Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 14

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 3, Al. Wojska Polskiego 34 Pruszków
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice; Aleja Wojska Polskiego-strona parzysta od nr 34 do nr 50, Fryderyka Chopina-strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, Dobra-strona nieparzysta, Kubusia Puchatka-strona nieparzysta od nr 9 do nr 11, Piwna, Powstańców-strona parzysta od nr 2 do nr 16 i strona nieparzysta od nr 3 do nr 9, Słonia Trąbalskiego, Sportowa, Śląska.
Liczba mieszkańców 2142
Liczba wyborców 1735
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Pruszkowa 3
Rady Powiatu Pruszkowskiego 1
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 7

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Pruszkowa
  • Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miasta Pruszkowa) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Pruszkowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1736
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1566
3 Liczba kart niewykorzystanych 595
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 969
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 969
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 971
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 969
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 963
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazk piotr adamBĄK Piotr Adam 38 wyższe Pruszków 113 0.01173
11.73
2 bazkiewicz robertBĄKIEWICZ Robert 42 Średnie Pruszków 28 0.00291
2.91
3 makuch pawelz stanislzawMAKUCH Paweł Stanisław 42 wyższe Pruszków 333 0.03458
34.58
4 sipiera konradSIPIERA Konrad 33 wyższe Pruszków 150 0.01558
15.58
5 starzynzski janSTARZYŃSKI Jan 63 wyższe prawnicze Nowa Wieś 339 0.0352
35.20
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1740
3 Liczba kart niewykorzystanych 771
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 969
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 969
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 964
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 23
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 935
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski wojciechGAWKOWSKI Wojciech 60 Pruszków 109 0.01166
11.66
2 gozrniak-uszynzska halina annaGÓRNIAK-USZYŃSKA Halina Anna 69 Pruszków 35 0.00374
3.74
3 awdjenko marcin stanislzawAWDJENKO Marcin Stanisław 32 Pruszków 2 0.00021
0.21
4 krawczynzski tomasz janKRAWCZYŃSKI Tomasz Jan 60 Pruszków 10 0.00107
1.07
5 wrona lidiaWRONA Lidia 58 Pruszków 20 0.00214
2.14
6 grabowski patryk norbertGRABOWSKI Patryk Norbert 26 Pruszków 9 0.00096
0.96
7 ejssymont adrianEJSSYMONT Adrian 26 Pruszków 34 0.00364
3.64
8 rogulski rafalz marekROGULSKI Rafał Marek 31 Pruszków 10 0.00107
1.07
9 bylina marta annaBYLINA Marta Anna 28 Pruszków 5 0.00053
0.53
10 stelmaszczyk mateusz jakubSTELMASZCZYK Mateusz Jakub 30 Pruszków 5 0.00053
0.53
11 momot kaja brygidaMOMOT Kaja Brygida 26 Pruszków 2 0.00021
0.21
12 tarmanowska-lipinzska agataTARMANOWSKA-LIPIŃSKA Agata 51 Piastów 7 0.00075
0.75
Razem 248
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 248

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wenda tadeusz franciszekWENDA Tadeusz Franciszek 66 Komorów 19 0.00203
2.03
2 nowinzski jerzyNOWIŃSKI Jerzy 68 Urzut 6 0.00064
0.64
3 falandysz elzzzbieta michalinaFALANDYSZ Elżbieta Michalina 84 Pruszków 14 0.0015
1.50
4 golisz grzegorz piotrGOLISZ Grzegorz Piotr 46 Pruszków 2 0.00021
0.21
5 miksa-bujas olgaMIKSA-BUJAS Olga 35 Strzeniówka 3 0.00032
0.32
6 lzazowska agnieszka urszulaŁAZOWSKA Agnieszka Urszula 44 Pruszków 3 0.00032
0.32
7 trzosowski krzysztofTRZOSOWSKI Krzysztof 76 Pruszków 2 0.00021
0.21
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pezdziwiatr bartlzomiejPĘDZIWIATR Bartłomiej 29 Parzniew 27 0.00289
2.89
2 michalczyk karol pawelzMICHALCZYK Karol Paweł 45 Pruszków 7 0.00075
0.75
3 popiel barbara jolantaPOPIEL Barbara Jolanta 48 Raszyn-Rybie 14 0.0015
1.50
4 okunz piotr leszekOKUŃ Piotr Leszek 22 Pruszków 3 0.00032
0.32
5 hamera-cholzko iwona jolantaHAMERA-CHOŁKO Iwona Jolanta 58 Piastów 4 0.00043
0.43
6 kozlzowska joanna mariaKOZŁOWSKA Joanna Maria 36 Rybie 4 0.00043
0.43
7 majcher adam stefanMAJCHER Adam Stefan 61 Pruszków 3 0.00032
0.32
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 siecinzski przemyslzaw remigiuszSIECIŃSKI Przemysław Remigiusz 47 Pruszków 85 0.00909
9.09
2 umel andrzejUMEL Andrzej 46 Pruszków 24 0.00257
2.57
3 sawicka monikaSAWICKA Monika 42 Pruszków 35 0.00374
3.74
4 bazak jerzy krzysztofBAZAK Jerzy Krzysztof 69 Pruszków 5 0.00053
0.53
5 kaniewski wlzodzimierzKANIEWSKI Włodzimierz 76 Pruszków 5 0.00053
0.53
6 chaczykowski-engelbrecht witold filipCHACZYKOWSKI-ENGELBRECHT Witold Filip 72 Pruszków 1 0.00011
0.11
7 kubiak ewa kingaKUBIAK Ewa Kinga 25 Pruszków 13 0.00139
1.39
8 czerwinzska barbaraCZERWIŃSKA Barbara 81 Pruszków 12 0.00128
1.28
9 odolczyk dorotaODOLCZYK Dorota 46 Pruszków 6 0.00064
0.64
10 smolaga przemyslzaw marekSMOLAGA Przemysław Marek 69 Granica 7 0.00075
0.75
11 repin-roszkowska malzgorzata annaREPIN-ROSZKOWSKA Małgorzata Anna 54 Pruszków 2 0.00021
0.21
12 sobkowicz leszek grzegorzSOBKOWICZ Leszek Grzegorz 61 Pruszków 10 0.00107
1.07
Razem 205
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 205

Lista nr 15 - KWW PNPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrozblewska emilia mariaWRÓBLEWSKA Emilia Maria 27 Pruszków 15 0.0016
1.60
2 jankowska monika ewaJANKOWSKA Monika Ewa 49 Kanie 1 0.00011
0.11
3 bazkiewicz jacek radoslzawBĄKIEWICZ Jacek Radosław 38 Pruszków 11 0.00118
1.18
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 16 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rymuza krzysztofRYMUZA Krzysztof 59 Pruszków 59 0.00631
6.31
2 makowska maria annaMAKOWSKA Maria Anna 58 Pruszków 11 0.00118
1.18
3 szliwinzska miroslzawa janinaŚLIWIŃSKA Mirosława Janina 55 Pruszków 8 0.00086
0.86
4 urban bogdanURBAN Bogdan 59 Pruszków 6 0.00064
0.64
5 kurzela andrzej leszekKURZELA Andrzej Leszek 68 Pruszków 29 0.0031
3.10
6 sowa ewa boguslzawaSOWA Ewa Bogusława 63 Pruszków 20 0.00214
2.14
7 stawska maria dorotaSTAWSKA Maria Dorota 54 Pruszków 10 0.00107
1.07
8 polak karolina izabellaPOLAK Karolina Izabella 39 Pruszków 9 0.00096
0.96
9 kochanzski robertKOCHAŃSKI Robert 44 Piastów 3 0.00032
0.32
10 majewski adamMAJEWSKI Adam 54 Pruszków 4 0.00043
0.43
11 matysiak teresaMATYSIAK Teresa 60 Piastów 2 0.00021
0.21
12 pawelzczynzska-szlusarczyk monika annaPAWEŁCZYŃSKA-ŚLUSARCZYK Monika Anna 28 Pruszków 13 0.00139
1.39
Razem 174
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 174

Lista nr 17 - KWW DOBRO WSPÓLNE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szwiercz artur mateuszŚWIERCZ Artur Mateusz 26 Pruszków 79 0.00845
8.45
2 sawicka magdalena katarzynaSAWICKA Magdalena Katarzyna 39 Pruszków 11 0.00118
1.18
3 kurek wanda ewaKUREK Wanda Ewa 60 Pruszków 10 0.00107
1.07
4 trochymiak piotrTROCHYMIAK Piotr 48 Pruszków 2 0.00021
0.21
5 bezza arkadiusz michalzBĘZA Arkadiusz Michał 22 Pruszków 7 0.00075
0.75
6 lzuczynzski bartoszŁUCZYŃSKI Bartosz 37 Pruszków 36 0.00385
3.85
7 cynalewska-kurek annaCYNALEWSKA-KUREK Anna 31 Pruszków 3 0.00032
0.32
8 adamczuk maria waclzawaADAMCZUK Maria Wacława 53 Pruszków 2 0.00021
0.21
9 sieradzka dorota elzzzbietaSIERADZKA Dorota Elżbieta 54 Pruszków 17 0.00182
1.82
10 hajduk maciej leszekHAJDUK Maciej Leszek 41 Pruszków 3 0.00032
0.32
Razem 170
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 170
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Pruszkowa) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1736
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1565
3 Liczba kart niewykorzystanych 595
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 969
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 969
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 969
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 969
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 938
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bazk piotr adamBĄK Piotr Adam 38 Pruszków 127 0.01354
13.54
2 hejnowicz anna mariaHEJNOWICZ Anna Maria 42 Pruszków 41 0.00437
4.37
3 szkaradek michalz grzegorzSZKARADEK Michał Grzegorz 21 Pruszków 12 0.00128
1.28
4 golzezbiowska malzgorzata anetaGOŁĘBIOWSKA Małgorzata Aneta 39 Pruszków 28 0.00299
2.99
5 skwara marian marcinSKWARA Marian Marcin 72 Pruszków 12 0.00128
1.28
6 machowska beata lillaMACHOWSKA Beata Lilla 46 Pruszków 12 0.00128
1.28
Razem 232
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 232

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sipiera konradSIPIERA Konrad 33 Pruszków 144 0.01535
15.35
2 mazur kazimierz szczepanMAZUR Kazimierz Szczepan 67 Pruszków 29 0.00309
3.09
3 dziudzi martaDZIUDZI Marta 26 Pruszków 10 0.00107
1.07
4 korzzzynzska barbaraKORŻYŃSKA Barbara 35 Pruszków 9 0.00096
0.96
5 bogdanzska agata martynaBOGDAŃSKA Agata Martyna 31 Pruszków 5 0.00053
0.53
6 matusiak jerzy pawelzMATUSIAK Jerzy Paweł 64 Pruszków 6 0.00064
0.64
7 lenarcik dariusz piotrLENARCIK Dariusz Piotr 47 Pruszków 5 0.00053
0.53
8 rusnak nadaRUSNAK Nada 48 Pruszków 5 0.00053
0.53
Razem 213
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 213

Lista nr 18 - KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRUSZKOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 biskupski krzysztofBISKUPSKI Krzysztof 57 Pruszków 58 0.00618
6.18
2 chlebinzski karol andrzejCHLEBIŃSKI Karol Andrzej 39 Pruszków 48 0.00512
5.12
3 wiszniewski pawelzWIŚNIEWSKI Paweł 45 Pruszków 16 0.00171
1.71
4 parys danuta annaPARYS Danuta Anna 61 Pruszków 50 0.00533
5.33
5 olszak jaroslzawOLSZAK Jarosław 48 Pruszków 8 0.00085
0.85
6 siudym mariuszSIUDYM Mariusz 32 Pruszków 8 0.00085
0.85
7 boczkowska lidia bronislzawaBOĆKOWSKA Lidia Bronisława 61 Pruszków 3 0.00032
0.32
8 horban hanna irenaHORBAN Hanna Irena 64 Pruszków 20 0.00213
2.13
Razem 211
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 211

Lista nr 19 - KW WPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makuch pawelz stanislzawMAKUCH Paweł Stanisław 42 Pruszków 166 0.0177
17.70
2 szachoglzuchowicz grzegorz janSZACHOGŁUCHOWICZ Grzegorz Jan 40 Pruszków 38 0.00405
4.05
3 siwinzski tomasz slzawomirSIWIŃSKI Tomasz Sławomir 57 Pruszków 5 0.00053
0.53
4 pykalzo krzysztof pawelzPYKAŁO Krzysztof Paweł 43 Pruszków 9 0.00096
0.96
5 wierzbowska izabella elzzzbietaWIERZBOWSKA Izabella Elżbieta 48 Pruszków 22 0.00235
2.35
6 zaszko wieslzawa danutaZAŚKO Wiesława Danuta 69 Pruszków 3 0.00032
0.32
7 magnuska ewelinaMAGNUSKA Ewelina 35 Pruszków 8 0.00085
0.85
8 halik rafalz antoniHALIK Rafał Antoni 37 Pruszków 7 0.00075
0.75
Razem 258
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 258

Lista nr 20 - KWW PNPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zapart piotr ireneuszZAPART Piotr Ireneusz 48 Pruszków 9 0.00096
0.96
2 korzeniewski andrzej zbigniewKORZENIEWSKI Andrzej Zbigniew 40 Pruszków 3 0.00032
0.32
3 janczarska berenika annaJANCZARSKA Berenika Anna 38 Pruszków 7 0.00075
0.75
4 tatarska grazzzyna krystynaTATARSKA Grażyna Krystyna 66 Pruszków 1 0.00011
0.11
5 radziejewska hanna izabellaRADZIEJEWSKA Hanna Izabella 67 Pruszków 2 0.00021
0.21
6 wezglewski rafalz lzukaszWĘGLEWSKI Rafał Łukasz 32 Pruszków 2 0.00021
0.21
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1736
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1565
3 Liczba kart niewykorzystanych 594
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 969
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 970
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 6
10 Liczba kart ważnych 964
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 29
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 927
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rytel konrad szymonRYTEL Konrad Szymon 68 Turów 30 0.00324
3.24
2 chewinzska ludwika jadwigaCHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga 70 Warszawa 6 0.00065
0.65
3 kuczabski mateuszKUCZABSKI Mateusz 53 Piastów 3 0.00032
0.32
4 jezdrzejczak marek grzegorzJĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz 69 Wiązowna 4 0.00043
0.43
5 sowinzska-kobelak dorotaSOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 49 Legionowo 6 0.00065
0.65
6 gozzzdzz slzawomir janGÓŹDŹ Sławomir Jan 40 Piaseczno 6 0.00065
0.65
7 kobrynz joannaKOBRYŃ Joanna 63 Sękocin 9 0.00097
0.97
8 janczewski adamJANCZEWSKI Adam 78 Pruszków 23 0.00248
2.48
9 grzezda aleksandraGRZĘDA Aleksandra 23 Koryta 6 0.00065
0.65
10 witaszek zbigniewWITASZEK Zbigniew 76 Czosnów 5 0.00054
0.54
11 boguszewska kamila mariaBOGUSZEWSKA Kamila Maria 19 Tłuszcz 7 0.00076
0.76
12 lipinzski grzegorz michalzLIPIŃSKI Grzegorz Michał 48 Warszawa 2 0.00022
0.22
13 kicman andrzej ryszardKICMAN Andrzej Ryszard 74 Legionowo 9 0.00097
0.97
Razem 116
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 116

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelazowska bozzzena jadwigaŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 48 Józefów 9 0.00097
0.97
2 stalinzska dorota janinaSTALIŃSKA Dorota Janina 65 Milanówek 38 0.0041
4.10
3 rysz-ferens erwina liliaRYŚ-FERENS Erwina Lilia 63 Warszawa 8 0.00086
0.86
4 biernacka magdalenaBIERNACKA Magdalena 49 Nasielsk 0 0
0.00
5 mlzynarczyk agataMŁYNARCZYK Agata 46 Legionowo 1 0.00011
0.11
6 pozorek arturPOZOREK Artur 40 Jabłonna 0 0
0.00
7 nasiadka ilonaNASIADKA Ilona 50 Warszawa 4 0.00043
0.43
8 ksiazzzzek marek boguslzawKSIĄŻEK Marek Bogusław 55 Dębówka 2 0.00022
0.22
9 przywozzny janPRZYWOŹNY Jan 58 Tłuszcz 0 0
0.00
10 sudomirski marek szczepanSUDOMIRSKI Marek Szczepan 55 Nadma 1 0.00011
0.11
11 szynkiewicz ewaSZYNKIEWICZ Ewa 61 Czersk 0 0
0.00
12 andrzejczyk waldemar henrykANDRZEJCZYK Waldemar Henryk 61 Ząbki 1 0.00011
0.11
13 oleksiak emiliaOLEKSIAK Emilia 34 Tłuszcz 1 0.00011
0.11
Razem 65
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 65

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majewska wanda mariaMAJEWSKA Wanda Maria 72 Warszawa 11 0.00119
1.19
2 ryjewski daniel rafalzRYJEWSKI Daniel Rafał 44 Warszawa 0 0
0.00
3 juszczyk monika patrycjaJUSZCZYK Monika Patrycja 32 Warszawa 0 0
0.00
4 zzzakowicz wojciech stanislzawŻAKOWICZ Wojciech Stanisław 32 Henryków-Urocze 0 0
0.00
5 macher wiolettaMACHER Wioletta 41 Czarny Las 5 0.00054
0.54
6 norberczuk jacek tomaszNORBERCZUK Jacek Tomasz 54 Warszawa 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podsezdek marcinPODSĘDEK Marcin 36 Sochaczew 83 0.00895
8.95
2 lasek maciej grzegorzLASEK Maciej Grzegorz 51 Stefanowo 61 0.00658
6.58
3 kandyba piotrKANDYBA Piotr 49 Żabieniec 13 0.0014
1.40
4 zakrzewska jadwiga teresaZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 67 Leoncin 18 0.00194
1.94
5 brzezinzska anna katarzynaBRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 41 Legionowo 28 0.00302
3.02
6 zbinzkowska dorota annaZBIŃKOWSKA Dorota Anna 46 Warszawa 17 0.00183
1.83
7 orzechowska-mikulska grazzzynaORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna 56 Warszawa 6 0.00065
0.65
8 kalinowski dariuszKALINOWSKI Dariusz 52 Zielonka 14 0.00151
1.51
9 boksa anna juliaBOKSA Anna Julia 32 Otwock 8 0.00086
0.86
10 kacprowicz slzawomirKACPROWICZ Sławomir 45 Stara Wieś 6 0.00065
0.65
11 grocka joannaGROCKA Joanna 42 Warszawa 6 0.00065
0.65
12 trojanowska aleksandra mariaTROJANOWSKA Aleksandra Maria 29 Nowy Łuszczewek 14 0.00151
1.51
13 szmietanka aleksandra ewaŚMIETANKA Aleksandra Ewa 27 Władysławów 15 0.00162
1.62
Razem 289
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 289

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski krzysztof kamilGAWKOWSKI Krzysztof Kamil 38 Wołomin 31 0.00334
3.34
2 papuga marek zdzislzawPAPUGA Marek Zdzisław 65 Nowy Dwór Mazowiecki 4 0.00043
0.43
3 buzzniak sylwia lidiaBUŹNIAK Sylwia Lidia 37 Kobyłka 3 0.00032
0.32
4 radzikowski andrzej marekRADZIKOWSKI Andrzej Marek 37 Kiścinne 0 0
0.00
5 socha maria henrykaSOCHA Maria Henryka 60 Warszawa 2 0.00022
0.22
6 walasek jerzy edwardWALASEK Jerzy Edward 69 Piaseczno 0 0
0.00
7 rutkowska lucyna wandaRUTKOWSKA Lucyna Wanda 71 Celestynów 4 0.00043
0.43
8 kalinowski robertKALINOWSKI Robert 59 Legionowo 4 0.00043
0.43
9 kowalska katarzynaKOWALSKA Katarzyna 24 Kołbiel 2 0.00022
0.22
10 zakrzewski adam eugeniuszZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz 49 Kobyłka 1 0.00011
0.11
11 szymanzska anna pelagiaSZYMAŃSKA Anna Pelagia 58 Tarczyn 1 0.00011
0.11
12 kezpka iwona katarzynaKĘPKA Iwona Katarzyna 29 Błonie 0 0
0.00
13 golzota konrad krzysztofGOŁOTA Konrad Krzysztof 40 Nadma 1 0.00011
0.11
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski marcinGÓRSKI Marcin 37 Piastów 10 0.00108
1.08
2 infeld ewa joannaINFELD Ewa Joanna 32 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 szymanzski mateuszSZYMAŃSKI Mateusz 25 Pomiechówek 1 0.00011
0.11
4 smogorzewska annaSMOGORZEWSKA Anna 19 Pomiechówek 0 0
0.00
5 posiadalza marekPOSIADAŁA Marek 35 Zaręby 1 0.00011
0.11
6 przygodzka joanna agnieszkaPRZYGODZKA Joanna Agnieszka 26 Józefosław 1 0.00011
0.11
7 sut jacekSUT Jacek 50 Józefosław 0 0
0.00
8 cieplinzska-kowalska joanna dagmaraCIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara 47 Glinianka 0 0
0.00
9 grygo tadeusz piotrGRYGO Tadeusz Piotr 28 Otwock 0 0
0.00
10 konopka annaKONOPKA Anna 27 Truskaw 0 0
0.00
11 urbanek robertURBANEK Robert 49 Pruszków 3 0.00032
0.32
12 mierzwa michalz mikolzajMIERZWA Michał Mikołaj 45 Kobyłka 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bosak krzysztofBOSAK Krzysztof 36 Józefów 19 0.00205
2.05
2 wawer alina barbaraWAWER Alina Barbara 49 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 chrustowski kamilCHRUSTOWSKI Kamil 29 Ciemne 0 0
0.00
4 rutkowski tomaszRUTKOWSKI Tomasz 50 Ząbki 0 0
0.00
5 pintara anna jadwigaPINTARA Anna Jadwiga 23 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
6 stolarek michalzSTOLAREK Michał 36 Boża Wola 0 0
0.00
7 janaszek anna zofiaJANASZEK Anna Zofia 74 Warszawa 0 0
0.00
8 filipek piotrFILIPEK Piotr 24 Milanówek 1 0.00011
0.11
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawezcki krzysztofKAWĘCKI Krzysztof 58 Józefów 30 0.00324
3.24
2 piotrowski janusz waldemarPIOTROWSKI Janusz Waldemar 73 Warszawa 2 0.00022
0.22
3 mlzocka elzzzbieta mariaMŁOCKA Elżbieta Maria 61 Grodzisk Mazowiecki 4 0.00043
0.43
4 zych kazimierz andrzejZYCH Kazimierz Andrzej 63 Wołomin 5 0.00054
0.54
5 borkowska teresaBORKOWSKA Teresa 55 Chotomów 2 0.00022
0.22
6 zarezba aleksander mironZARĘBA Aleksander Miron 69 Głodowo Wielkie 2 0.00022
0.22
7 dutkowska bernadettaDUTKOWSKA Bernadetta 28 Ząbki 4 0.00043
0.43
8 bukowski janusz pawelzBUKOWSKI Janusz Paweł 72 Chrzanów Mały 3 0.00032
0.32
9 dunin mikolzajDUNIN Mikołaj 53 Konstancin-Jeziorna 5 0.00054
0.54
10 rowinzska ewa annaROWIŃSKA Ewa Anna 36 Pruszków 10 0.00108
1.08
11 popiel wieslzaw marianPOPIEL Wiesław Marian 55 Raszyn 5 0.00054
0.54
12 leniec lidia barbaraLENIEC Lidia Barbara 66 Piaseczno 0 0
0.00
13 fersz tomasz jozzefFERSZ Tomasz Józef 48 Ożarów Mazowiecki 1 0.00011
0.11
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
jacek wilkJacek WILK XXXXX 0
0.00
2 jachowicz-wrozblewska wioletta martaJACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 45 Józefów 0 0
0.00
3 banach justyna bernadettaBANACH Justyna Bernadetta 35 Józefów 1 0.00011
0.11
4 jachnicki zbigniewJACHNICKI Zbigniew 62 Glinianka 1 0.00011
0.11
5 binzkowski jacekBIŃKOWSKI Jacek 45 Milanówek 0 0
0.00
6 guzik slzawomir pawelzGUZIK Sławomir Paweł 44 Jabłonna 1 0.00011
0.11
7 boczkowska jadwigaBOCZKOWSKA Jadwiga 80 Warszawa 0 0
0.00
8 rombel-zakrzewska renata ewaROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa 48 Warszawa 0 0
0.00
9 zakrzewski grzegorz jerzyZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy 59 Warszawa 1 0.00011
0.11
10 wlzodarczyk martaWŁODARCZYK Marta 41 Józefów 0 0
0.00
11 korzynow jaroslzaw damianKORZYNOW Jarosław Damian 41 Nowy Dwór Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bittel andrzejBITTEL Andrzej 44 Warszawa 83 0.00895
8.95
2 lubiak katarzynaLUBIAK Katarzyna 41 Wołomin 32 0.00345
3.45
3 figurska dominika malzgorzataFIGURSKA Dominika Małgorzata 39 Konstancin-Jeziorna 30 0.00324
3.24
4 olszewski damian dariuszOLSZEWSKI Damian Dariusz 22 Karczew 8 0.00086
0.86
5 klinowski marcel jozzefKLINOWSKI Marcel Józef 33 Warszawa 3 0.00032
0.32
6 kwasiborska-przychodzka krystyna bozzzenaKWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena 72 Pruszków 31 0.00334
3.34
7 traczyk stefanTRACZYK Stefan 52 Celestynów 11 0.00119
1.19
8 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 56 Nowy Dwór Mazowiecki 6 0.00065
0.65
9 staruzzzyk urszula mariaSTARUŻYK Urszula Maria 54 Kobyłka 3 0.00032
0.32
10 walewski michalz adamWALEWSKI Michał Adam 79 Nadarzyn 3 0.00032
0.32
11 klzos piotrKŁOS Piotr 29 Warszawa 7 0.00076
0.76
12 czajkowska monika agnieszkaCZAJKOWSKA Monika Agnieszka 26 Piaseczno 10 0.00108
1.08
13 kudlicki lzukasz jerzyKUDLICKI Łukasz Jerzy 45 Bieniewice 7 0.00076
0.76
Razem 234
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 234

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manarczyk piotr grzegorzMANARCZYK Piotr Grzegorz 51 Ożarów Mazowiecki 4 0.00043
0.43
2 boborycki jacek michalzBOBORYCKI Jacek Michał 34 Warszawa 1 0.00011
0.11
3 parda czeslzawaPARDA Czesława 62 Ostrołęka 2 0.00022
0.22
4 myszka krzysztofMYSZKA Krzysztof 49 Antonie 2 0.00022
0.22
5 jarzyna-blzaszczak izabela katarzynaJARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna 39 Piaseczno 8 0.00086
0.86
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 starosielec romuald tadeuszSTAROSIELEC Romuald Tadeusz 59 Warszawa 0 0
0.00
2 rybak jerzyRYBAK Jerzy 67 Otwock 1 0.00011
0.11
3 zbudniewek katarzyna karolinaZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina 37 Otwock 0 0
0.00
4 prokopowicz dariuszPROKOPOWICZ Dariusz 47 Warszawa 0 0
0.00
5 dazbalza tomaszDĄBAŁA Tomasz 56 Radiówek 1 0.00011
0.11
6 seroczynzska beata annaSEROCZYŃSKA Beata Anna 45 Józefów 0 0
0.00
7 kulas karolKULAS Karol 39 Legionowo 1 0.00011
0.11
8 gmiter-rogalska ewa jolantaGMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta 61 Wola Ducka 0 0
0.00
9 wyszynzski jerzyWYSZYŃSKI Jerzy 77 Pruszków 0 0
0.00
10 bednarska iwona zuzannaBEDNARSKA Iwona Zuzanna 65 Michałowice 2 0.00022
0.22
11 domaradzki adam remigiuszDOMARADZKI Adam Remigiusz 46 Lipków 1 0.00011
0.11
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 batozg slzawomir michalzBATÓG Sławomir Michał 30 Otwock 1 0.00011
0.11
2 tomczyk ryszard wojciechTOMCZYK Ryszard Wojciech 75 Wołomin 0 0
0.00
3 ngo van vyNGO VAN Vy 73 Jabłonna 2 0.00022
0.22
4 lipinzska sabina mariannaLIPIŃSKA Sabina Marianna 67 Siedlce 1 0.00011
0.11
5 stecki krzysztof stanislzawSTECKI Krzysztof Stanisław 49 Raszyn 0 0
0.00
6 rutkowska anetaRUTKOWSKA Aneta 38 Kańkowo 1 0.00011
0.11
7 ostapkowicz marcin michalzOSTAPKOWICZ Marcin Michał 43 Warszawa 0 0
0.00
8 dazbrowski mariuszDĄBROWSKI Mariusz 35 Cięciwa 0 0
0.00
9 sztora jolanta ewaSZTORA Jolanta Ewa 62 Wołomin 0 0
0.00
10 pietrzak agnieszkaPIETRZAK Agnieszka 37 Wołomin 3 0.00032
0.32
11 kolc-kraszniewska joannaKOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna 40 Warszawa 0 0
0.00
12 pietrzak norbertPIETRZAK Norbert 43 Wołomin 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8