99 0.00965
9.65
Razem 445
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 445

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00058
0.58
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 25 0.00244
2.44
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 0 0
0.00
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 3 0.00029
0.29
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 0 0
0.00
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 0 0
0.00
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 3 0.00029
0.29
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 1 0.0001
0.10
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 1 0.0001
0.10
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 10 0.00097
0.97
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 2 0.00019
0.19
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 0 0
0.00
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 1 0.0001
0.10
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 0 0
0.00
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 1 0.0001
0.10
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 0 0
0.00
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 1 0.0001
0.10
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 1 0.0001
0.10
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 1 0.0001
0.10
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 22 0.00214
2.14
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00019
0.19
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 2 0.00019
0.19
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 3 0.00029
0.29
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 1 0.0001
0.10
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 0 0
0.00
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 0 0
0.00
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 0 0
0.00
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 3 0.00029
0.29
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 3 0.00029
0.29
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 1 0.0001
0.10
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 6 0.00058
0.58
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 1 0.0001
0.10
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 0 0
0.00
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 1 0.0001
0.10
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 1 0.0001
0.10
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 1 0.0001
0.10
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 55 0.00536
5.36
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 4 0.00039
0.39
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 24 0.00234
2.34
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 240 0.02339
23.39
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 15 0.00146
1.46
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00019
0.19
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 1 0.0001
0.10
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 6 0.00058
0.58
Razem 347
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 347

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 0 0
0.00
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 1 0.0001
0.10
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 1 0.0001
0.10
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 1 0.0001
0.10
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 1 0.0001
0.10
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 1 0.0001
0.10
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 1 0.0001
0.10
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 1 0.0001
0.10
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 16 0.00156
1.56
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 13 0.00127
1.27
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 0 0
0.00
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 1 0.0001
0.10
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 4 0.00039
0.39
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 1 0.0001
0.10
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 1 0.0001
0.10
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 2 0.00019
0.19
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 18 0.00175
1.75
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 2 0.00019
0.19
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 3 0.00029
0.29
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 0 0
0.00
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 1 0.0001
0.10
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 1 0.0001
0.10
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 0 0
0.00
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25