Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 12

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica Środowiskowa w Rybiu, ul. Spokojna 23 Rybie
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Osiedle Rybie III ulice: 19 KWIETNIA (od Piaskowej do końca), AKSAMITNA, BAGIENNA, BIAŁOBRZESKA, BRZOSKWINIOWA, CERAMICZNA, KAMYKOWA, KOPERKOWA, ŁAGODNA, MALINOWA, MALWY, MIŁA, POGODNA, POZIOMKOWA, PRZESMYK, RASZYŃSKA, RUBINOWA, STADIONOWA, STRZAŁKOWA, TURYSTYCZNA, WIDOCZNA, ZAKOLE, ŻYTNIA, Osiedle Rybie III ulice: KASZTANOWA, LECHA, OLSZOWA (od Wesołej do końca), PARKOWA, POŁUDNIOWA, ROZWOJOWA, RZEPICHY, SPACEROWA, ŚRODKOWA.
Liczba mieszkańców 1916
Liczba wyborców 1511
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Raszyn 2
Rady Powiatu Pruszkowskiego 5
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 7

Protokoły

  • Wybory Wójta Gminy Raszyn
  • Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Gminy Raszyn) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Raszyn
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1516
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1515
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1279
3 Liczba kart niewykorzystanych 344
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 935
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 934
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 935
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 935
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 915
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieteska dariuszWIETESKA Dariusz 49 średnie Raszyn 425 0.04645
46.45
2 zarezba andrzej wieslzawZARĘBA Andrzej Wiesław 59 wyższe Rybie 490 0.05355
53.55
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1516
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1520
3 Liczba kart niewykorzystanych 816
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 935
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 935
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 935
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 912
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski janusz stanislzawRAJKOWSKI Janusz Stanisław 62 Raszyn 134 0.01469
14.69
2 figiel katarzyna urszulaFIGIEL Katarzyna Urszula 51 Rybie 41 0.0045
4.50
3 sieradzki rafalzSIERADZKI Rafał 33 Raszyn 46 0.00504
5.04
4 lewandowska wiktoria zofiaLEWANDOWSKA Wiktoria Zofia 32 Raszyn 27 0.00296
2.96
5 szustak-szymanzska ewa aleksandraSZUSTAK-SZYMAŃSKA Ewa Aleksandra 44 Raszyn 10 0.0011
1.10
Razem 258
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 258

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lubryczynzska-budrewicz olga ewaLUBRYCZYŃSKA-BUDREWICZ Olga Ewa 42 Rybie 25 0.00274
2.74
2 starosta slzawomirSTAROSTA Sławomir 45 Rybie 16 0.00175
1.75
3 wrona piotr edmundWRONA Piotr Edmund 48 Brwinów 8 0.00088
0.88
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski michalz andrzejKUCHARSKI Michał Andrzej 40 Raszyn 124 0.0136
13.60
2 klimaszewska katarzyna stanislzawaKLIMASZEWSKA Katarzyna Stanisława 40 Dawidy Bankowe 125 0.01371
13.71
3 chmielewski miroslzaw dariuszCHMIELEWSKI Mirosław Dariusz 58 Raszyn 70 0.00768
7.68
4 karpiniak magdalena mariaKARPINIAK Magdalena Maria 62 Falenty Nowe 29 0.00318
3.18
5 nowotnik malzgorzata mariaNOWOTNIK Małgorzata Maria 69 Rybie 36 0.00395
3.95
6 niedbalza andrzej piotrNIEDBAŁA Andrzej Piotr 57 Raszyn 86 0.00943
9.43
Razem 470
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 470

Lista nr 16 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iwicki piotrIWICKI Piotr 53 Falenty Nowe 52 0.0057
5.70
2 kowal krzysztofKOWAL Krzysztof 45 Nowe Grocholice 13 0.00143
1.43
3 kuczara dorota jadwigaKUCZARA Dorota Jadwiga 31 Raszyn 25 0.00274
2.74
4 wyciszkiewicz magdalenaWYCISZKIEWICZ Magdalena 40 Rybie 9 0.00099
0.99
5 gryszkiewicz malzgorzata irenaGRYSZKIEWICZ Małgorzata Irena 35 Raszyn 2 0.00022
0.22
6 zalega arkadiusz sebastianZALEGA Arkadiusz Sebastian 29 Raszyn 3 0.00033
0.33
Razem 104
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 104

Lista nr 17 - KWW DOBRO WSPÓLNE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrona tadeusz ryszardWRONA Tadeusz Ryszard 64 Sękocin Nowy 13 0.00143
1.43
2 binienda justynaBINIENDA Justyna 40 Falenty Nowe 6 0.00066
0.66
3 sawicki krzysztofSAWICKI Krzysztof 44 Rybie 8 0.00088
0.88
4 mizinzska nina kingaMIZIŃSKA Nina Kinga 36 Nowe Grocholice 2 0.00022
0.22
5 gajewski waldemar januszGAJEWSKI Waldemar Janusz 52 Falenty Nowe 2 0.00022
0.22
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Raszyn) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1516
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1515
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1382
3 Liczba kart niewykorzystanych 445
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 935
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 934
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 937
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 937
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 913
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sawicki emil krzysztofSAWICKI Emil Krzysztof 25 Rybie 26 0.00285
2.85
2 braiter katarzyna annaBRAITER Katarzyna Anna 53 Raszyn 14 0.00153
1.53
3 figurska katarzynaFIGURSKA Katarzyna 35 Rybie 11 0.0012
1.20
4 sawicka monikaSAWICKA Monika 35 Rybie 2 0.00022
0.22
5 skarzzzycki zbigniew lzukaszSKARŻYCKI Zbigniew Łukasz 27 Dawidy Bankowe 0 0
0.00
6 hamerlinzski maciejHAMERLIŃSKI Maciej 24 Raszyn 0 0
0.00
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janiszewski grzegorzJANISZEWSKI Grzegorz 68 Rybie 39 0.00427
4.27
2 oblzuski marekOBŁUSKI Marek 28 Rybie 37 0.00405
4.05
3 sezkler grzegorzSĘKLER Grzegorz 47 Raszyn 23 0.00252
2.52
4 olejnikowska-prolejko malzgorzataOLEJNIKOWSKA-PROLEJKO Małgorzata 48 Raszyn 5 0.00055
0.55
5 gotowicz karina zofiaGOTOWICZ Karina Zofia 26 Falenty Duże 2 0.00022
0.22
6 wiszniewska marcela oktawiaWIŚNIEWSKA Marcela Oktawia 21 Raszyn 11 0.0012
1.20
Razem 117
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 117

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 marcinkowski dariusz tadeuszMARCINKOWSKI Dariusz Tadeusz 55 Rybie 143 0.01566
15.66
2 kowalczyk ryszard antoniKOWALCZYK Ryszard Antoni 63 Rybie 8 0.00088
0.88
3 gozrska krystyna teresaGÓRSKA Krystyna Teresa 62 Rybie 65 0.00712
7.12
4 hoffman janusz augustynHOFFMAN Janusz Augustyn 55 Rybie 34 0.00372
3.72
5 makarska maria izabelaMAKARSKA Maria Izabela 70 Raszyn 8 0.00088
0.88
6 gozras henrykGÓRAS Henryk 66 Raszyn 4 0.00044
0.44
7 banzburski marekBAŃBURSKI Marek 56 Rybie 140 0.01533
15.33
8 wiernik anna malzgorzataWIERNIK Anna Małgorzata 28 Raszyn 8 0.00088
0.88
9 bialzek norbert jakubBIAŁEK Norbert Jakub 46 Raszyn 1 0.00011
0.11
10 dazbek grazzzynaDĄBEK Grażyna 53 Raszyn 18 0.00197
1.97
Razem 429
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 429

Lista nr 18 - KWW WSPÓLNOTA GMINY RASZYN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuczara elzzzbietaKUCZARA Elżbieta 60 Raszyn 78 0.00854
8.54
2 szarek celina grazzzynaSZAREK Celina Grażyna 55 Rybie 62 0.00679
6.79
3 gozrecki andrzej janGÓRECKI Andrzej Jan 48 Rybie 19 0.00208
2.08
4 kuran-kalata agataKURAN-KALATA Agata 52 Raszyn 79 0.00865
8.65
5 willman jaroslzaw jerzyWILLMAN Jarosław Jerzy 57 Rybie 10 0.0011
1.10
6 oporska anna monikaOPORSKA Anna Monika 34 Raszyn 9 0.00099
0.99
7 bialzobrzeski bartoszBIAŁOBRZESKI Bartosz 36 Rybie 40 0.00438
4.38
8 redecka aneta mariannaREDECKA Aneta Marianna 40 Raszyn 17 0.00186
1.86
9 plzocienicki dominikPŁOCIENICKI Dominik 24 Rybie 0 0
0.00
Razem 314
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 314
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1516
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1364
3 Liczba kart niewykorzystanych 429
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 935
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 937
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 937
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 44
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 39
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 893
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rytel konrad szymonRYTEL Konrad Szymon 68 Turów 17 0.0019
1.90
2 chewinzska ludwika jadwigaCHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga 70 Warszawa 4 0.00045
0.45
3 kuczabski mateuszKUCZABSKI Mateusz 53 Piastów 4 0.00045
0.45
4 jezdrzejczak marek grzegorzJĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz 69 Wiązowna 3 0.00034
0.34
5 sowinzska-kobelak dorotaSOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 49 Legionowo 17 0.0019
1.90
6 gozzzdzz slzawomir janGÓŹDŹ Sławomir Jan 40 Piaseczno 3 0.00034
0.34
7 kobrynz joannaKOBRYŃ Joanna 63 Sękocin 21 0.00235
2.35
8 janczewski adamJANCZEWSKI Adam 78 Pruszków 4 0.00045
0.45
9 grzezda aleksandraGRZĘDA Aleksandra 23 Koryta 3 0.00034
0.34
10 witaszek zbigniewWITASZEK Zbigniew 76 Czosnów 1 0.00011
0.11
11 boguszewska kamila mariaBOGUSZEWSKA Kamila Maria 19 Tłuszcz 0 0
0.00
12 lipinzski grzegorz michalzLIPIŃSKI Grzegorz Michał 48 Warszawa 3 0.00034
0.34
13 kicman andrzej ryszardKICMAN Andrzej Ryszard 74 Legionowo 7 0.00078
0.78
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelazowska bozzzena jadwigaŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 48 Józefów 10 0.00112
1.12
2 stalinzska dorota janinaSTALIŃSKA Dorota Janina 65 Milanówek 45 0.00504
5.04
3 rysz-ferens erwina liliaRYŚ-FERENS Erwina Lilia 63 Warszawa 7 0.00078
0.78
4 biernacka magdalenaBIERNACKA Magdalena 49 Nasielsk 2 0.00022
0.22
5 mlzynarczyk agataMŁYNARCZYK Agata 46 Legionowo 6 0.00067
0.67
6 pozorek arturPOZOREK Artur 40 Jabłonna 0 0
0.00
7 nasiadka ilonaNASIADKA Ilona 50 Warszawa 1 0.00011
0.11
8 ksiazzzzek marek boguslzawKSIĄŻEK Marek Bogusław 55 Dębówka 1 0.00011
0.11
9 przywozzny janPRZYWOŹNY Jan 58 Tłuszcz 2 0.00022
0.22
10 sudomirski marek szczepanSUDOMIRSKI Marek Szczepan 55 Nadma 2 0.00022
0.22
11 szynkiewicz ewaSZYNKIEWICZ Ewa 61 Czersk 1 0.00011
0.11
12 andrzejczyk waldemar henrykANDRZEJCZYK Waldemar Henryk 61 Ząbki 0 0
0.00
13 oleksiak emiliaOLEKSIAK Emilia 34 Tłuszcz 0 0
0.00
Razem 77
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 77

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majewska wanda mariaMAJEWSKA Wanda Maria 72 Warszawa 3 0.00034
0.34
2 ryjewski daniel rafalzRYJEWSKI Daniel Rafał 44 Warszawa 0 0
0.00
3 juszczyk monika patrycjaJUSZCZYK Monika Patrycja 32 Warszawa 1 0.00011
0.11
4 zzzakowicz wojciech stanislzawŻAKOWICZ Wojciech Stanisław 32 Henryków-Urocze 1 0.00011
0.11
5 macher wiolettaMACHER Wioletta 41 Czarny Las 1 0.00011
0.11
6 norberczuk jacek tomaszNORBERCZUK Jacek Tomasz 54 Warszawa 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podsezdek marcinPODSĘDEK Marcin 36 Sochaczew 65 0.00728
7.28
2 lasek maciej grzegorzLASEK Maciej Grzegorz 51 Stefanowo 23 0.00258
2.58
3 kandyba piotrKANDYBA Piotr 49 Żabieniec 4 0.00045
0.45
4 zakrzewska jadwiga teresaZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 67 Leoncin 32 0.00358
3.58
5 brzezinzska anna katarzynaBRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 41 Legionowo 17 0.0019
1.90
6 zbinzkowska dorota annaZBIŃKOWSKA Dorota Anna 46 Warszawa 7 0.00078
0.78
7 orzechowska-mikulska grazzzynaORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna 56 Warszawa 5 0.00056
0.56
8 kalinowski dariuszKALINOWSKI Dariusz 52 Zielonka 4 0.00045
0.45
9 boksa anna juliaBOKSA Anna Julia 32 Otwock 9 0.00101
1.01
10 kacprowicz slzawomirKACPROWICZ Sławomir 45 Stara Wieś 2 0.00022
0.22
11 grocka joannaGROCKA Joanna 42 Warszawa 2 0.00022
0.22
12 trojanowska aleksandra mariaTROJANOWSKA Aleksandra Maria 29 Nowy Łuszczewek 19 0.00213
2.13
13 szmietanka aleksandra ewaŚMIETANKA Aleksandra Ewa 27 Władysławów 11 0.00123
1.23
Razem 200
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 200

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski krzysztof kamilGAWKOWSKI Krzysztof Kamil 38 Wołomin 11 0.00123
1.23
2 papuga marek zdzislzawPAPUGA Marek Zdzisław 65 Nowy Dwór Mazowiecki 1 0.00011
0.11
3 buzzniak sylwia lidiaBUŹNIAK Sylwia Lidia 37 Kobyłka 0 0
0.00
4 radzikowski andrzej marekRADZIKOWSKI Andrzej Marek 37 Kiścinne 0 0
0.00
5 socha maria henrykaSOCHA Maria Henryka 60 Warszawa 1 0.00011
0.11
6 walasek jerzy edwardWALASEK Jerzy Edward 69 Piaseczno 0 0
0.00
7 rutkowska lucyna wandaRUTKOWSKA Lucyna Wanda 71 Celestynów 1 0.00011
0.11
8 kalinowski robertKALINOWSKI Robert 59 Legionowo 3 0.00034
0.34
9 kowalska katarzynaKOWALSKA Katarzyna 24 Kołbiel 1 0.00011
0.11
10 zakrzewski adam eugeniuszZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz 49 Kobyłka 1 0.00011
0.11
11 szymanzska anna pelagiaSZYMAŃSKA Anna Pelagia 58 Tarczyn 0 0
0.00
12 kezpka iwona katarzynaKĘPKA Iwona Katarzyna 29 Błonie 3 0.00034
0.34
13 golzota konrad krzysztofGOŁOTA Konrad Krzysztof 40 Nadma 2 0.00022
0.22
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski marcinGÓRSKI Marcin 37 Piastów 8 0.0009
0.90
2 infeld ewa joannaINFELD Ewa Joanna 32 Warszawa 0 0
0.00
3 szymanzski mateuszSZYMAŃSKI Mateusz 25 Pomiechówek 1 0.00011
0.11
4 smogorzewska annaSMOGORZEWSKA Anna 19 Pomiechówek 0 0
0.00
5 posiadalza marekPOSIADAŁA Marek 35 Zaręby 0 0
0.00
6 przygodzka joanna agnieszkaPRZYGODZKA Joanna Agnieszka 26 Józefosław 1 0.00011
0.11
7 sut jacekSUT Jacek 50 Józefosław 2 0.00022
0.22
8 cieplinzska-kowalska joanna dagmaraCIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara 47 Glinianka 0 0
0.00
9 grygo tadeusz piotrGRYGO Tadeusz Piotr 28 Otwock 0 0
0.00
10 konopka annaKONOPKA Anna 27 Truskaw 0 0
0.00
11 urbanek robertURBANEK Robert 49 Pruszków 1 0.00011
0.11
12 mierzwa michalz mikolzajMIERZWA Michał Mikołaj 45 Kobyłka 1 0.00011
0.11
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bosak krzysztofBOSAK Krzysztof 36 Józefów 4 0.00045
0.45
2 wawer alina barbaraWAWER Alina Barbara 49 Warszawa 0 0
0.00
3 chrustowski kamilCHRUSTOWSKI Kamil 29 Ciemne 0 0
0.00
4 rutkowski tomaszRUTKOWSKI Tomasz 50 Ząbki 1 0.00011
0.11
5 pintara anna jadwigaPINTARA Anna Jadwiga 23 Ożarów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
6 stolarek michalzSTOLAREK Michał 36 Boża Wola 0 0
0.00
7 janaszek anna zofiaJANASZEK Anna Zofia 74 Warszawa 0 0
0.00
8 filipek piotrFILIPEK Piotr 24 Milanówek 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawezcki krzysztofKAWĘCKI Krzysztof 58 Józefów 39 0.00437
4.37
2 piotrowski janusz waldemarPIOTROWSKI Janusz Waldemar 73 Warszawa 3 0.00034
0.34
3 mlzocka elzzzbieta mariaMŁOCKA Elżbieta Maria 61 Grodzisk Mazowiecki 4 0.00045
0.45
4 zych kazimierz andrzejZYCH Kazimierz Andrzej 63 Wołomin 1 0.00011
0.11
5 borkowska teresaBORKOWSKA Teresa 55 Chotomów 5 0.00056
0.56
6 zarezba aleksander mironZARĘBA Aleksander Miron 69 Głodowo Wielkie 5 0.00056
0.56
7 dutkowska bernadettaDUTKOWSKA Bernadetta 28 Ząbki 5 0.00056
0.56
8 bukowski janusz pawelzBUKOWSKI Janusz Paweł 72 Chrzanów Mały 0 0
0.00
9 dunin mikolzajDUNIN Mikołaj 53 Konstancin-Jeziorna 0 0
0.00
10 rowinzska ewa annaROWIŃSKA Ewa Anna 36 Pruszków 10 0.00112
1.12
11 popiel wieslzaw marianPOPIEL Wiesław Marian 55 Raszyn 5 0.00056
0.56
12 leniec lidia barbaraLENIEC Lidia Barbara 66 Piaseczno 0 0
0.00
13 fersz tomasz jozzefFERSZ Tomasz Józef 48 Ożarów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
jacek wilkJacek WILK XXXXX 0
0.00
2 jachowicz-wrozblewska wioletta martaJACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 45 Józefów 0 0
0.00
3 banach justyna bernadettaBANACH Justyna Bernadetta 35 Józefów 1 0.00011
0.11
4 jachnicki zbigniewJACHNICKI Zbigniew 62 Glinianka 1 0.00011
0.11
5 binzkowski jacekBIŃKOWSKI Jacek 45 Milanówek 0 0
0.00
6 guzik slzawomir pawelzGUZIK Sławomir Paweł 44 Jabłonna 1 0.00011
0.11
7 boczkowska jadwigaBOCZKOWSKA Jadwiga 80 Warszawa 3 0.00034
0.34
8 rombel-zakrzewska renata ewaROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa 48 Warszawa 1 0.00011
0.11
9 zakrzewski grzegorz jerzyZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy 59 Warszawa 0 0
0.00
10 wlzodarczyk martaWŁODARCZYK Marta 41 Józefów 2 0.00022
0.22
11 korzynow jaroslzaw damianKORZYNOW Jarosław Damian 41 Nowy Dwór Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bittel andrzejBITTEL Andrzej 44 Warszawa 95 0.01064
10.64
2 lubiak katarzynaLUBIAK Katarzyna 41 Wołomin 32 0.00358
3.58
3 figurska dominika malzgorzataFIGURSKA Dominika Małgorzata 39 Konstancin-Jeziorna 85 0.00952
9.52
4 olszewski damian dariuszOLSZEWSKI Damian Dariusz 22 Karczew 29 0.00325
3.25
5 klinowski marcel jozzefKLINOWSKI Marcel Józef 33 Warszawa 4 0.00045
0.45
6 kwasiborska-przychodzka krystyna bozzzenaKWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena 72 Pruszków 4 0.00045
0.45
7 traczyk stefanTRACZYK Stefan 52 Celestynów 16 0.00179
1.79
8 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 56 Nowy Dwór Mazowiecki 14 0.00157
1.57
9 staruzzzyk urszula mariaSTARUŻYK Urszula Maria 54 Kobyłka 8 0.0009
0.90
10 walewski michalz adamWALEWSKI Michał Adam 79 Nadarzyn 8 0.0009
0.90
11 klzos piotrKŁOS Piotr 29 Warszawa 38 0.00426
4.26
12 czajkowska monika agnieszkaCZAJKOWSKA Monika Agnieszka 26 Piaseczno 13 0.00146
1.46
13 kudlicki lzukasz jerzyKUDLICKI Łukasz Jerzy 45 Bieniewice 21 0.00235
2.35
Razem 367
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 367

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manarczyk piotr grzegorzMANARCZYK Piotr Grzegorz 51 Ożarów Mazowiecki 2 0.00022
0.22
2 boborycki jacek michalzBOBORYCKI Jacek Michał 34 Warszawa 2 0.00022
0.22
3 parda czeslzawaPARDA Czesława 62 Ostrołęka 1 0.00011
0.11
4 myszka krzysztofMYSZKA Krzysztof 49 Antonie 2 0.00022
0.22
5 jarzyna-blzaszczak izabela katarzynaJARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna 39 Piaseczno 5 0.00056
0.56
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 starosielec romuald tadeuszSTAROSIELEC Romuald Tadeusz 59 Warszawa 0 0
0.00
2 rybak jerzyRYBAK Jerzy 67 Otwock 1 0.00011
0.11
3 zbudniewek katarzyna karolinaZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina 37 Otwock 1 0.00011
0.11
4 prokopowicz dariuszPROKOPOWICZ Dariusz 47 Warszawa 0 0
0.00
5 dazbalza tomaszDĄBAŁA Tomasz 56 Radiówek 0 0
0.00
6 seroczynzska beata annaSEROCZYŃSKA Beata Anna 45 Józefów 1 0.00011
0.11
7 kulas karolKULAS Karol 39 Legionowo 0 0
0.00
8 gmiter-rogalska ewa jolantaGMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta 61 Wola Ducka 0 0
0.00
9 wyszynzski jerzyWYSZYŃSKI Jerzy 77 Pruszków 1 0.00011
0.11
10 bednarska iwona zuzannaBEDNARSKA Iwona Zuzanna 65 Michałowice 0 0
0.00
11 domaradzki adam remigiuszDOMARADZKI Adam Remigiusz 46 Lipków 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 batozg slzawomir michalzBATÓG Sławomir Michał 30 Otwock 0 0
0.00
2 tomczyk ryszard wojciechTOMCZYK Ryszard Wojciech 75 Wołomin 0 0
0.00
3 ngo van vyNGO VAN Vy 73 Jabłonna 0 0
0.00
4 lipinzska sabina mariannaLIPIŃSKA Sabina Marianna 67 Siedlce 1 0.00011
0.11
5 stecki krzysztof stanislzawSTECKI Krzysztof Stanisław 49 Raszyn 0 0
0.00
6 rutkowska anetaRUTKOWSKA Aneta 38 Kańkowo 2 0.00022
0.22
7 ostapkowicz marcin michalzOSTAPKOWICZ Marcin Michał 43 Warszawa 0 0
0.00
8 dazbrowski mariuszDĄBROWSKI Mariusz 35 Cięciwa 0 0
0.00
9 sztora jolanta ewaSZTORA Jolanta Ewa 62 Wołomin 0 0
0.00
10 pietrzak agnieszkaPIETRZAK Agnieszka 37 Wołomin 0 0
0.00
11 kolc-kraszniewska joannaKOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna 40 Warszawa 0 0
0.00
12 pietrzak norbertPIETRZAK Norbert 43 Wołomin 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3