Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 11

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica Środowiskowa w Rybiu, ul. Spokojna 23 Rybie
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Osiedle Rybie II ulice: CICHA, MAŁA, POLNA, SPOKOJNA, WESOŁA, Osiedle Rybie II ulice: AKACJOWA, CISOWA, GŁOGOWA, KRZYWA nr parzyste, KWIATOWA, NA SKRAJU (od nr 61 do nr 83), NOWA, OLSZOWA (od początku do Wesołej), ORZECHOWA, TOPOLOWA.
Liczba mieszkańców 1462
Liczba wyborców 1150
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Raszyn 2
Rady Powiatu Pruszkowskiego 5
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 7

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Gminy Raszyn) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
  • Wybory Wójta Gminy Raszyn
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1150
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1165
3 Liczba kart niewykorzystanych 481
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 684
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 683
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 680
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 34
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 646
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski janusz stanislzawRAJKOWSKI Janusz Stanisław 62 Raszyn 83 0.01285
12.85
2 figiel katarzyna urszulaFIGIEL Katarzyna Urszula 51 Rybie 31 0.0048
4.80
3 sieradzki rafalzSIERADZKI Rafał 33 Raszyn 28 0.00433
4.33
4 lewandowska wiktoria zofiaLEWANDOWSKA Wiktoria Zofia 32 Raszyn 17 0.00263
2.63
5 szustak-szymanzska ewa aleksandraSZUSTAK-SZYMAŃSKA Ewa Aleksandra 44 Raszyn 7 0.00108
1.08
Razem 166
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 166

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lubryczynzska-budrewicz olga ewaLUBRYCZYŃSKA-BUDREWICZ Olga Ewa 42 Rybie 9 0.00139
1.39
2 starosta slzawomirSTAROSTA Sławomir 45 Rybie 11 0.0017
1.70
3 wrona piotr edmundWRONA Piotr Edmund 48 Brwinów 9 0.00139
1.39
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski michalz andrzejKUCHARSKI Michał Andrzej 40 Raszyn 77 0.01192
11.92
2 klimaszewska katarzyna stanislzawaKLIMASZEWSKA Katarzyna Stanisława 40 Dawidy Bankowe 81 0.01254
12.54
3 chmielewski miroslzaw dariuszCHMIELEWSKI Mirosław Dariusz 58 Raszyn 81 0.01254
12.54
4 karpiniak magdalena mariaKARPINIAK Magdalena Maria 62 Falenty Nowe 20 0.0031
3.10
5 nowotnik malzgorzata mariaNOWOTNIK Małgorzata Maria 69 Rybie 6 0.00093
0.93
6 niedbalza andrzej piotrNIEDBAŁA Andrzej Piotr 57 Raszyn 74 0.01146
11.46
Razem 339
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 339

Lista nr 16 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 iwicki piotrIWICKI Piotr 53 Falenty Nowe 46 0.00712
7.12
2 kowal krzysztofKOWAL Krzysztof 45 Nowe Grocholice 13 0.00201
2.01
3 kuczara dorota jadwigaKUCZARA Dorota Jadwiga 31 Raszyn 15 0.00232
2.32
4 wyciszkiewicz magdalenaWYCISZKIEWICZ Magdalena 40 Rybie 1 0.00015
0.15
5 gryszkiewicz malzgorzata irenaGRYSZKIEWICZ Małgorzata Irena 35 Raszyn 2 0.00031
0.31
6 zalega arkadiusz sebastianZALEGA Arkadiusz Sebastian 29 Raszyn 2 0.00031
0.31
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 17 - KWW DOBRO WSPÓLNE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrona tadeusz ryszardWRONA Tadeusz Ryszard 64 Sękocin Nowy 13 0.00201
2.01
2 binienda justynaBINIENDA Justyna 40 Falenty Nowe 5 0.00077
0.77
3 sawicki krzysztofSAWICKI Krzysztof 44 Rybie 11 0.0017
1.70
4 mizinzska nina kingaMIZIŃSKA Nina Kinga 36 Nowe Grocholice 1 0.00015
0.15
5 gajewski waldemar januszGAJEWSKI Waldemar Janusz 52 Falenty Nowe 3 0.00046
0.46
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Raszyn) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1150
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1150
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1076
3 Liczba kart niewykorzystanych 392
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 684
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 684
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 683
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 681
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 664
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sawicki emil krzysztofSAWICKI Emil Krzysztof 25 Rybie 26 0.00392
3.92
2 braiter katarzyna annaBRAITER Katarzyna Anna 53 Raszyn 1 0.00015
0.15
3 figurska katarzynaFIGURSKA Katarzyna 35 Rybie 2 0.0003
0.30
4 sawicka monikaSAWICKA Monika 35 Rybie 0 0
0.00
5 skarzzzycki zbigniew lzukaszSKARŻYCKI Zbigniew Łukasz 27 Dawidy Bankowe 0 0
0.00
6 hamerlinzski maciejHAMERLIŃSKI Maciej 24 Raszyn 1 0.00015
0.15
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janiszewski grzegorzJANISZEWSKI Grzegorz 68 Rybie 27 0.00407
4.07
2 oblzuski marekOBŁUSKI Marek 28 Rybie 29 0.00437
4.37
3 sezkler grzegorzSĘKLER Grzegorz 47 Raszyn 14 0.00211
2.11
4 olejnikowska-prolejko malzgorzataOLEJNIKOWSKA-PROLEJKO Małgorzata 48 Raszyn 3 0.00045
0.45
5 gotowicz karina zofiaGOTOWICZ Karina Zofia 26 Falenty Duże 3 0.00045
0.45
6 wiszniewska marcela oktawiaWIŚNIEWSKA Marcela Oktawia 21 Raszyn 3 0.00045
0.45
Razem 79
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 79

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 marcinkowski dariusz tadeuszMARCINKOWSKI Dariusz Tadeusz 55 Rybie 223 0.03358
33.58
2 kowalczyk ryszard antoniKOWALCZYK Ryszard Antoni 63 Rybie 12 0.00181
1.81
3 gozrska krystyna teresaGÓRSKA Krystyna Teresa 62 Rybie 1 0.00015
0.15
4 hoffman janusz augustynHOFFMAN Janusz Augustyn 55 Rybie 34 0.00512
5.12
5 makarska maria izabelaMAKARSKA Maria Izabela 70 Raszyn 10 0.00151
1.51
6 gozras henrykGÓRAS Henryk 66 Raszyn 4 0.0006
0.60
7 banzburski marekBAŃBURSKI Marek 56 Rybie 28 0.00422
4.22
8 wiernik anna malzgorzataWIERNIK Anna Małgorzata 28 Raszyn 3 0.00045
0.45
9 bialzek norbert jakubBIAŁEK Norbert Jakub 46 Raszyn 6 0.0009
0.90
10 dazbek grazzzynaDĄBEK Grażyna 53 Raszyn 19 0.00286
2.86
Razem 340
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 340

Lista nr 18 - KWW WSPÓLNOTA GMINY RASZYN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuczara elzzzbietaKUCZARA Elżbieta 60 Raszyn 41 0.00617
6.17
2 szarek celina grazzzynaSZAREK Celina Grażyna 55 Rybie 13 0.00196
1.96
3 gozrecki andrzej janGÓRECKI Andrzej Jan 48 Rybie 85 0.0128
12.80
4 kuran-kalata agataKURAN-KALATA Agata 52 Raszyn 52 0.00783
7.83
5 willman jaroslzaw jerzyWILLMAN Jarosław Jerzy 57 Rybie 4 0.0006
0.60
6 oporska anna monikaOPORSKA Anna Monika 34 Raszyn 3 0.00045
0.45
7 bialzobrzeski bartoszBIAŁOBRZESKI Bartosz 36 Rybie 9 0.00136
1.36
8 redecka aneta mariannaREDECKA Aneta Marianna 40 Raszyn 8 0.0012
1.20
9 plzocienicki dominikPŁOCIENICKI Dominik 24 Rybie 0 0
0.00
Razem 215
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 215
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1150
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1054
3 Liczba kart niewykorzystanych 370
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 684
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 685
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 685
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 45
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 640
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rytel konrad szymonRYTEL Konrad Szymon 68 Turów 16 0.0025
2.50
2 chewinzska ludwika jadwigaCHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga 70 Warszawa 0 0
0.00
3 kuczabski mateuszKUCZABSKI Mateusz 53 Piastów 0 0
0.00
4 jezdrzejczak marek grzegorzJĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz 69 Wiązowna 3 0.00047
0.47
5 sowinzska-kobelak dorotaSOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 49 Legionowo 5 0.00078
0.78
6 gozzzdzz slzawomir janGÓŹDŹ Sławomir Jan 40 Piaseczno 1 0.00016
0.16
7 kobrynz joannaKOBRYŃ Joanna 63 Sękocin 16 0.0025
2.50
8 janczewski adamJANCZEWSKI Adam 78 Pruszków 2 0.00031
0.31
9 grzezda aleksandraGRZĘDA Aleksandra 23 Koryta 3 0.00047
0.47
10 witaszek zbigniewWITASZEK Zbigniew 76 Czosnów 2 0.00031
0.31
11 boguszewska kamila mariaBOGUSZEWSKA Kamila Maria 19 Tłuszcz 7 0.00109
1.09
12 lipinzski grzegorz michalzLIPIŃSKI Grzegorz Michał 48 Warszawa 3 0.00047
0.47
13 kicman andrzej ryszardKICMAN Andrzej Ryszard 74 Legionowo 4 0.00063
0.63
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelazowska bozzzena jadwigaŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 48 Józefów 10 0.00156
1.56
2 stalinzska dorota janinaSTALIŃSKA Dorota Janina 65 Milanówek 20 0.00313
3.13
3 rysz-ferens erwina liliaRYŚ-FERENS Erwina Lilia 63 Warszawa 9 0.00141
1.41
4 biernacka magdalenaBIERNACKA Magdalena 49 Nasielsk 0 0
0.00
5 mlzynarczyk agataMŁYNARCZYK Agata 46 Legionowo 2 0.00031
0.31
6 pozorek arturPOZOREK Artur 40 Jabłonna 0 0
0.00
7 nasiadka ilonaNASIADKA Ilona 50 Warszawa 2 0.00031
0.31
8 ksiazzzzek marek boguslzawKSIĄŻEK Marek Bogusław 55 Dębówka 2 0.00031
0.31
9 przywozzny janPRZYWOŹNY Jan 58 Tłuszcz 0 0
0.00
10 sudomirski marek szczepanSUDOMIRSKI Marek Szczepan 55 Nadma 0 0
0.00
11 szynkiewicz ewaSZYNKIEWICZ Ewa 61 Czersk 0 0
0.00
12 andrzejczyk waldemar henrykANDRZEJCZYK Waldemar Henryk 61 Ząbki 1 0.00016
0.16
13 oleksiak emiliaOLEKSIAK Emilia 34 Tłuszcz 3 0.00047
0.47
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majewska wanda mariaMAJEWSKA Wanda Maria 72 Warszawa 10 0.00156
1.56
2 ryjewski daniel rafalzRYJEWSKI Daniel Rafał 44 Warszawa 0 0
0.00
3 juszczyk monika patrycjaJUSZCZYK Monika Patrycja 32 Warszawa 1 0.00016
0.16
4 zzzakowicz wojciech stanislzawŻAKOWICZ Wojciech Stanisław 32 Henryków-Urocze 1 0.00016
0.16
5 macher wiolettaMACHER Wioletta 41 Czarny Las 1 0.00016
0.16
6 norberczuk jacek tomaszNORBERCZUK Jacek Tomasz 54 Warszawa 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podsezdek marcinPODSĘDEK Marcin 36 Sochaczew 46 0.00719
7.19
2 lasek maciej grzegorzLASEK Maciej Grzegorz 51 Stefanowo 9 0.00141
1.41
3 kandyba piotrKANDYBA Piotr 49 Żabieniec 8 0.00125
1.25
4 zakrzewska jadwiga teresaZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 67 Leoncin 17 0.00266
2.66
5 brzezinzska anna katarzynaBRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 41 Legionowo 11 0.00172
1.72
6 zbinzkowska dorota annaZBIŃKOWSKA Dorota Anna 46 Warszawa 3 0.00047
0.47
7 orzechowska-mikulska grazzzynaORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna 56 Warszawa 5 0.00078
0.78
8 kalinowski dariuszKALINOWSKI Dariusz 52 Zielonka 6 0.00094
0.94
9 boksa anna juliaBOKSA Anna Julia 32 Otwock 1 0.00016
0.16
10 kacprowicz slzawomirKACPROWICZ Sławomir 45 Stara Wieś 8 0.00125
1.25
11 grocka joannaGROCKA Joanna 42 Warszawa 7 0.00109
1.09
12 trojanowska aleksandra mariaTROJANOWSKA Aleksandra Maria 29 Nowy Łuszczewek 9 0.00141
1.41
13 szmietanka aleksandra ewaŚMIETANKA Aleksandra Ewa 27 Władysławów 4 0.00063
0.63
Razem 134
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 134

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski krzysztof kamilGAWKOWSKI Krzysztof Kamil 38 Wołomin 8 0.00125
1.25
2 papuga marek zdzislzawPAPUGA Marek Zdzisław 65 Nowy Dwór Mazowiecki 0 0
0.00
3 buzzniak sylwia lidiaBUŹNIAK Sylwia Lidia 37 Kobyłka 1 0.00016
0.16
4 radzikowski andrzej marekRADZIKOWSKI Andrzej Marek 37 Kiścinne 1 0.00016
0.16
5 socha maria henrykaSOCHA Maria Henryka 60 Warszawa 2 0.00031
0.31
6 walasek jerzy edwardWALASEK Jerzy Edward 69 Piaseczno 0 0
0.00
7 rutkowska lucyna wandaRUTKOWSKA Lucyna Wanda 71 Celestynów 1 0.00016
0.16
8 kalinowski robertKALINOWSKI Robert 59 Legionowo 0 0
0.00
9 kowalska katarzynaKOWALSKA Katarzyna 24 Kołbiel 1 0.00016
0.16
10 zakrzewski adam eugeniuszZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz 49 Kobyłka 0 0
0.00
11 szymanzska anna pelagiaSZYMAŃSKA Anna Pelagia 58 Tarczyn 0 0
0.00
12 kezpka iwona katarzynaKĘPKA Iwona Katarzyna 29 Błonie 0 0
0.00
13 golzota konrad krzysztofGOŁOTA Konrad Krzysztof 40 Nadma 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski marcinGÓRSKI Marcin 37 Piastów 6 0.00094
0.94
2 infeld ewa joannaINFELD Ewa Joanna 32 Warszawa 4 0.00063
0.63
3 szymanzski mateuszSZYMAŃSKI Mateusz 25 Pomiechówek 0 0
0.00
4 smogorzewska annaSMOGORZEWSKA Anna 19 Pomiechówek 0 0
0.00
5 posiadalza marekPOSIADAŁA Marek 35 Zaręby 0 0
0.00
6 przygodzka joanna agnieszkaPRZYGODZKA Joanna Agnieszka 26 Józefosław 1 0.00016
0.16
7 sut jacekSUT Jacek 50 Józefosław 1 0.00016
0.16
8 cieplinzska-kowalska joanna dagmaraCIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara 47 Glinianka 0 0
0.00
9 grygo tadeusz piotrGRYGO Tadeusz Piotr 28 Otwock 0 0
0.00
10 konopka annaKONOPKA Anna 27 Truskaw 1 0.00016
0.16
11 urbanek robertURBANEK Robert 49 Pruszków 0 0
0.00
12 mierzwa michalz mikolzajMIERZWA Michał Mikołaj 45 Kobyłka 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bosak krzysztofBOSAK Krzysztof 36 Józefów 6 0.00094
0.94
2 wawer alina barbaraWAWER Alina Barbara 49 Warszawa 1 0.00016
0.16
3 chrustowski kamilCHRUSTOWSKI Kamil 29 Ciemne 0 0
0.00
4 rutkowski tomaszRUTKOWSKI Tomasz 50 Ząbki 0 0
0.00
5 pintara anna jadwigaPINTARA Anna Jadwiga 23 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
6 stolarek michalzSTOLAREK Michał 36 Boża Wola 0 0
0.00
7 janaszek anna zofiaJANASZEK Anna Zofia 74 Warszawa 1 0.00016
0.16
8 filipek piotrFILIPEK Piotr 24 Milanówek 1 0.00016
0.16
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawezcki krzysztofKAWĘCKI Krzysztof 58 Józefów 20 0.00313
3.13
2 piotrowski janusz waldemarPIOTROWSKI Janusz Waldemar 73 Warszawa 0 0
0.00
3 mlzocka elzzzbieta mariaMŁOCKA Elżbieta Maria 61 Grodzisk Mazowiecki 5 0.00078
0.78
4 zych kazimierz andrzejZYCH Kazimierz Andrzej 63 Wołomin 3 0.00047
0.47
5 borkowska teresaBORKOWSKA Teresa 55 Chotomów 2 0.00031
0.31
6 zarezba aleksander mironZARĘBA Aleksander Miron 69 Głodowo Wielkie 4 0.00063
0.63
7 dutkowska bernadettaDUTKOWSKA Bernadetta 28 Ząbki 1 0.00016
0.16
8 bukowski janusz pawelzBUKOWSKI Janusz Paweł 72 Chrzanów Mały 0 0
0.00
9 dunin mikolzajDUNIN Mikołaj 53 Konstancin-Jeziorna 2 0.00031
0.31
10 rowinzska ewa annaROWIŃSKA Ewa Anna 36 Pruszków 0 0
0.00
11 popiel wieslzaw marianPOPIEL Wiesław Marian 55 Raszyn 11 0.00172
1.72
12 leniec lidia barbaraLENIEC Lidia Barbara 66 Piaseczno 1 0.00016
0.16
13 fersz tomasz jozzefFERSZ Tomasz Józef 48 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
jacek wilkJacek WILK XXXXX 0
0.00
2 jachowicz-wrozblewska wioletta martaJACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 45 Józefów 2 0.00031
0.31
3 banach justyna bernadettaBANACH Justyna Bernadetta 35 Józefów 2 0.00031
0.31
4 jachnicki zbigniewJACHNICKI Zbigniew 62 Glinianka 0 0
0.00
5 binzkowski jacekBIŃKOWSKI Jacek 45 Milanówek 1 0.00016
0.16
6 guzik slzawomir pawelzGUZIK Sławomir Paweł 44 Jabłonna 1 0.00016
0.16
7 boczkowska jadwigaBOCZKOWSKA Jadwiga 80 Warszawa 0 0
0.00
8 rombel-zakrzewska renata ewaROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa 48 Warszawa 0 0
0.00
9 zakrzewski grzegorz jerzyZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy 59 Warszawa 0 0
0.00
10 wlzodarczyk martaWŁODARCZYK Marta 41 Józefów 0 0
0.00
11 korzynow jaroslzaw damianKORZYNOW Jarosław Damian 41 Nowy Dwór Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bittel andrzejBITTEL Andrzej 44 Warszawa 76 0.01188
11.88
2 lubiak katarzynaLUBIAK Katarzyna 41 Wołomin 29 0.00453
4.53
3 figurska dominika malzgorzataFIGURSKA Dominika Małgorzata 39 Konstancin-Jeziorna 65 0.01016
10.16
4 olszewski damian dariuszOLSZEWSKI Damian Dariusz 22 Karczew 18 0.00281
2.81
5 klinowski marcel jozzefKLINOWSKI Marcel Józef 33 Warszawa 4 0.00063
0.63
6 kwasiborska-przychodzka krystyna bozzzenaKWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena 72 Pruszków 2 0.00031
0.31
7 traczyk stefanTRACZYK Stefan 52 Celestynów 17 0.00266
2.66
8 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 56 Nowy Dwór Mazowiecki 8 0.00125
1.25
9 staruzzzyk urszula mariaSTARUŻYK Urszula Maria 54 Kobyłka 2 0.00031
0.31
10 walewski michalz adamWALEWSKI Michał Adam 79 Nadarzyn 3 0.00047
0.47
11 klzos piotrKŁOS Piotr 29 Warszawa 28 0.00438
4.38
12 czajkowska monika agnieszkaCZAJKOWSKA Monika Agnieszka 26 Piaseczno 8 0.00125
1.25
13 kudlicki lzukasz jerzyKUDLICKI Łukasz Jerzy 45 Bieniewice 8 0.00125
1.25
Razem 268
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 268

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manarczyk piotr grzegorzMANARCZYK Piotr Grzegorz 51 Ożarów Mazowiecki 2 0.00031
0.31
2 boborycki jacek michalzBOBORYCKI Jacek Michał 34 Warszawa 0 0
0.00
3 parda czeslzawaPARDA Czesława 62 Ostrołęka 0 0
0.00
4 myszka krzysztofMYSZKA Krzysztof 49 Antonie 1 0.00016
0.16
5 jarzyna-blzaszczak izabela katarzynaJARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna 39 Piaseczno 3 0.00047
0.47
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 starosielec romuald tadeuszSTAROSIELEC Romuald Tadeusz 59 Warszawa 1 0.00016
0.16
2 rybak jerzyRYBAK Jerzy 67 Otwock 1 0.00016
0.16
3 zbudniewek katarzyna karolinaZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina 37 Otwock 1 0.00016
0.16
4 prokopowicz dariuszPROKOPOWICZ Dariusz 47 Warszawa 0 0
0.00
5 dazbalza tomaszDĄBAŁA Tomasz 56 Radiówek 0 0
0.00
6 seroczynzska beata annaSEROCZYŃSKA Beata Anna 45 Józefów 0 0
0.00
7 kulas karolKULAS Karol 39 Legionowo 0 0
0.00
8 gmiter-rogalska ewa jolantaGMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta 61 Wola Ducka 0 0
0.00
9 wyszynzski jerzyWYSZYŃSKI Jerzy 77 Pruszków 0 0
0.00
10 bednarska iwona zuzannaBEDNARSKA Iwona Zuzanna 65 Michałowice 2 0.00031
0.31
11 domaradzki adam remigiuszDOMARADZKI Adam Remigiusz 46 Lipków 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 batozg slzawomir michalzBATÓG Sławomir Michał 30 Otwock 0 0
0.00
2 tomczyk ryszard wojciechTOMCZYK Ryszard Wojciech 75 Wołomin 0 0
0.00
3 ngo van vyNGO VAN Vy 73 Jabłonna 1 0.00016
0.16
4 lipinzska sabina mariannaLIPIŃSKA Sabina Marianna 67 Siedlce 2 0.00031
0.31
5 stecki krzysztof stanislzawSTECKI Krzysztof Stanisław 49 Raszyn 3 0.00047
0.47
6 rutkowska anetaRUTKOWSKA Aneta 38 Kańkowo 1 0.00016
0.16
7 ostapkowicz marcin michalzOSTAPKOWICZ Marcin Michał 43 Warszawa 0 0
0.00
8 dazbrowski mariuszDĄBROWSKI Mariusz 35 Cięciwa 0 0
0.00
9 sztora jolanta ewaSZTORA Jolanta Ewa 62 Wołomin 0 0
0.00
10 pietrzak agnieszkaPIETRZAK Agnieszka 37 Wołomin 0 0
0.00
11 kolc-kraszniewska joannaKOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna 40 Warszawa 0 0
0.00
12 pietrzak norbertPIETRZAK Norbert 43 Wołomin 1 0.00016
0.16
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Raszyn
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1150
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1150
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1074
3 Liczba kart niewykorzystanych 390
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 684
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 684
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 682
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 682
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 673
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieteska dariuszWIETESKA Dariusz 49 średnie Raszyn 293 0.04354
43.54
2 zarezba andrzej wieslzawZARĘBA Andrzej Wiesław 59 wyższe Rybie 380 0.05646
56.46