Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 12 103
Wyborców 10 257
Obwodów 9
 • Wybory do Rady Gminy i Miasta w Przysusze
 • Wybory Burmistrza Gminy i Miasta w Przysusze
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Dom Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 Przysucha stały Tak MIASTO Przysucha-ulice: Aleja Jana Pawła II, Chopina, Dembińskich, Dworcowa, Konopnickej, Kusocińskiego, Kręta, Krótka, Księdza Ściegiennego, Legionów Polskich, 11 Listopada , Lubelska, Ogrodowa, Partyzantów, Plac Kolberga, Plac Kardynała Wyszyńskiego, Plac Żeromskiego, Polna, Przemysłowa, Radomska, Sienkiewicza, Skarbowa, Słoneczna, Sportowa, Staszica, Szkolna, Tarnowskiej, Warszawska.
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze Osiedle Południe, ul. Skowyry 41 Przysucha stały Tak MIASTO Przysucha-ulice: Akacjowa, Blachownia, Czermińskiego, Generała Sikorskiego, Hamernia, Jałowcowa, Jarzębinowa, Klonowa, Księdza Pajka, Majora Hubala, Młyny, Skowyry, Spółdzielcza, Świerkowa, Świętokrzyska, Targowa 58 i 58A, Topornia, Wrzosowa, Zielona, , SOŁECTWO: Janów
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysusze, ul. Krakowska 76 Przysucha stały Tak MIASTO Przysucha-ulice: Armii Krajowej, Brzozowa, Cicha, Grodzka, Krakowska, Leśna, Porucznika Madeja, Plac 3 Maja, Targowa bez 58 i 58A, Wiejska, Żytnia. SOŁECTWA: Jakubów, Kozłowiec, Lipno, Pomyków
4 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ruskim Brodzie, ul. Główna 51 Ruski Bród stały Nie SOŁECTWA: Długa Brzezina, Głęboka Droga, Hucisko, Kolonia Szczerbacka, Kuźnica, Ruski Bród.
5 Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku, ul. Wjazdowa 9 Skrzyńsko stały Nie SOŁECTWA: Krajów, Skrzyńsko, Wistka, Zbożenna.
6 Świetlica w Smogorzowie, ul. Strażacka 1a Smogorzów stały Tak SOŁECTWA: Gaj, Mariówka, Smogorzów, Zawada
7 Świetlica w Janikowie, ul. Górna 2 Janików stały Tak SOŁECTWA: Gliniec, Janików, Wola Więcierzowa.
8 Świetlica w Dębinach, ul. Stare Dębiny 53 Dębiny stały Nie SOŁECTWA: Beźnik, Dębiny.
9 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, ul. Partyzantów 8 Przysucha szpital Nie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Przysucha ulice: Aleja Jana Pawła II, Dembińskich, Dworcowa, Kusocińskiego, 11 Listopada, Partyzantów, Polna, Radomska, Sportowa, Szkolna, Tarnowskiej, Słoneczna. 1 694 3 3
0.0000020000Nr 2 Miasto Przysucha ulice: Legionów Polskich, Przemysłowa. 1 597 4 4
0.0000030000Nr 3 Miasto Przysucha ulice: Chopina, Konopnickiej, Kręta, Krótka, Księdza Ściegiennego, Lubelska, Ogrodowa, Plac Kardynała Wyszyńskiego, Plac Kolberga, Plac Żeromskiego, Sienkiewicza, Skarbowa, Staszica, Warszawska. 1 525 5 5
0.0000040000Nr 4 Miast Przysucha ulice: Blachownia, Hamernia, Młyny, Spółdzielcza, Świętokrzyska, Targowa (58, 58A), Topornia, Czermińskiego, Generała Sikorskiego, Księdza Pajka, Jałowcowa. 1 691 3 3
0.0000050000Nr 5 Miasto Przysucha ulice: Akacjowa , Jarzębinowa, Klonowa, Majora Hubala (bloki: 19, 23, 25, 27), Skowyry, Świerkowa, Wrzosowa, Zielona. 1 683 4 4
0.0000060000Nr 6 Miasto Przysucha ulica Majora Hubala (bez bloków: 19, 23, 25, 27). 1 658 3 3
0.0000070000Nr 7 Miasto Przysucha ulice: Grodzka, Wiejska, Brzozowa, Armii Krajowej. 1 718 5 5
0.0000080000Nr 8 Miasto Przysucha ulice: Krakowska, Plac 3 Maja, Porucznika Madeja, Targowa (bez 58 i 58A), Cicha, Leśna, Żytnia. 1 651 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Beźnik, Dębiny, Wistka, Krajów, Gliniec, Wola Więcierzowa. 1 929 4 4
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Janików. 1 546 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Długa Brzezina, Głęboka Droga, Hucisko, Kolonia Szczerbacka, Kuźnica, Ruski Bród, Janów. 1 604 4 4
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Gaj, Mariówka, Smogorzów, Zawada. 1 757 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Kozłowiec, Lipno, Pomyków, Jakubów. 1 873 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Zbożenna. 1 393 4 4
0.0000150000Nr 15 Sołectwo: Skrzyńsko. 1 938 4 4
Podsumowanie 15 10 257 55 55

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSUCHA 2018 KWW PRZYSUCHA 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - PRZYSUCHA KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - PRZYSUCHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZ SAMORZĄD” KWW „NASZ SAMORZĄD” 1 1 1 1 1 1 1 1 8
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA WŁODARCZYKA KWW JAROSŁAWA WŁODARCZYKA 1 1
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA CUDZIŁO KWW RC 1 1
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA KWW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA 1 1
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA ŚLUSARCZYKA KWW JAROSŁAWA ŚLUSARCZYKA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 PAŁGAN Adam 53 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - PRZYSUCHA Przysucha
3 TOMASZEWICZ Edgar Piotr 29 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZ SAMORZĄD” Przysucha
1 MATLAKIEWICZ Tomasz 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE Skrzyńsko

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 673 438 442 65.68% 0.06568
414 93.67% 0.09367
Tak
2 603 361 357 59.20% 0.0592
345 96.64% 0.09664
Tak
3 530 310 310 58.49% 0.05849
307 99.03% 0.09903
Tak
4 691 455 454 65.70% 0.0657
429 94.49% 0.09449
Tak
5 683 431 431 63.10% 0.0631
424 98.38% 0.09838
Tak
6 658 425 420 63.83% 0.06383
414 98.57% 0.09857
Tak
7 717 430 430 59.97% 0.05997
418 97.21% 0.09721
Tak
8 652 394 393 60.28% 0.06028
379 96.44% 0.09644
Tak
9 928 638 637 68.64% 0.06864
631 99.06% 0.09906
Tak
10 546 348 348 63.74% 0.06374
341 97.99% 0.09799
Tak
11 603 341 339 56.22% 0.05622
335 98.82% 0.09882
Tak
12 757 466 466 61.56% 0.06156
457 98.07% 0.09807
Tak
13 873 517 517 59.22% 0.05922
499 96.52% 0.09652
Tak
14 393 226 226 57.51% 0.05751
223 98.67% 0.09867
Tak
15 938 575 574 61.19% 0.06119
567 98.78% 0.09878
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSUCHA 2018 1 558 13 25.20% 0.0252
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - PRZYSUCHA 2 366 15 38.27% 0.03827
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 1 346 15 21.77% 0.02177
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZ SAMORZĄD” 665 8 10.76% 0.01076
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA WŁODARCZYKA 134 1 2.17% 0.00217
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA CUDZIŁO 29 1 0.47% 0.00047
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA 36 1 0.58% 0.00058
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA ŚLUSARCZYKA 49 1 0.79% 0.00079

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSUCHA 2018 1 558 13 3 25.20% 0.0252
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - PRZYSUCHA 2 366 15 10 38.27% 0.03827
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-LUDOWE 1 346 15 0 21.77% 0.02177
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZ SAMORZĄD” 665 8 2 10.76% 0.01076
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA WŁODARCZYKA 134 1 0 2.17% 0.00217
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA CUDZIŁO 29 1 0 0.47% 0.00047
26 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA 36 1 0 0.58% 0.00058
27 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA ŚLUSARCZYKA 49 1 0 0.79% 0.00079

Rada Gminy i Miasta w Przysusze - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 20 20 WIATKOWSKA Renata Zofia 165 39.86% 0.03986
Tak
1 21 21 CZUBAK Renata 110 26.57% 0.02657
Nie
1 22 22 OBUCH Grzegorz Piotr 139 33.57% 0.03357
Nie
2 20 20 FRASUŃSKI Marcin Radosław 79 22.90% 0.0229
Nie
2 21 21 TOKARSKA Joanna Jadwiga 157 45.51% 0.04551
Tak
2 22 22 CZUBAK Janusz Marek 57 16.52% 0.01652
Nie
2 23 23 KOWALSKI Andrzej Marian 52 15.07% 0.01507
Nie
3 20 20 BAŁTOWSKA Dorota Elżbieta 41 13.36% 0.01336
Nie
3 21 21 JURCZAK Michał Marian 68 22.15% 0.02215
Nie
3 22 22 SOBCZAK Grażyna Maria 38 12.38% 0.01238
Nie
3 23 23 TOMASZEWICZ Edgar Piotr 131 42.67% 0.04267
Tak
3 25 25 CUDZIŁO Ryszard Jan 29 9.45% 0.00945
Nie
4 20 20 BAŁTOWSKA Teresa Michalina 123 28.67% 0.02867
Nie
4 21 21 STĘPIEŃ Jarosław 198 46.15% 0.04615
Tak
4 22 22 ORACZ Sławomir 108 25.17% 0.02517
Nie
5 20 20 SIONEK Karol Mirosław 33 7.78% 0.00778
Nie
5 21 21 ZIELIŃSKI Marek 157 37.03% 0.03703
Tak
5 22 22 BUCKI Janusz Marek 136 32.08% 0.03208
Nie
5 23 23 TAMIOŁA Roman Jerzy 98 23.11% 0.02311
Nie
6 21 21 REK Waldemar Andrzej 144 34.78% 0.03478
Nie
6 22 22 TUREK Marek Stanisław 108 26.09% 0.02609
Nie
6 23 23 WEŁPA Anna Bernardyna 162 39.13% 0.03913
Tak
7 20 20 JASZCZURA Grzegorz Piotr 131 31.34% 0.03134
Nie
7 21 21 WILK Michał Grzegorz 162 38.76% 0.03876
Tak
7 22 22 MACIKOWSKI Paweł Krzysztof 44 10.53% 0.01053
Nie
7 23 23 KSIĄŻEK Robert Krzysztof 32 7.66% 0.00766
Nie
7 27 27 ŚLUSARCZYK Jarosław 49 11.72% 0.01172
Nie
8 21 21 PIERZCHAŁA Mirosław Józef 223 58.84% 0.05884
Tak
8 22 22 KRZYŻANOWSKA-GAJDA Irena 100 26.39% 0.02639
Nie
8 23 23 WÓJCIK Katarzyna 56 14.78% 0.01478
Nie
9 20 20 MOTYL Renata 219 34.71% 0.03471
Tak
9 21 21 WRZESIEŃ Piotr 180 28.53% 0.02853
Nie
9 22 22 WŁODARCZYK Piotr Franciszek 196 31.06% 0.03106
Nie
9 26 26 ROSZCZYK Grzegorz Jan 36 5.71% 0.00571
Nie
10 20 20 BYKOWSKI Witold Szczepan 242 70.97% 0.07097
Tak
10 21 21 CICHAWA Andrzej 61 17.89% 0.01789
Nie
10 22 22 WUDARCZYK Sławomir 38 11.14% 0.01114
Nie
11 20 20 ADAMCZYK Sławomir Józef 61 18.21% 0.01821
Nie
11 21 21 MADEJ-SOMPOLSKA Maria Grażyna 144 42.99% 0.04299
Tak
11 22 22 BOMBA Marek Tadeusz 49 14.63% 0.01463
Nie
11 23 23 ZYCH Wiesława Maria 81 24.18% 0.02418
Nie
12 20 20 KOŁSUT Ewa Anna 129 28.23% 0.02823
Nie
12 21 21 KĄDZIELA Stanisław 237 51.86% 0.05186
Tak
12 22 22 AMBROŻEK Grażyna Małgorzata 91 19.91% 0.01991
Nie
13 20 20 FIJOŁEK Agata Karolina 199 39.88% 0.03988
Nie
13 21 21 CHYLAK Jan Andrzej 214 42.89% 0.04289
Tak
13 22 22 BEDNARSKI Władysław 86 17.23% 0.01723
Nie
14 20 20 KŁAK Radosław Łukasz 43 19.28% 0.01928
Nie
14 21 21 KOZIEŁ Marian Stanisław 97 43.50% 0.0435
Tak
14 22 22 STAWICKI Zbigniew 30 13.45% 0.01345
Nie
14 23 23 KWIECIEŃ Włodzimierz Grzegorz 53 23.77% 0.02377
Nie
15 20 20 KWINTAL Tomasz 93 16.40% 0.0164
Nie
15 21 21 KACPERSKI Rafał Jan 214 37.74% 0.03774
Tak
15 22 22 SZYSZKA Mieczysław 126 22.22% 0.02222
Nie
15 24 24 WŁODARCZYK Jarosław 134 23.63% 0.02363
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MATLAKIEWICZ Tomasz 47 wyższe Skrzyńsko, 3 144 50.12 Tak
2 PAŁGAN Adam 53 wyższe Przysucha, 2 462 39.25 Nie
3 TOMASZEWICZ Edgar Piotr 29 wyższe Przysucha, 667 10.63 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Dom Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 Przysucha stały 1 798 1 105 1 105 61.46% 0.06146
1 090 98.64%
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przysusze Osiedle Południe, ul. Skowyry 41 Przysucha stały 2 251 1 416 1 416 62.91% 0.06291
1 399 98.80%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysusze, ul. Krakowska 76 Przysucha stały 2 242 1 341 1 338 59.68% 0.05968
1 324 98.95%
4 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ruskim Brodzie, ul. Główna 51 Ruski Bród stały 384 236 236 61.46% 0.06146
227 96.19%
5 Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku, ul. Wjazdowa 9 Skrzyńsko stały 1 680 1 077 1 077 64.11% 0.06411
1 069 99.26%
6 Świetlica w Smogorzowie, ul. Strażacka 1a Smogorzów stały 757 466 466 61.56% 0.06156
459 98.50%
7 Świetlica w Janikowie, ul. Górna 2 Janików stały 793 506 506 63.81% 0.06381
500 98.81%
8 Świetlica w Dębinach, ul. Stare Dębiny 53 Dębiny stały 332 204 204 61.45% 0.06145
201 98.53%
9 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze, ul. Partyzantów 8 Przysucha szpital 8 4 4 50.00% 0.05
4 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 12 103 10 257 9 1