Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 18, Osiedle 1000 - lecia 9 Jastrzębie-Zdrój
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Osiedle 1000 - lecia
Liczba mieszkańców 2596
Liczba wyborców 2100
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
  • Wybory Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2101
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2101
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1903
3 Liczba kart niewykorzystanych 1105
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 798
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 798
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 797
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 797
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 784
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gruszka jakub krystianGRUSZKA Jakub Krystian 30 średnie Jastrzębie-Zdrój 62 0.00791
7.91
2 hetman annaHETMAN Anna 56 wyższe Jastrzębie-Zdrój 330 0.04209
42.09
3 kasza lzukasz marcinKASZA Łukasz Marcin 28 Wyższe Jastrzębie-Zdrój 324 0.04133
41.33
4 ligas jaroslzaw piotrLIGAS Jarosław Piotr 45 wyższe Jastrzębie-Zdrój 41 0.00523
5.23
5 szymanzska janina barbaraSZYMAŃSKA Janina Barbara 47 wyższe Jastrzębie-Zdrój 27 0.00344
3.44
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2101
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2101
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1903
3 Liczba kart niewykorzystanych 1105
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 798
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 798
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 797
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 797
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 775
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ligas jaroslzaw piotrLIGAS Jarosław Piotr 45 Jastrzębie-Zdrój 23 0.00297
2.97
2 lzukasik zbigniewŁUKASIK Zbigniew 50 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00077
0.77
3 osowska katarzynaOSOWSKA Katarzyna 49 Jastrzębie-Zdrój 7 0.0009
0.90
4 jarecka grazzzyna jadwigaJARECKA Grażyna Jadwiga 43 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00065
0.65
5 hasik - dziergas agnieszka malzgorzataHASIK - DZIERGAS Agnieszka Małgorzata 36 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
6 sondowska edyta elzzzbietaSONDOWSKA Edyta Elżbieta 44 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00065
0.65
7 szwiderek damianŚWIDEREK Damian 38 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00013
0.13
8 chaber krzysztof leszekCHABER Krzysztof Leszek 37 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gruszka jakub krystianGRUSZKA Jakub Krystian 30 Jastrzębie-Zdrój 29 0.00374
3.74
2 dzierlezga lzukasz antoniDZIERLĘGA Łukasz Antoni 30 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00052
0.52
3 kopertowski tomasz kazimierzKOPERTOWSKI Tomasz Kazimierz 37 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00026
0.26
4 kempny krystian lucjanKEMPNY Krystian Lucjan 36 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00013
0.13
5 szolztysek sylwiaSZOŁTYSEK Sylwia 23 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00052
0.52
6 strawiak barbaraSTRAWIAK Barbara 31 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
7 wygasz daria beataWYGASZ Daria Beata 27 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00013
0.13
8 müller-polnik maria kingaMÜLLER-POLNIK Maria Kinga 32 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00013
0.13
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kasza lzukasz marcinKASZA Łukasz Marcin 28 Jastrzębie-Zdrój 109 0.01406
14.06
2 wozzniak stefan jozzefWOŹNIAK Stefan Józef 67 Jastrzębie-Zdrój 265 0.03419
34.19
3 fojt jaroslzaw andrzejFOJT Jarosław Andrzej 47 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00077
0.77
4 urgolz michalz antoniURGOŁ Michał Antoni 41 Jastrzębie-Zdrój 7 0.0009
0.90
5 polak danutaPOLAK Danuta 59 Jastrzębie-Zdrój 9 0.00116
1.16
6 sobczak slzawomirSOBCZAK Sławomir 49 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00013
0.13
7 szyda magdalena annaSZYDA Magdalena Anna 37 Jastrzębie-Zdrój 7 0.0009
0.90
8 gut adriana wioletaGUT Adriana Wioleta 43 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
Razem 404
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 404

Lista nr 18 - KWW KOALICJA ANNY HETMAN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 toborowicz januszTOBOROWICZ Janusz 52 Jastrzębie-Zdrój 35 0.00452
4.52
2 sobik urszulaSOBIK Urszula 59 Jastrzębie-Zdrój 21 0.00271
2.71
3 chojecki robert lzukaszCHOJECKI Robert Łukasz 37 Jastrzębie-Zdrój 17 0.00219
2.19
4 koninzska halina janinaKONIŃSKA Halina Janina 68 Jastrzębie-Zdrój 12 0.00155
1.55
5 walusz daniel stanislzawWALUŚ Daniel Stanisław 29 Jastrzębie-Zdrój 78 0.01006
10.06
6 sobik kamil wojciechSOBIK Kamil Wojciech 18 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00013
0.13
7 reschke krzysztof marekRESCHKE Krzysztof Marek 18 Jastrzębie-Zdrój 8 0.00103
1.03
8 dazbrowska izabela reginaDĄBROWSKA Izabela Regina 46 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00065
0.65
Razem 177
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 177

Lista nr 19 - KW SSJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piechoczek ryszardPIECHOCZEK Ryszard 51 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00077
0.77
2 marchewka boguslzawa mariaMARCHEWKA Bogusława Maria 49 Jastrzębie-Zdrój 4 0.00052
0.52
3 sulzkowska renata martaSUŁKOWSKA Renata Marta 39 Jastrzębie-Zdrój 7 0.0009
0.90
4 blzachut parys tomaszBŁACHUT Parys Tomasz 40 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00026
0.26
5 piksa miroslzaw damianPIKSA Mirosław Damian 38 Jastrzębie-Zdrój 13 0.00168
1.68
6 kasprzycki tadeuszKASPRZYCKI Tadeusz 53 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00077
0.77
7 zbyl jacek dariuszZBYL Jacek Dariusz 47 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00039
0.39
8 kubica anna mariaKUBICA Anna Maria 27 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00013
0.13
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 20 - KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA JASTRZĘBIA ZDROJU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janecki marian bernardJANECKI Marian Bernard 55 Jastrzębie-Zdrój 23 0.00297
2.97
2 wezgrzyn robertWĘGRZYN Robert 54 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00013
0.13
3 salamon lucyna urszulaSALAMON Lucyna Urszula 46 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
4 mikolzowicz damian rafalzMIKOŁOWICZ Damian Rafał 31 Jastrzębie-Zdrój 3 0.00039
0.39
5 sezdlzak slzawomirSĘDŁAK Sławomir 41 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
6 stezpienz agnieszka stanislzawaSTĘPIEŃ Agnieszka Stanisława 31 Jastrzębie-Zdrój 30 0.00387
3.87
7 pala krzysztof janPALA Krzysztof Jan 70 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00013
0.13
8 matyszewska agnieszkaMATYSZEWSKA Agnieszka 47 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00065
0.65
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2101
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2100
3 Liczba kart niewykorzystanych 1302
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 798
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 797
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 797
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 52
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 41
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 745
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rzotki jadwiga magdalenaRZOTKI Jadwiga Magdalena 38 Racibórz 13 0.00174
1.74
2 strach marek wieslzawSTRACH Marek Wiesław 34 Częstochowa 8 0.00107
1.07
3 myszlikowska beata agnieszkaMYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 38 Wąsosz 6 0.00081
0.81
4 goik judyta teresaGOIK Judyta Teresa 29 Tarnowskie Góry 8 0.00107
1.07
5 brazcel konrad mateuszBRĄCEL Konrad Mateusz 31 Częstochowa 1 0.00013
0.13
6 kosarga krystyna jadwigaKOSARGA Krystyna Jadwiga 59 Brzeziny Nowe 2 0.00027
0.27
7 koziej mikolzaj maciejKOZIEJ Mikołaj Maciej 21 Zabrze 2 0.00027
0.27
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karasek bronislzawKARASEK Bronisław 59 Gołkowice 5 0.00067
0.67
2 grzonka urszula janinaGRZONKA Urszula Janina 67 Rybnik 9 0.00121
1.21
3 kusz annaKUŚ Anna 34 Wyry 19 0.00255
2.55
4 machnik sylwiaMACHNIK Sylwia 62 Turze 0 0
0.00
5 wollny waldemar pawelzWOLLNY Waldemar Paweł 56 Rydułtowy 1 0.00013
0.13
6 surma malzgorzata elzzzbietaSURMA Małgorzata Elżbieta 44 Dzimierz 1 0.00013
0.13
7 niestrozj-tlolzka dominika angelikaNIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 27 Radlin 0 0
0.00
8 nyczka krystian danielNYCZKA Krystian Daniel 63 Skoczów 0 0
0.00
9 kolorz marian henrykKOLORZ Marian Henryk 66 Pogrzebień 3 0.0004
0.40
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kendzzzi katarzyna nataliaKENDŻI Katarzyna Natalia 34 Stanowice 4 0.00054
0.54
2 krezgiel marcin miroslzawKRĘGIEL Marcin Mirosław 37 Katowice 2 0.00027
0.27
3 domanzska anna danutaDOMAŃSKA Anna Danuta 45 Mikołów 4 0.00054
0.54
4 sendek jakub stanislzawSENDEK Jakub Stanisław 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 grabowska-merta urszula jolantaGRABOWSKA-MERTA Urszula Jolanta 32 Sosnowiec 3 0.0004
0.40
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kalzuzzza wojciech janKAŁUŻA Wojciech Jan 38 Żory 62 0.00832
8.32
2 wolnik grzegorz wojciechWOLNIK Grzegorz Wojciech 54 Rybnik 4 0.00054
0.54
3 chrobok barbara ewaCHROBOK Barbara Ewa 46 Wodzisław Śląski 14 0.00188
1.88
4 siedlaczek henryk piotrSIEDLACZEK Henryk Piotr 62 Rudy 6 0.00081
0.81
5 laska dariusz ryszardLASKA Dariusz Ryszard 32 Rybnik 5 0.00067
0.67
6 kantor halina mariaKANTOR Halina Maria 55 Mikołów 5 0.00067
0.67
7 polzednik rafalz boguslzawPOŁEDNIK Rafał Bogusław 50 Wodzisław Śląski 1 0.00013
0.13
8 grabkowska jolanta danutaGRABKOWSKA Jolanta Danuta 52 Jastrzębie-Zdrój 8 0.00107
1.07
9 lzukaszczyk karolina aleksandraŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 27 Żory 12 0.00161
1.61
Razem 117
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 117

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz marian franciszekJAROSZ Marian Franciszek 72 Jastrzębie-Zdrój 28 0.00376
3.76
2 witala-slzuga ilona beataWITALA-SŁUGA Ilona Beata 50 Żory 2 0.00027
0.27
3 kwaszniewski andrzej stanislzawKWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 37 Mikołów 6 0.00081
0.81
4 sobik zofiaSOBIK Zofia 67 Radlin 9 0.00121
1.21
5 sajewicz krzysztof robertSAJEWICZ Krzysztof Robert 56 Rybnik 1 0.00013
0.13
6 baran andrzej henrykBARAN Andrzej Henryk 29 Łaziska Górne 1 0.00013
0.13
7 jarzynka dariusz romanJARZYNKA Dariusz Roman 45 Żory 0 0
0.00
8 zzzak marta justynaŻAK Marta Justyna 30 Racibórz 2 0.00027
0.27
9 wyzzznikiewicz martynaWYŻNIKIEWICZ Martyna 31 Częstochowa 3 0.0004
0.40
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszek dawid jozzefMATUSZEK Dawid Józef 34 Rydułtowy 3 0.0004
0.40
2 nowara patrycja annaNOWARA Patrycja Anna 37 Gliwice 2 0.00027
0.27
3 smolinzski zdzislzawSMOLIŃSKI Zdzisław 23 Mikołów 1 0.00013
0.13
4 korbel agnieszka lidiaKORBEL Agnieszka Lidia 42 Jastrzębie-Zdrój 7 0.00094
0.94
5 graniczka roman wojciechGRANICZKA Roman Wojciech 44 Rydułtowy 0 0
0.00
6 wycisk barbara justynaWYCISK Barbara Justyna 27 Racibórz 1 0.00013
0.13
7 szukalska hanna marzenaSZUKALSKA Hanna Marzena 35 Rybnik 1 0.00013
0.13
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lanuszny jacek szymonLANUSZNY Jacek Szymon 36 Rydułtowy 9 0.00121
1.21
2 maron tadeuszMARON Tadeusz 32 Jastrzębie-Zdrój 6 0.00081
0.81
3 wojno sandraWOJNO Sandra 30 Sosnowiec 4 0.00054
0.54
4 tyc rafalz karolTYC Rafał Karol 47 Jastrzębie-Zdrój 2 0.00027
0.27
5 leder hanna mariaLEDER Hanna Maria 28 Rzuchów 0 0
0.00
6 slzowik magdalena monikaSŁOWIK Magdalena Monika 32 Pszów 1 0.00013
0.13
7 maciuga karolina barbaraMACIUGA Karolina Barbara 22 Pszów 0 0
0.00
8 monzka wojciech mateuszMOŃKA Wojciech Mateusz 24 Orzesze 1 0.00013
0.13
9 maciasz jakub edwardMACIAŚ Jakub Edward 31 Żory 1 0.00013
0.13
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buryn jadwiga agataBURYN Jadwiga Agata 44 Rybnik 20 0.00268
2.68
2 burdzik marcin krzysztofBURDZIK Marcin Krzysztof 26 Jastrzębie-Zdrój 11 0.00148
1.48
3 kaminzski jacekKAMIŃSKI Jacek 44 Pszów 8 0.00107
1.07
4 szczygielz marcin maciejSZCZYGIEŁ Marcin Maciej 33 Orzesze 10 0.00134
1.34
5 pochciolz magdalena annaPOCHCIOŁ Magdalena Anna 44 Rydułtowy 2 0.00027
0.27
6 mnich elzzzbieta ewaMNICH Elżbieta Ewa 40 Radlin 3 0.0004
0.40
7 mertas dominikMERTAS Dominik 40 Babice 1 0.00013
0.13
8 walecki bernard kazimierzWALECKI Bernard Kazimierz 64 Radlin 1 0.00013
0.13
9 wrozblewska aneta mariaWRÓBLEWSKA Aneta Maria 37 Radlin 3 0.0004
0.40
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makarewicz konrad karolMAKAREWICZ Konrad Karol 29 Żory 5 0.00067
0.67
2 koszcielska elzzzbieta helenaKOŚCIELSKA Elżbieta Helena 26 Kuźnia Raciborska 2 0.00027
0.27
3 frelich jakubFRELICH Jakub 18 Rybnik 1 0.00013
0.13
4 mlzotek bartosz lzukaszMŁOTEK Bartosz Łukasz 24 Mszana 1 0.00013
0.13
5 cholzuj katarzyna monikaCHOŁUJ Katarzyna Monika 22 Tworków 1 0.00013
0.13
6 bienzkowski januszBIEŃKOWSKI Janusz 45 Rybnik 4 0.00054
0.54
7 janecka krystyna zofiaJANECKA Krystyna Zofia 48 Tworków 2 0.00027
0.27
8 matuszczyk marta barbaraMATUSZCZYK Marta Barbara 18 Rybnik 2 0.00027
0.27
9 kochan adrian bartoszKOCHAN Adrian Bartosz 31 Radlin 1 0.00013
0.13
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wosz michalz piotrWOŚ Michał Piotr 27 Racibórz 133 0.01785
17.85
2 jaszczuk stanislzaw karolJASZCZUK Stanisław Karol 62 Rybnik 22 0.00295
2.95
3 kloc-kondracka julia mariaKLOC-KONDRACKA Julia Maria 29 Kobiór 40 0.00537
5.37
4 szwierkocki jacekŚWIERKOCKI Jacek 48 Żory 26 0.00349
3.49
5 gawezda ewa mariaGAWĘDA Ewa Maria 47 Syrynia 20 0.00268
2.68
6 zzzmudzinzski slzawomir tadeuszŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 49 Jastrzębie-Zdrój 38 0.0051
5.10
7 brzozzka grazzzyna annaBRZÓZKA Grażyna Anna 57 Rybnik 26 0.00349
3.49
8 szczezsny jaroslzaw zbigniewSZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 49 Wodzisław Śląski 26 0.00349
3.49
Razem 331
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 331

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baran beata narcyzaBARAN Beata Narcyza 55 Jastrzębie-Zdrój 5 0.00067
0.67
2 tomczyk stanislzawa katarzynaTOMCZYK Stanisława Katarzyna 69 Łodygowice 2 0.00027
0.27
3 trzaska stanislzaw franciszekTRZASKA Stanisław Franciszek 66 Jaworzno 0 0
0.00
4 sojka angela ewaSOJKA Angela Ewa 42 Będzin 1 0.00013
0.13
5 szarski pawelz marcinSZARSKI Paweł Marcin 36 Jaworzno 0 0
0.00
6 kosmalza mariusz tomaszKOSMAŁA Mariusz Tomasz 46 Ciągowice 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kozzlik piotr szymonKOŹLIK Piotr Szymon 47 Katowice 3 0.0004
0.40
2 bieniek rafalz jerzyBIENIEK Rafał Jerzy 39 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
3 kandzia adam jaroslzawKANDZIA Adam Jarosław 49 Katowice 1 0.00013
0.13
4 stankiewicz zofiaSTANKIEWICZ Zofia 69 Bytom 1 0.00013
0.13
5 sarecki kamil krzysztofSARECKI Kamil Krzysztof 31 Zawiercie 1 0.00013
0.13
6 samborska katarzynaSAMBORSKA Katarzyna 38 Katowice 0 0
0.00
7 kosatka alicja cecyliaKOSATKA Alicja Cecylia 68 Katowice 1 0.00013
0.13
8 sztyber wioletaSZTYBER Wioleta 40 Katowice 0 0
0.00
9 limanowska joanna mariaLIMANOWSKA Joanna Maria 68 Katowice 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 helis pawelzHELIS Paweł 74 Rybnik 3 0.0004
0.40
2 rduch stanislzaw alojzyRDUCH Stanisław Alojzy 71 Marklowice 5 0.00067
0.67
3 topa-mazurek weronika jadwigaTOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 38 Rybnik 1 0.00013
0.13
4 kurdziel adam franciszekKURDZIEL Adam Franciszek 66 Rybnik 2 0.00027
0.27
5 telega edmund janTELEGA Edmund Jan 77 Łaziska Górne 0 0
0.00
6 hulim wieslzawa joannaHULIM Wiesława Joanna 47 Rybnik 0 0
0.00
7 oleksinzski artur rafalzOLEKSIŃSKI Artur Rafał 36 Żory 0 0
0.00
8 swaczyna grazzzyna gabrielaSWACZYNA Grażyna Gabriela 36 Ruda Śląska 2 0.00027
0.27
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wita janusz stanislzawWITA Janusz Stanisław 50 Połomia 6 0.00081
0.81
2 porwolz jozzefPORWOŁ Józef 62 Rybnik 0 0
0.00
3 polok pawelz janPOLOK Paweł Jan 38 Rybnik 1 0.00013
0.13
4 grzesik ewa karinaGRZESIK Ewa Karina 45 Racibórz 1 0.00013
0.13
5 kotas kamil marianKOTAS Kamil Marian 30 Chałupki 0 0
0.00
6 sokozlz-galwas ewelinaSOKÓŁ-GALWAS Ewelina 51 Wodzisław Śląski 0 0
0.00
7 morcinek daniel robertMORCINEK Daniel Robert 44 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
8 manai annaMANAI Anna 49 Rybnik 0 0
0.00
9 olesz-binczyk zuzanna malzgorzataOLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 34 Rybnik 1 0.00013
0.13
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9