Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 11 804
Wyborców 9 361
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Gierałtowice
 • Wybory Wójta Gminy Gierałtowice
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Powstańców Śląskich 41 Gierałtowice stały Tak Sołectwo Gierałtowice ulice: Kolonia Beksza, Brzezina, Chudowska, Jojki, Kaczmarskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Korfantego, Leśna, Ligonia, Miarki, Obrońców Granicy, Piontka, Południowa, Prusa, Księdza Roboty, Stachury, Topolowa, Wodna, Wyzwolenia
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Powstańców Śląskich 41 Gierałtowice stały Tak Sołectwo Gierałtowice ulice: Chopina, Graniczna, Kopernika, Mickiewicza, Ogrodowa, Ofiar Obozów Hitlerowskich, Paderewskiego, Polna, Powstańców Śląskich, Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Targowa, Zgrzebnioka
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4 Przyszowice stały Tak Sołectwo Przyszowice ulice: Gliwicka, Makoszowska, Grobla, Wieczorka, Brzozowa, Morcinka, Cicha, Wilsona, Wolności, Poloczka, Spółdzielcza, Księdza Pogrzeby, Floriana, Jasna, Polna od nr 1 do 27 nieparzyste i od nr 2 do 28 parzyste, Stachury, Bażantów, Rolna, Brzeg, Leśna, Parkowa
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4 Przyszowice stały Tak Sołectwo Przyszowice ulice: Graniczna, Powstańców Śląskich, Ogrodowa, Staszica, Słoneczna, Szkolna, Miarki, Stawowa, Gierałtowicka, Polna od nr 30 do końca parzyste i od nr 29 do końca nieparzyste, Południowa, Wodna, Orzeszkowej, Ligonia, Kolejowa, Tuwima, Krótka
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Zwycięstwa 44 Paniówki stały Tak Sołectwo Paniówki-całe sołectwo
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 52 Chudów stały Tak Sołectwo Chudów-całe sołectwo

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Gierałtowice Ulice: Kolejowa, Ks. Roboty, Leśna. 1 629 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Gierałtowice Ulice: Kopernika, Ofiar Obozów Hitlerowskich, Ogrodowa 1 - 85, Paderewskiego 1 - 68, Powstańców Śląskich 1 - 89, Targowa, Zgrzebnioka. 1 580 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Gierałtowice Ulice: Brzezina, Jojki, Kaczmarskiego, Korfantego, Ligonia, Obrońców Granicy, Piontka, Południowa, Stachury, Topolowa. 1 677 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Gierałtowice Ulice: Chopina, Graniczna, Jana III Sobieskiego, Mickiewicza, Ogrodowa od 86 do końca, Paderewskiego od 69 do końca, Polna, Powstańców Śląskich od 90 do końca, Sienkiewicza. 1 619 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Gierałtowice Ulice: Chudowska, Kolonia Beksza, Konopnickiej, Miarki, Prusa, Wodna, Wyzwolenia. 1 634 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Przyszowice Ulice: Gliwicka od nr 12 do końca parzyste, od nr 11 do końca nieparzyste, Makoszowska, Grobla, Wieczorka, Brzozowa, Morcinka, Cicha, Wilsona, Wolności, Poloczka 1 683 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Przyszowice Ulice: Graniczna, Powstańców Śląskich, Ogrodowa, Staszica, Słoneczna, Szkolna, Miarki, Stawowa, Gierałtowicka od nr 1 do nr 9 nieparzyste i od nr 2 do nr 8 parzyste 1 696 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Przyszowice Ulice: Gierałtowicka od nr 11 do końca nieparzyste i od nr 10 do końca parzyste, Polna od nr 30 do końca parzyste i od nr 29 do końca nieparzyste, Południowa, Wodna, Orzeszkowej, Ligonia, Kolejowa, Tuwima, Krótka 1 657 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Przyszowice Ulice: Spółdzielcza, Księdza Pogrzeby, Floriana, Jasna, Polna od nr 1 do 27 nieparzyste i od nr 2 do nr 28 parzyste, Stachury, Bażantów, Rolna, Brzeg, Gliwicka od nr 1 do nr 10, Leśna, Parkowa 1 668 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Paniówki Ulice: Gliwicka od nr 44 do końca parzyste i od nr 17 do końca nieparzyste, Kłodnicka, Wodna, 27 stycznia, Dębowa, Strażacka, Zwycięstwa od nr 101 do końca nieparzyste i od nr 136 do końca parzyste 1 531 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Paniówki Ulice: Gliwicka od nr 4 do nr 42 parzyste i od nr 3 do nr 15 nieparzyste, Zwycięstwa od nr 2 do nr 134 parzyste i od nr 1 do nr 99 nieparzyste, Skotnicka, Swobody 1 564 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Paniówki Ulice: Działkowa, Krótka, Dworska, Ogrodowa, Powstańców Śląskich od nr 2 do nr 32 parzyste i od nr 1 do nr 61 nieparzyste, Wiśniowa, Podzamcze, Zamkowa, Basztowa 1 581 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Paniówki Ulice: Borowa, Zabrska, Słoneczna, Piaskowa, Gliwicka od nr 1 do nr 2, Wolności, Okrężna, Pośrednia, Łączna, Leśna, Sosnowa, Świerkowa, Klonowa, Brzozowa, Powstańców Śląskich od nr 63 do końca nieparzyste i od nr 34 do końca parzyste, Karola Darwina 1 534 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Chudów Ulice: Boczna, Dwór, Górnicza, Jaśminowa, Jesionowa, Kąty, Na Kąty, Kwiatowa, Nowa, Osiedle, Różana, Topolowa, Zabrska Podzamcze, Wrzosowa, Spacerowa. 1 640 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Chudów Ulice: Brzezina, Dworcowa, Leśna, Ogrodowa, Szkolna, Wodna, Wolności. 1 668 3 3
Podsumowanie 15 9 361 38 38

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE” KWW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" KWW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ KWW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 ŻOGAŁA Leszek Wojciech 37 Wyższe prawnicze KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE” Przyszowice
1 BARGIEL Joachim 71 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" Gierałtowice

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 629 358 358 56.92% 0.05692
346 96.65% 0.09665
Tak
2 580 346 346 59.66% 0.05966
340 98.27% 0.09827
Tak
3 677 395 395 58.35% 0.05835
378 95.70% 0.0957
Tak
4 619 343 343 55.41% 0.05541
327 95.34% 0.09534
Tak
5 634 358 358 56.47% 0.05647
339 94.69% 0.09469
Tak
6 683 406 405 59.30% 0.0593
404 99.75% 0.09975
Tak
7 697 468 468 67.14% 0.06714
451 96.37% 0.09637
Tak
8 657 392 392 59.67% 0.05967
380 96.94% 0.09694
Tak
9 670 383 383 57.16% 0.05716
366 95.56% 0.09556
Tak
10 531 319 318 59.89% 0.05989
316 99.37% 0.09937
Tak
11 564 370 369 65.43% 0.06543
366 99.19% 0.09919
Tak
12 581 390 390 67.13% 0.06713
388 99.49% 0.09949
Tak
13 534 328 328 61.42% 0.06142
328 100.00% 0.1
Tak
14 640 340 339 52.97% 0.05297
334 98.53% 0.09853
Tak
15 668 382 382 57.19% 0.05719
377 98.69% 0.09869
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE” 2 802 15 51.51% 0.05151
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" 2 361 15 43.40% 0.0434
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 277 8 5.09% 0.00509

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY GIERAŁTOWICE” 2 802 15 8 51.51% 0.05151
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA GMINA NASZ POWIAT" 2 361 15 7 43.40% 0.0434
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ 277 8 0 5.09% 0.00509

Rada Gminy Gierałtowice - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 21 21 GRYCHTOŁ Cyprian Norbert 159 45.95% 0.04595
Nie
1 22 22 KLAJS Paweł Tomasz 187 54.05% 0.05405
Tak
2 21 21 PUCHAŁKA Tadeusz Antoni 75 22.06% 0.02206
Nie
2 22 22 TOMICZEK Artur Erwin 265 77.94% 0.07794
Tak
3 21 21 SMOLNIK Erwin Jan 154 40.74% 0.04074
Nie
3 22 22 BUCHCZYK Józef Adam 224 59.26% 0.05926
Tak
4 21 21 JURANEK Eugeniusz Antoni 106 32.42% 0.03242
Nie
4 22 22 KOWALSKA Tatiana Joanna 188 57.49% 0.05749
Tak
4 23 23 KARCZMARZ Władysław Stanisław 33 10.09% 0.01009
Nie
5 21 21 KURPANIK Joanna Maria 153 45.13% 0.04513
Nie
5 22 22 CICHA-ROŻEK Janina Weronika 186 54.87% 0.05487
Tak
6 21 21 BŁASZCZYK Marek Aleksander 310 76.73% 0.07673
Tak
6 22 22 LOMANIA Janusz Bogusław 52 12.87% 0.01287
Nie
6 23 23 WILCZEK Ewa Joanna 42 10.40% 0.0104
Nie
7 21 21 SZOŁTYSEK Paweł Rafał 247 54.77% 0.05477
Tak
7 22 22 MĄKA Maria Agata 204 45.23% 0.04523
Nie
8 21 21 DRAŻYK Piotr Franciszek 318 83.68% 0.08368
Tak
8 22 22 KRAWIEC Mirosław Józef 62 16.32% 0.01632
Nie
9 21 21 TOMASZEK Krzysztof Wiktor 190 51.91% 0.05191
Tak
9 22 22 PROMNY Piotr Paweł 125 34.15% 0.03415
Nie
9 23 23 HATŁAS Bogusław 51 13.93% 0.01393
Nie
10 21 21 SZARY Paweł Wiktor 231 73.10% 0.0731
Tak
10 22 22 KRUSZYNA Marian Wiktor 77 24.37% 0.02437
Nie
10 23 23 GORSZANÓW Jacek 8 2.53% 0.00253
Nie
11 21 21 BOTOR Michał Alfred 216 59.02% 0.05902
Tak
11 22 22 STRZODA Zygmunt Urban 128 34.97% 0.03497
Nie
11 23 23 SŁABOŃ Krzysztof Jan 22 6.01% 0.00601
Nie
12 21 21 SMORZ Damian 195 50.26% 0.05026
Tak
12 22 22 SZUKAŁA Arkadiusz Marek 126 32.47% 0.03247
Nie
12 23 23 NOCOŃ Kazimierz Gerard 67 17.27% 0.01727
Nie
13 21 21 SZCZUDLAK Robert Henryk 198 60.37% 0.06037
Tak
13 22 22 LIBERSKA-ŁYSIK Aleksandra Maria 114 34.76% 0.03476
Nie
13 23 23 KLASIK Adam Krzysztof 16 4.88% 0.00488
Nie
14 21 21 STRUGLIŃSKI Waldemar 120 35.93% 0.03593
Nie
14 22 22 BAŁUSZYŃSKA Mirosława Magdalena 214 64.07% 0.06407
Tak
15 21 21 KURPAS Eugeniusz Eryk 130 34.48% 0.03448
Nie
15 22 22 GAJDA Daniel Stanisław 209 55.44% 0.05544
Tak
15 23 23 GEISLER Krzysztof 38 10.08% 0.01008
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BARGIEL Joachim 71 Wyższe Gierałtowice, 2 211 40.12 Nie
2 ŻOGAŁA Leszek Wojciech 37 Wyższe prawnicze Przyszowice, 3 300 59.88 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Powstańców Śląskich 41 Gierałtowice stały 1 940 1 111 1 110 57.22% 0.05722
1 095 98.65%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Powstańców Śląskich 41 Gierałtowice stały 1 199 689 689 57.46% 0.05746
675 97.97%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4 Przyszowice stały 1 353 789 789 58.31% 0.05831
783 99.24%
4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4 Przyszowice stały 1 354 860 860 63.52% 0.06352
851 98.95%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Zwycięstwa 44 Paniówki stały 2 210 1 407 1 403 63.48% 0.06348
1 394 99.36%
6 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 52 Chudów stały 1 308 722 722 55.20% 0.0552
713 98.75%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 11 804 9 361 6 1