Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 7

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole nr 1 w Raszynie, ul. Pruszkowska 21 C Raszyn
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Osiedle Nowe Grocholice
Liczba mieszkańców 1319
Liczba wyborców 1035
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Raszyn 1
Rady Powiatu Pruszkowskiego 5
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 7

Protokoły

  • Wybory Wójta Gminy Raszyn
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
  • Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Gminy Raszyn) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Raszyn
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1035
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1035
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 988
3 Liczba kart niewykorzystanych 348
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 640
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 640
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 640
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 640
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 629
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieteska dariuszWIETESKA Dariusz 49 średnie Raszyn 332 0.05278
52.78
2 zarezba andrzej wieslzawZARĘBA Andrzej Wiesław 59 wyższe Rybie 297 0.04722
47.22
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1035
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 978
3 Liczba kart niewykorzystanych 338
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 640
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 640
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 640
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 45
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 40
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 595
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rytel konrad szymonRYTEL Konrad Szymon 68 Turów 14 0.00235
2.35
2 chewinzska ludwika jadwigaCHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga 70 Warszawa 2 0.00034
0.34
3 kuczabski mateuszKUCZABSKI Mateusz 53 Piastów 4 0.00067
0.67
4 jezdrzejczak marek grzegorzJĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz 69 Wiązowna 3 0.0005
0.50
5 sowinzska-kobelak dorotaSOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 49 Legionowo 6 0.00101
1.01
6 gozzzdzz slzawomir janGÓŹDŹ Sławomir Jan 40 Piaseczno 2 0.00034
0.34
7 kobrynz joannaKOBRYŃ Joanna 63 Sękocin 27 0.00454
4.54
8 janczewski adamJANCZEWSKI Adam 78 Pruszków 3 0.0005
0.50
9 grzezda aleksandraGRZĘDA Aleksandra 23 Koryta 1 0.00017
0.17
10 witaszek zbigniewWITASZEK Zbigniew 76 Czosnów 1 0.00017
0.17
11 boguszewska kamila mariaBOGUSZEWSKA Kamila Maria 19 Tłuszcz 6 0.00101
1.01
12 lipinzski grzegorz michalzLIPIŃSKI Grzegorz Michał 48 Warszawa 4 0.00067
0.67
13 kicman andrzej ryszardKICMAN Andrzej Ryszard 74 Legionowo 7 0.00118
1.18
Razem 80
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 80

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelazowska bozzzena jadwigaŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 48 Józefów 7 0.00118
1.18
2 stalinzska dorota janinaSTALIŃSKA Dorota Janina 65 Milanówek 43 0.00723
7.23
3 rysz-ferens erwina liliaRYŚ-FERENS Erwina Lilia 63 Warszawa 10 0.00168
1.68
4 biernacka magdalenaBIERNACKA Magdalena 49 Nasielsk 0 0
0.00
5 mlzynarczyk agataMŁYNARCZYK Agata 46 Legionowo 3 0.0005
0.50
6 pozorek arturPOZOREK Artur 40 Jabłonna 3 0.0005
0.50
7 nasiadka ilonaNASIADKA Ilona 50 Warszawa 2 0.00034
0.34
8 ksiazzzzek marek boguslzawKSIĄŻEK Marek Bogusław 55 Dębówka 12 0.00202
2.02
9 przywozzny janPRZYWOŹNY Jan 58 Tłuszcz 0 0
0.00
10 sudomirski marek szczepanSUDOMIRSKI Marek Szczepan 55 Nadma 0 0
0.00
11 szynkiewicz ewaSZYNKIEWICZ Ewa 61 Czersk 0 0
0.00
12 andrzejczyk waldemar henrykANDRZEJCZYK Waldemar Henryk 61 Ząbki 1 0.00017
0.17
13 oleksiak emiliaOLEKSIAK Emilia 34 Tłuszcz 1 0.00017
0.17
Razem 82
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 82

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majewska wanda mariaMAJEWSKA Wanda Maria 72 Warszawa 2 0.00034
0.34
2 ryjewski daniel rafalzRYJEWSKI Daniel Rafał 44 Warszawa 0 0
0.00
3 juszczyk monika patrycjaJUSZCZYK Monika Patrycja 32 Warszawa 1 0.00017
0.17
4 zzzakowicz wojciech stanislzawŻAKOWICZ Wojciech Stanisław 32 Henryków-Urocze 0 0
0.00
5 macher wiolettaMACHER Wioletta 41 Czarny Las 2 0.00034
0.34
6 norberczuk jacek tomaszNORBERCZUK Jacek Tomasz 54 Warszawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podsezdek marcinPODSĘDEK Marcin 36 Sochaczew 40 0.00672
6.72
2 lasek maciej grzegorzLASEK Maciej Grzegorz 51 Stefanowo 11 0.00185
1.85
3 kandyba piotrKANDYBA Piotr 49 Żabieniec 5 0.00084
0.84
4 zakrzewska jadwiga teresaZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 67 Leoncin 13 0.00218
2.18
5 brzezinzska anna katarzynaBRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 41 Legionowo 7 0.00118
1.18
6 zbinzkowska dorota annaZBIŃKOWSKA Dorota Anna 46 Warszawa 1 0.00017
0.17
7 orzechowska-mikulska grazzzynaORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna 56 Warszawa 1 0.00017
0.17
8 kalinowski dariuszKALINOWSKI Dariusz 52 Zielonka 1 0.00017
0.17
9 boksa anna juliaBOKSA Anna Julia 32 Otwock 3 0.0005
0.50
10 kacprowicz slzawomirKACPROWICZ Sławomir 45 Stara Wieś 3 0.0005
0.50
11 grocka joannaGROCKA Joanna 42 Warszawa 4 0.00067
0.67
12 trojanowska aleksandra mariaTROJANOWSKA Aleksandra Maria 29 Nowy Łuszczewek 10 0.00168
1.68
13 szmietanka aleksandra ewaŚMIETANKA Aleksandra Ewa 27 Władysławów 13 0.00218
2.18
Razem 112
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 112

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski krzysztof kamilGAWKOWSKI Krzysztof Kamil 38 Wołomin 10 0.00168
1.68
2 papuga marek zdzislzawPAPUGA Marek Zdzisław 65 Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00017
0.17
3 buzzniak sylwia lidiaBUŹNIAK Sylwia Lidia 37 Kobyłka 2 0.00034
0.34
4 radzikowski andrzej marekRADZIKOWSKI Andrzej Marek 37 Kiścinne 3 0.0005
0.50
5 socha maria henrykaSOCHA Maria Henryka 60 Warszawa 1 0.00017
0.17
6 walasek jerzy edwardWALASEK Jerzy Edward 69 Piaseczno 1 0.00017
0.17
7 rutkowska lucyna wandaRUTKOWSKA Lucyna Wanda 71 Celestynów 1 0.00017
0.17
8 kalinowski robertKALINOWSKI Robert 59 Legionowo 0 0
0.00
9 kowalska katarzynaKOWALSKA Katarzyna 24 Kołbiel 2 0.00034
0.34
10 zakrzewski adam eugeniuszZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz 49 Kobyłka 1 0.00017
0.17
11 szymanzska anna pelagiaSZYMAŃSKA Anna Pelagia 58 Tarczyn 1 0.00017
0.17
12 kezpka iwona katarzynaKĘPKA Iwona Katarzyna 29 Błonie 0 0
0.00
13 golzota konrad krzysztofGOŁOTA Konrad Krzysztof 40 Nadma 3 0.0005
0.50
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski marcinGÓRSKI Marcin 37 Piastów 5 0.00084
0.84
2 infeld ewa joannaINFELD Ewa Joanna 32 Warszawa 1 0.00017
0.17
3 szymanzski mateuszSZYMAŃSKI Mateusz 25 Pomiechówek 1 0.00017
0.17
4 smogorzewska annaSMOGORZEWSKA Anna 19 Pomiechówek 1 0.00017
0.17
5 posiadalza marekPOSIADAŁA Marek 35 Zaręby 1 0.00017
0.17
6 przygodzka joanna agnieszkaPRZYGODZKA Joanna Agnieszka 26 Józefosław 1 0.00017
0.17
7 sut jacekSUT Jacek 50 Józefosław 0 0
0.00
8 cieplinzska-kowalska joanna dagmaraCIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara 47 Glinianka 0 0
0.00
9 grygo tadeusz piotrGRYGO Tadeusz Piotr 28 Otwock 1 0.00017
0.17
10 konopka annaKONOPKA Anna 27 Truskaw 0 0
0.00
11 urbanek robertURBANEK Robert 49 Pruszków 0 0
0.00
12 mierzwa michalz mikolzajMIERZWA Michał Mikołaj 45 Kobyłka 2 0.00034
0.34
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bosak krzysztofBOSAK Krzysztof 36 Józefów 4 0.00067
0.67
2 wawer alina barbaraWAWER Alina Barbara 49 Warszawa 0 0
0.00
3 chrustowski kamilCHRUSTOWSKI Kamil 29 Ciemne 1 0.00017
0.17
4 rutkowski tomaszRUTKOWSKI Tomasz 50 Ząbki 0 0
0.00
5 pintara anna jadwigaPINTARA Anna Jadwiga 23 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
6 stolarek michalzSTOLAREK Michał 36 Boża Wola 0 0
0.00
7 janaszek anna zofiaJANASZEK Anna Zofia 74 Warszawa 0 0
0.00
8 filipek piotrFILIPEK Piotr 24 Milanówek 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawezcki krzysztofKAWĘCKI Krzysztof 58 Józefów 10 0.00168
1.68
2 piotrowski janusz waldemarPIOTROWSKI Janusz Waldemar 73 Warszawa 1 0.00017
0.17
3 mlzocka elzzzbieta mariaMŁOCKA Elżbieta Maria 61 Grodzisk Mazowiecki 0 0
0.00
4 zych kazimierz andrzejZYCH Kazimierz Andrzej 63 Wołomin 1 0.00017
0.17
5 borkowska teresaBORKOWSKA Teresa 55 Chotomów 2 0.00034
0.34
6 zarezba aleksander mironZARĘBA Aleksander Miron 69 Głodowo Wielkie 7 0.00118
1.18
7 dutkowska bernadettaDUTKOWSKA Bernadetta 28 Ząbki 1 0.00017
0.17
8 bukowski janusz pawelzBUKOWSKI Janusz Paweł 72 Chrzanów Mały 1 0.00017
0.17
9 dunin mikolzajDUNIN Mikołaj 53 Konstancin-Jeziorna 1 0.00017
0.17
10 rowinzska ewa annaROWIŃSKA Ewa Anna 36 Pruszków 5 0.00084
0.84
11 popiel wieslzaw marianPOPIEL Wiesław Marian 55 Raszyn 1 0.00017
0.17
12 leniec lidia barbaraLENIEC Lidia Barbara 66 Piaseczno 1 0.00017
0.17
13 fersz tomasz jozzefFERSZ Tomasz Józef 48 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
jacek wilkJacek WILK XXXXX 0
0.00
2 jachowicz-wrozblewska wioletta martaJACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 45 Józefów 1 0.00017
0.17
3 banach justyna bernadettaBANACH Justyna Bernadetta 35 Józefów 1 0.00017
0.17
4 jachnicki zbigniewJACHNICKI Zbigniew 62 Glinianka 0 0
0.00
5 binzkowski jacekBIŃKOWSKI Jacek 45 Milanówek 1 0.00017
0.17
6 guzik slzawomir pawelzGUZIK Sławomir Paweł 44 Jabłonna 1 0.00017
0.17
7 boczkowska jadwigaBOCZKOWSKA Jadwiga 80 Warszawa 1 0.00017
0.17
8 rombel-zakrzewska renata ewaROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa 48 Warszawa 0 0
0.00
9 zakrzewski grzegorz jerzyZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy 59 Warszawa 2 0.00034
0.34
10 wlzodarczyk martaWŁODARCZYK Marta 41 Józefów 4 0.00067
0.67
11 korzynow jaroslzaw damianKORZYNOW Jarosław Damian 41 Nowy Dwór Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bittel andrzejBITTEL Andrzej 44 Warszawa 63 0.01059
10.59
2 lubiak katarzynaLUBIAK Katarzyna 41 Wołomin 20 0.00336
3.36
3 figurska dominika malzgorzataFIGURSKA Dominika Małgorzata 39 Konstancin-Jeziorna 32 0.00538
5.38
4 olszewski damian dariuszOLSZEWSKI Damian Dariusz 22 Karczew 21 0.00353
3.53
5 klinowski marcel jozzefKLINOWSKI Marcel Józef 33 Warszawa 3 0.0005
0.50
6 kwasiborska-przychodzka krystyna bozzzenaKWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena 72 Pruszków 4 0.00067
0.67
7 traczyk stefanTRACZYK Stefan 52 Celestynów 6 0.00101
1.01
8 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 56 Nowy Dwór Mazowiecki 5 0.00084
0.84
9 staruzzzyk urszula mariaSTARUŻYK Urszula Maria 54 Kobyłka 3 0.0005
0.50
10 walewski michalz adamWALEWSKI Michał Adam 79 Nadarzyn 1 0.00017
0.17
11 klzos piotrKŁOS Piotr 29 Warszawa 32 0.00538
5.38
12 czajkowska monika agnieszkaCZAJKOWSKA Monika Agnieszka 26 Piaseczno 4 0.00067
0.67
13 kudlicki lzukasz jerzyKUDLICKI Łukasz Jerzy 45 Bieniewice 7 0.00118
1.18
Razem 201
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 201

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manarczyk piotr grzegorzMANARCZYK Piotr Grzegorz 51 Ożarów Mazowiecki 2 0.00034
0.34
2 boborycki jacek michalzBOBORYCKI Jacek Michał 34 Warszawa 1 0.00017
0.17
3 parda czeslzawaPARDA Czesława 62 Ostrołęka 0 0
0.00
4 myszka krzysztofMYSZKA Krzysztof 49 Antonie 1 0.00017
0.17
5 jarzyna-blzaszczak izabela katarzynaJARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna 39 Piaseczno 4 0.00067
0.67
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 starosielec romuald tadeuszSTAROSIELEC Romuald Tadeusz 59 Warszawa 0 0
0.00
2 rybak jerzyRYBAK Jerzy 67 Otwock 0 0
0.00
3 zbudniewek katarzyna karolinaZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina 37 Otwock 0 0
0.00
4 prokopowicz dariuszPROKOPOWICZ Dariusz 47 Warszawa 0 0
0.00
5 dazbalza tomaszDĄBAŁA Tomasz 56 Radiówek 0 0
0.00
6 seroczynzska beata annaSEROCZYŃSKA Beata Anna 45 Józefów 0 0
0.00
7 kulas karolKULAS Karol 39 Legionowo 1 0.00017
0.17
8 gmiter-rogalska ewa jolantaGMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta 61 Wola Ducka 0 0
0.00
9 wyszynzski jerzyWYSZYŃSKI Jerzy 77 Pruszków 0 0
0.00
10 bednarska iwona zuzannaBEDNARSKA Iwona Zuzanna 65 Michałowice 0 0
0.00
11 domaradzki adam remigiuszDOMARADZKI Adam Remigiusz 46 Lipków 1 0.00017
0.17
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 batozg slzawomir michalzBATÓG Sławomir Michał 30 Otwock 1 0.00017
0.17
2 tomczyk ryszard wojciechTOMCZYK Ryszard Wojciech 75 Wołomin 0 0
0.00
3 ngo van vyNGO VAN Vy 73 Jabłonna 6 0.00101
1.01
4 lipinzska sabina mariannaLIPIŃSKA Sabina Marianna 67 Siedlce 0 0
0.00
5 stecki krzysztof stanislzawSTECKI Krzysztof Stanisław 49 Raszyn 3 0.0005
0.50
6 rutkowska anetaRUTKOWSKA Aneta 38 Kańkowo 1 0.00017
0.17
7 ostapkowicz marcin michalzOSTAPKOWICZ Marcin Michał 43 Warszawa 0 0
0.00
8 dazbrowski mariuszDĄBROWSKI Mariusz 35 Cięciwa 0 0
0.00
9 sztora jolanta ewaSZTORA Jolanta Ewa 62 Wołomin 0 0
0.00
10 pietrzak agnieszkaPIETRZAK Agnieszka 37 Wołomin 1 0.00017
0.17
11 kolc-kraszniewska joannaKOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna 40 Warszawa 0 0
0.00
12 pietrzak norbertPIETRZAK Norbert 43 Wołomin 2 0.00034
0.34
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1035
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1086
3 Liczba kart niewykorzystanych 446
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 640
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 640
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 640
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 628
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski janusz stanislzawRAJKOWSKI Janusz Stanisław 62 Raszyn 133 0.02118
21.18
2 figiel katarzyna urszulaFIGIEL Katarzyna Urszula 51 Rybie 3 0.00048
0.48
3 sieradzki rafalzSIERADZKI Rafał 33 Raszyn 19 0.00303
3.03
4 lewandowska wiktoria zofiaLEWANDOWSKA Wiktoria Zofia 32 Raszyn 21 0.00334
3.34
5 szustak-szymanzska ewa aleksandraSZUSTAK-SZYMAŃSKA Ewa Aleksandra 44 Raszyn 7 0.00111
1.11
Razem 183
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 183

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lubryczynzska-budrewicz olga ewaLUBRYCZYŃSKA-BUDREWICZ Olga Ewa 42 Rybie 11 0.00175
1.75
2 starosta slzawomirSTAROSTA Sławomir 45 Rybie 0 0
0.00
3 wrona piotr edmundWRONA Piotr Edmund 48 Brwinów 2 0.00032
0.32
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski michalz andrzejKUCHARSKI Michał Andrzej 40 Raszyn 67 0.01067
10.67
2 klimaszewska katarzyna stanislzawaKLIMASZEWSKA Katarzyna Stanisława 40 Dawidy Bankowe 60 0.00955
9.55
3 chmielewski miroslzaw dariuszCHMIELEWSKI Mirosław Dariusz 58 Raszyn 87 0.01385
13.85
4 karpiniak magdalena mariaKARPINIAK Magdalena Maria 62 Falenty Nowe 23 0.00366
3.66
5 nowotnik malzgorzata mariaNOWOTNIK Małgorzata Maria 69 Rybie 4 0.00064
0.64
6 niedbalza andrzej piotrNIEDBAŁA Andrzej Piotr 57 Raszyn 41 0.00653
6.53
Razem 282
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 282

Lista nr 16 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iwicki piotrIWICKI Piotr 53 Falenty Nowe 35 0.00557
5.57
2 kowal krzysztofKOWAL Krzysztof 45 Nowe Grocholice 68 0.01083
10.83
3 kuczara dorota jadwigaKUCZARA Dorota Jadwiga 31 Raszyn 13 0.00207
2.07
4 wyciszkiewicz magdalenaWYCISZKIEWICZ Magdalena 40 Rybie 1 0.00016
0.16
5 gryszkiewicz malzgorzata irenaGRYSZKIEWICZ Małgorzata Irena 35 Raszyn 2 0.00032
0.32
6 zalega arkadiusz sebastianZALEGA Arkadiusz Sebastian 29 Raszyn 4 0.00064
0.64
Razem 123
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 123

Lista nr 17 - KWW DOBRO WSPÓLNE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrona tadeusz ryszardWRONA Tadeusz Ryszard 64 Sękocin Nowy 11 0.00175
1.75
2 binienda justynaBINIENDA Justyna 40 Falenty Nowe 1 0.00016
0.16
3 sawicki krzysztofSAWICKI Krzysztof 44 Rybie 2 0.00032
0.32
4 mizinzska nina kingaMIZIŃSKA Nina Kinga 36 Nowe Grocholice 11 0.00175
1.75
5 gajewski waldemar januszGAJEWSKI Waldemar Janusz 52 Falenty Nowe 2 0.00032
0.32
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Raszyn) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1035
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1035
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 997
3 Liczba kart niewykorzystanych 357
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 640
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 640
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 640
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 640
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 632
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuczora agnieszka katarzynaKUCZORA Agnieszka Katarzyna 45 Nowe Grocholice 23 0.00364
3.64
2 burczynzski rafalzBURCZYŃSKI Rafał 34 Raszyn 0 0
0.00
3 sawicka weronika paulinaSAWICKA Weronika Paulina 18 Rybie 2 0.00032
0.32
4 werynzski piotr juliuszWERYŃSKI Piotr Juliusz 41 Łady 0 0
0.00
5 aranowska karolina nataliaARANOWSKA Karolina Natalia 24 Dawidy Bankowe 1 0.00016
0.16
6 mizinzski grzegorz konradMIZIŃSKI Grzegorz Konrad 38 Nowe Grocholice 18 0.00285
2.85
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 senderowska teresa barbaraSENDEROWSKA Teresa Barbara 50 Raszyn 23 0.00364
3.64
2 wiszniewski jaroslzawWIŚNIEWSKI Jarosław 46 Raszyn 9 0.00142
1.42
3 zygmuntowicz andrzej pawelzZYGMUNTOWICZ Andrzej Paweł 54 Raszyn 5 0.00079
0.79
4 dobosz karolina katarzynaDOBOSZ Karolina Katarzyna 33 Raszyn 4 0.00063
0.63
5 lzysakowska krystynaŁYSAKOWSKA Krystyna 60 Raszyn 2 0.00032
0.32
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matracka anna monikaMATRACKA Anna Monika 47 Raszyn 17 0.00269
2.69
2 turek barbaraTUREK Barbara 66 Raszyn 15 0.00237
2.37
3 surmacz ewa barbaraSURMACZ Ewa Barbara 51 Nowe Grocholice 156 0.02468
24.68
4 wieteska anna halinaWIETESKA Anna Halina 52 Raszyn 6 0.00095
0.95
5 hejczyk barbaraHEJCZYK Barbara 57 Raszyn 2 0.00032
0.32
6 ruszczyk slzawomirRUSZCZYK Sławomir 47 Raszyn 9 0.00142
1.42
7 kowalewski mieczyslzawKOWALEWSKI Mieczysław 50 Raszyn 22 0.00348
3.48
8 bezdkowski krzysztof janBĘDKOWSKI Krzysztof Jan 65 Raszyn 26 0.00411
4.11
Razem 253
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 253

Lista nr 18 - KWW WSPÓLNOTA GMINY RASZYN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koper henrykaKOPER Henryka 62 Raszyn 43 0.0068
6.80
2 zawistowski andrzej stanislzawZAWISTOWSKI Andrzej Stanisław 53 Nowe Grocholice 84 0.01329
13.29
3 bezdkowska elzzzbieta malzgorzataBĘDKOWSKA Elżbieta Małgorzata 55 Raszyn 6 0.00095
0.95
4 haczkur slzawomir jerzyHACZKUR Sławomir Jerzy 55 Nowe Grocholice 124 0.01962
19.62
5 kaminzska diana paulinaKAMIŃSKA Diana Paulina 36 Raszyn 3 0.00047
0.47
6 polzubinzski lzukaszPOŁUBIŃSKI Łukasz 33 Raszyn 5 0.00079
0.79
7 matysiak miroslzawa jadwigaMATYSIAK Mirosława Jadwiga 62 Raszyn 24 0.0038
3.80
8 wojciechowski wojciechWOJCIECHOWSKI Wojciech 46 Raszyn 3 0.00047
0.47
Razem 292
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 292