Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 5

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczne Przedszkole nr 16, ul. Ruchu Oporu 25 Jastrzębie-Zdrój
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Ruchu Oporu, Wodeckiego
Liczba mieszkańców 2088
Liczba wyborców 1734
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1739
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1739
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1568
3 Liczba kart niewykorzystanych 673
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 895
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 895
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 895
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 895
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 890
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gruszka jakub krystianGRUSZKA Jakub Krystian 30 średnie Jastrzębie-Zdrój 119 0.01337
13.37
2 hetman annaHETMAN Anna 56 wyższe Jastrzębie-Zdrój 401 0.04506
45.06
3 kasza lzukasz marcinKASZA Łukasz Marcin 28 Wyższe Jastrzębie-Zdrój 308 0.03461
34.61
4 ligas jaroslzaw piotrLIGAS Jarosław Piotr 45 wyższe Jastrzębie-Zdrój 30 0.00337
3.37
5 szymanzska janina barbaraSZYMAŃSKA Janina Barbara 47 wyższe Jastrzębie-Zdrój 32 0.0036
3.60
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1739
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1750
3 Liczba kart niewykorzystanych 855
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 896
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 896
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 896
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 856
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 9 0.00105
1.05
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 0 0
0.00
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 6 0.0007
0.70
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 22 0.00257
2.57
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 1 0.00012
0.12
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 2 0.00023
0.23
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 6 0.0007
0.70
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 7 0.00082
0.82
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 0 0
0.00
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 2 0.00023
0.23
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 0 0
0.00
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 3 0.00035
0.35
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 2 0.00023
0.23
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 5 0.00058
0.58
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 2 0.00023
0.23
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 5 0.00058
0.58
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 1 0.00012
0.12
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 62 0.00724
7.24
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 5 0.00058
0.58
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 12 0.0014
1.40
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 5 0.00058
0.58
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 3 0.00035
0.35
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 3 0.00035
0.35
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 11 0.00129
1.29
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 3 0.00035
0.35
Razem 104
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 104

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 92 0.01075
10.75
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 0 0
0.00
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 1 0.00012
0.12
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 4 0.00047
0.47
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 0 0
0.00
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 2 0.00023
0.23
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 0 0
0.00
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 1 0.00012
0.12
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 1 0.00012
0.12
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 4 0.00047
0.47
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 1 0.00012
0.12
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 0 0
0.00
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 0 0
0.00
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 6 0.0007
0.70
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00047
0.47
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 3 0.00035
0.35
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00012
0.12
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 2 0.00023
0.23
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 1 0.00012
0.12
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 0 0
0.00
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 42 0.00491
4.91
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 32 0.00374
3.74
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 19 0.00222
2.22
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 12 0.0014
1.40
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 11 0.00129
1.29
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 6 0.0007
0.70
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 3 0.00035
0.35
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 1 0.00012
0.12
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 14 0.00164
1.64
Razem 140
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 140

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 5 0.00058
0.58
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 0 0
0.00
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 0 0
0.00
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 0 0
0.00
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 1 0.00012
0.12
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 0 0
0.00
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 0 0
0.00
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 0 0
0.00
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 115 0.01343
13.43
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 24 0.0028
2.80
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 72 0.00841
8.41
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 11 0.00129
1.29
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 32 0.00374
3.74
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 63 0.00736
7.36
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 14 0.00164
1.64
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 24 0.0028
2.80
Razem 355
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 355

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 21 0.00245
2.45
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 0 0
0.00
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 2 0.00023
0.23
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 2 0.00023
0.23
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 3 0.00035
0.35
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 0 0
0.00
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 2 0.00023
0.23
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 0 0
0.00
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 1 0.00012
0.12
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 0 0
0.00
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 2 0.00023
0.23
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 4 0.00047
0.47
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 0 0
0.00
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 2 0.00023
0.23
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 1 0.00012
0.12
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 1 0.00012
0.12
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 2 0.00023
0.23
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 2 0.00023
0.23
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 2 0.00023
0.23
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 2 0.00023
0.23
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 2 0.00023
0.23
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 1 0.00012
0.12
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00023
0.23
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 1 0.00012
0.12
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1739
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1739
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1568
3 Liczba kart niewykorzystanych 672
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 896
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 896
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 896
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 896
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 874
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ligas jaroslzaw piotrLIGAS Jarosław Piotr 45 Jastrzębie-Zdrój 20 0.00229
2.29
2 lzukasik zbigniewŁUKASIK Zbigniew 50 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00034
0.34
3 osowska katarzynaOSOWSKA Katarzyna 49 Jastrzębie-Zdrój 13 0.00149
1.49
4 jarecka grazzzyna jadwigaJARECKA Grażyna Jadwiga 43 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00046
0.46
5 hasik - dziergas agnieszka malzgorzataHASIK - DZIERGAS Agnieszka Małgorzata 36 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
6 sondowska edyta elzzzbietaSONDOWSKA Edyta Elżbieta 44 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
7 szwiderek damianŚWIDEREK Damian 38 Jastrzębie-Zdrój 7 0.0008
0.80
8 chaber krzysztof leszekCHABER Krzysztof Leszek 37 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00046
0.46
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gruszka jakub krystianGRUSZKA Jakub Krystian 30 Jastrzębie-Zdrój 52 0.00595
5.95
2 dzierlezga lzukasz antoniDZIERLĘGA Łukasz Antoni 30 Jastrzębie-Zdrój 74 0.00847
8.47
3 kopertowski tomasz kazimierzKOPERTOWSKI Tomasz Kazimierz 37 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
4 kempny krystian lucjanKEMPNY Krystian Lucjan 36 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00023
0.23
5 szolztysek sylwiaSZOŁTYSEK Sylwia 23 Jastrzębie-Zdrój 8 0.00092
0.92
6 strawiak barbaraSTRAWIAK Barbara 31 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00023
0.23
7 wygasz daria beataWYGASZ Daria Beata 27 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00057
0.57
8 müller-polnik maria kingaMÜLLER-POLNIK Maria Kinga 32 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasza lzukasz marcinKASZA Łukasz Marcin 28 Jastrzębie-Zdrój 157 0.01796
17.96
2 wozzniak stefan jozzefWOŹNIAK Stefan Józef 67 Jastrzębie-Zdrój 16 0.00183
1.83
3 fojt jaroslzaw andrzejFOJT Jarosław Andrzej 47 Jastrzębie-Zdrój 7 0.0008
0.80
4 urgolz michalz antoniURGOŁ Michał Antoni 41 Jastrzębie-Zdrój 22 0.00252
2.52
5 polak danutaPOLAK Danuta 59 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00069
0.69
6 sobczak slzawomirSOBCZAK Sławomir 49 Jastrzębie-Zdrój 67 0.00767
7.67
7 szyda magdalena annaSZYDA Magdalena Anna 37 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 gut adriana wioletaGUT Adriana Wioleta 43 Jastrzębie-Zdrój 7 0.0008
0.80
Razem 282
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 282

Lista nr 18 - KWW KOALICJA ANNY HETMAN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 toborowicz januszTOBOROWICZ Janusz 52 Jastrzębie-Zdrój 40 0.00458
4.58
2 sobik urszulaSOBIK Urszula 59 Jastrzębie-Zdrój 19 0.00217
2.17
3 chojecki robert lzukaszCHOJECKI Robert Łukasz 37 Jastrzębie-Zdrój 24 0.00275
2.75
4 koninzska halina janinaKONIŃSKA Halina Janina 68 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00057
0.57
5 walusz daniel stanislzawWALUŚ Daniel Stanisław 29 Jastrzębie-Zdrój 14 0.0016
1.60
6 sobik kamil wojciechSOBIK Kamil Wojciech 18 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00057
0.57
7 reschke krzysztof marekRESCHKE Krzysztof Marek 18 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00057
0.57
8 dazbrowska izabela reginaDĄBROWSKA Izabela Regina 46 Jastrzębie-Zdrój 15 0.00172
1.72
Razem 127
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 127

Lista nr 19 - KW SSJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piechoczek ryszardPIECHOCZEK Ryszard 51 Jastrzębie-Zdrój 44 0.00503
5.03
2 marchewka boguslzawa mariaMARCHEWKA Bogusława Maria 49 Jastrzębie-Zdrój 160 0.01831
18.31
3 sulzkowska renata martaSUŁKOWSKA Renata Marta 39 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
4 blzachut parys tomaszBŁACHUT Parys Tomasz 40 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00069
0.69
5 piksa miroslzaw damianPIKSA Mirosław Damian 38 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00046
0.46
6 kasprzycki tadeuszKASPRZYCKI Tadeusz 53 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
7 zbyl jacek dariuszZBYL Jacek Dariusz 47 Jastrzębie-Zdrój 7 0.0008
0.80
8 kubica anna mariaKUBICA Anna Maria 27 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
Razem 224
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 224

Lista nr 20 - KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA JASTRZĘBIA ZDROJU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janecki marian bernardJANECKI Marian Bernard 55 Jastrzębie-Zdrój 24 0.00275
2.75
2 wezgrzyn robertWĘGRZYN Robert 54 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00023
0.23
3 salamon lucyna urszulaSALAMON Lucyna Urszula 46 Jastrzębie-Zdrój 10 0.00114
1.14
4 mikolzowicz damian rafalzMIKOŁOWICZ Damian Rafał 31 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00023
0.23
5 sezdlzak slzawomirSĘDŁAK Sławomir 41 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00011
0.11
6 stezpienz agnieszka stanislzawaSTĘPIEŃ Agnieszka Stanisława 31 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00046
0.46
7 pala krzysztof janPALA Krzysztof Jan 70 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 matyszewska agnieszkaMATYSZEWSKA Agnieszka 47 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00023
0.23
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45