Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 3, Aleja Tysiąclecia 5 Piastów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Akacjowa, Aleja Tysiąclecia, Adama Asnyka, Dębowa, Gimnazjalna, Grunwaldzka, Zygmunta Krasińskiego, Krucza, Bolesława Leśmiana, Licealna, Adama Mickiewicza, Modrzewiowa, Niecała, Podstawowa, Wincentego Pola, Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Świerkowa, Juliana Tuwima, Uniwersytecka, Wierzbowa, Wiśniowa.
Liczba mieszkańców 2188
Liczba wyborców 1822
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Piastowie 1
Rady Powiatu Pruszkowskiego 2
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 7

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta Piastowa
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
  • Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miejskiej w Piastowie) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Piastowa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1824
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1824
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1844
3 Liczba kart niewykorzystanych 807
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1049
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1049
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1006
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1006
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 995
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bonarowska magdalena jadwigaBONAROWSKA Magdalena Jadwiga 63 Wyższe Piastów 251 0.02523
25.23
2 smolaga krzysztof pawelzSMOLAGA Krzysztof Paweł 54 Wyższe Piastów 74 0.00744
7.44
3 szuplewski grzegorz waldemarSZUPLEWSKI Grzegorz Waldemar 57 Wyższe Piastów 483 0.04854
48.54
4 worek przemyslzaw tadeuszWOREK Przemysław Tadeusz 39 Wyższe Piastów 187 0.01879
18.79
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1824
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1663
3 Liczba kart niewykorzystanych 613
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1049
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1047
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1046
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 30
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1007
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rytel konrad szymonRYTEL Konrad Szymon 68 Turów 59 0.00586
5.86
2 chewinzska ludwika jadwigaCHEWIŃSKA Ludwika Jadwiga 70 Warszawa 7 0.0007
0.70
3 kuczabski mateuszKUCZABSKI Mateusz 53 Piastów 50 0.00497
4.97
4 jezdrzejczak marek grzegorzJĘDRZEJCZAK Marek Grzegorz 69 Wiązowna 1 0.0001
0.10
5 sowinzska-kobelak dorotaSOWIŃSKA-KOBELAK Dorota 49 Legionowo 2 0.0002
0.20
6 gozzzdzz slzawomir janGÓŹDŹ Sławomir Jan 40 Piaseczno 1 0.0001
0.10
7 kobrynz joannaKOBRYŃ Joanna 63 Sękocin 2 0.0002
0.20
8 janczewski adamJANCZEWSKI Adam 78 Pruszków 4 0.0004
0.40
9 grzezda aleksandraGRZĘDA Aleksandra 23 Koryta 4 0.0004
0.40
10 witaszek zbigniewWITASZEK Zbigniew 76 Czosnów 2 0.0002
0.20
11 boguszewska kamila mariaBOGUSZEWSKA Kamila Maria 19 Tłuszcz 6 0.0006
0.60
12 lipinzski grzegorz michalzLIPIŃSKI Grzegorz Michał 48 Warszawa 5 0.0005
0.50
13 kicman andrzej ryszardKICMAN Andrzej Ryszard 74 Legionowo 6 0.0006
0.60
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzelazowska bozzzena jadwigaŻELAZOWSKA Bożena Jadwiga 48 Józefów 5 0.0005
0.50
2 stalinzska dorota janinaSTALIŃSKA Dorota Janina 65 Milanówek 16 0.00159
1.59
3 rysz-ferens erwina liliaRYŚ-FERENS Erwina Lilia 63 Warszawa 12 0.00119
1.19
4 biernacka magdalenaBIERNACKA Magdalena 49 Nasielsk 5 0.0005
0.50
5 mlzynarczyk agataMŁYNARCZYK Agata 46 Legionowo 1 0.0001
0.10
6 pozorek arturPOZOREK Artur 40 Jabłonna 1 0.0001
0.10
7 nasiadka ilonaNASIADKA Ilona 50 Warszawa 4 0.0004
0.40
8 ksiazzzzek marek boguslzawKSIĄŻEK Marek Bogusław 55 Dębówka 0 0
0.00
9 przywozzny janPRZYWOŹNY Jan 58 Tłuszcz 1 0.0001
0.10
10 sudomirski marek szczepanSUDOMIRSKI Marek Szczepan 55 Nadma 1 0.0001
0.10
11 szynkiewicz ewaSZYNKIEWICZ Ewa 61 Czersk 0 0
0.00
12 andrzejczyk waldemar henrykANDRZEJCZYK Waldemar Henryk 61 Ząbki 0 0
0.00
13 oleksiak emiliaOLEKSIAK Emilia 34 Tłuszcz 0 0
0.00
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majewska wanda mariaMAJEWSKA Wanda Maria 72 Warszawa 10 0.00099
0.99
2 ryjewski daniel rafalzRYJEWSKI Daniel Rafał 44 Warszawa 3 0.0003
0.30
3 juszczyk monika patrycjaJUSZCZYK Monika Patrycja 32 Warszawa 3 0.0003
0.30
4 zzzakowicz wojciech stanislzawŻAKOWICZ Wojciech Stanisław 32 Henryków-Urocze 1 0.0001
0.10
5 macher wiolettaMACHER Wioletta 41 Czarny Las 3 0.0003
0.30
6 norberczuk jacek tomaszNORBERCZUK Jacek Tomasz 54 Warszawa 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 podsezdek marcinPODSĘDEK Marcin 36 Sochaczew 105 0.01043
10.43
2 lasek maciej grzegorzLASEK Maciej Grzegorz 51 Stefanowo 36 0.00357
3.57
3 kandyba piotrKANDYBA Piotr 49 Żabieniec 3 0.0003
0.30
4 zakrzewska jadwiga teresaZAKRZEWSKA Jadwiga Teresa 67 Leoncin 31 0.00308
3.08
5 brzezinzska anna katarzynaBRZEZIŃSKA Anna Katarzyna 41 Legionowo 42 0.00417
4.17
6 zbinzkowska dorota annaZBIŃKOWSKA Dorota Anna 46 Warszawa 11 0.00109
1.09
7 orzechowska-mikulska grazzzynaORZECHOWSKA-MIKULSKA Grażyna 56 Warszawa 8 0.00079
0.79
8 kalinowski dariuszKALINOWSKI Dariusz 52 Zielonka 7 0.0007
0.70
9 boksa anna juliaBOKSA Anna Julia 32 Otwock 5 0.0005
0.50
10 kacprowicz slzawomirKACPROWICZ Sławomir 45 Stara Wieś 3 0.0003
0.30
11 grocka joannaGROCKA Joanna 42 Warszawa 6 0.0006
0.60
12 trojanowska aleksandra mariaTROJANOWSKA Aleksandra Maria 29 Nowy Łuszczewek 8 0.00079
0.79
13 szmietanka aleksandra ewaŚMIETANKA Aleksandra Ewa 27 Władysławów 16 0.00159
1.59
Razem 281
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 281

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gawkowski krzysztof kamilGAWKOWSKI Krzysztof Kamil 38 Wołomin 21 0.00209
2.09
2 papuga marek zdzislzawPAPUGA Marek Zdzisław 65 Nowy Dwór Mazowiecki 2 0.0002
0.20
3 buzzniak sylwia lidiaBUŹNIAK Sylwia Lidia 37 Kobyłka 4 0.0004
0.40
4 radzikowski andrzej marekRADZIKOWSKI Andrzej Marek 37 Kiścinne 0 0
0.00
5 socha maria henrykaSOCHA Maria Henryka 60 Warszawa 3 0.0003
0.30
6 walasek jerzy edwardWALASEK Jerzy Edward 69 Piaseczno 0 0
0.00
7 rutkowska lucyna wandaRUTKOWSKA Lucyna Wanda 71 Celestynów 0 0
0.00
8 kalinowski robertKALINOWSKI Robert 59 Legionowo 1 0.0001
0.10
9 kowalska katarzynaKOWALSKA Katarzyna 24 Kołbiel 0 0
0.00
10 zakrzewski adam eugeniuszZAKRZEWSKI Adam Eugeniusz 49 Kobyłka 0 0
0.00
11 szymanzska anna pelagiaSZYMAŃSKA Anna Pelagia 58 Tarczyn 2 0.0002
0.20
12 kezpka iwona katarzynaKĘPKA Iwona Katarzyna 29 Błonie 1 0.0001
0.10
13 golzota konrad krzysztofGOŁOTA Konrad Krzysztof 40 Nadma 2 0.0002
0.20
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrski marcinGÓRSKI Marcin 37 Piastów 16 0.00159
1.59
2 infeld ewa joannaINFELD Ewa Joanna 32 Warszawa 3 0.0003
0.30
3 szymanzski mateuszSZYMAŃSKI Mateusz 25 Pomiechówek 0 0
0.00
4 smogorzewska annaSMOGORZEWSKA Anna 19 Pomiechówek 1 0.0001
0.10
5 posiadalza marekPOSIADAŁA Marek 35 Zaręby 2 0.0002
0.20
6 przygodzka joanna agnieszkaPRZYGODZKA Joanna Agnieszka 26 Józefosław 0 0
0.00
7 sut jacekSUT Jacek 50 Józefosław 0 0
0.00
8 cieplinzska-kowalska joanna dagmaraCIEPLIŃSKA-KOWALSKA Joanna Dagmara 47 Glinianka 0 0
0.00
9 grygo tadeusz piotrGRYGO Tadeusz Piotr 28 Otwock 0 0
0.00
10 konopka annaKONOPKA Anna 27 Truskaw 2 0.0002
0.20
11 urbanek robertURBANEK Robert 49 Pruszków 1 0.0001
0.10
12 mierzwa michalz mikolzajMIERZWA Michał Mikołaj 45 Kobyłka 0 0
0.00
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bosak krzysztofBOSAK Krzysztof 36 Józefów 19 0.00189
1.89
2 wawer alina barbaraWAWER Alina Barbara 49 Warszawa 1 0.0001
0.10
3 chrustowski kamilCHRUSTOWSKI Kamil 29 Ciemne 1 0.0001
0.10
4 rutkowski tomaszRUTKOWSKI Tomasz 50 Ząbki 0 0
0.00
5 pintara anna jadwigaPINTARA Anna Jadwiga 23 Ożarów Mazowiecki 0 0
0.00
6 stolarek michalzSTOLAREK Michał 36 Boża Wola 1 0.0001
0.10
7 janaszek anna zofiaJANASZEK Anna Zofia 74 Warszawa 0 0
0.00
8 filipek piotrFILIPEK Piotr 24 Milanówek 2 0.0002
0.20
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawezcki krzysztofKAWĘCKI Krzysztof 58 Józefów 26 0.00258
2.58
2 piotrowski janusz waldemarPIOTROWSKI Janusz Waldemar 73 Warszawa 3 0.0003
0.30
3 mlzocka elzzzbieta mariaMŁOCKA Elżbieta Maria 61 Grodzisk Mazowiecki 5 0.0005
0.50
4 zych kazimierz andrzejZYCH Kazimierz Andrzej 63 Wołomin 2 0.0002
0.20
5 borkowska teresaBORKOWSKA Teresa 55 Chotomów 5 0.0005
0.50
6 zarezba aleksander mironZARĘBA Aleksander Miron 69 Głodowo Wielkie 2 0.0002
0.20
7 dutkowska bernadettaDUTKOWSKA Bernadetta 28 Ząbki 1 0.0001
0.10
8 bukowski janusz pawelzBUKOWSKI Janusz Paweł 72 Chrzanów Mały 0 0
0.00
9 dunin mikolzajDUNIN Mikołaj 53 Konstancin-Jeziorna 0 0
0.00
10 rowinzska ewa annaROWIŃSKA Ewa Anna 36 Pruszków 10 0.00099
0.99
11 popiel wieslzaw marianPOPIEL Wiesław Marian 55 Raszyn 0 0
0.00
12 leniec lidia barbaraLENIEC Lidia Barbara 66 Piaseczno 0 0
0.00
13 fersz tomasz jozzefFERSZ Tomasz Józef 48 Ożarów Mazowiecki 1 0.0001
0.10
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
jacek wilkJacek WILK XXXXX 0
0.00
2 jachowicz-wrozblewska wioletta martaJACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta 45 Józefów 0 0
0.00
3 banach justyna bernadettaBANACH Justyna Bernadetta 35 Józefów 0 0
0.00
4 jachnicki zbigniewJACHNICKI Zbigniew 62 Glinianka 0 0
0.00
5 binzkowski jacekBIŃKOWSKI Jacek 45 Milanówek 1 0.0001
0.10
6 guzik slzawomir pawelzGUZIK Sławomir Paweł 44 Jabłonna 1 0.0001
0.10
7 boczkowska jadwigaBOCZKOWSKA Jadwiga 80 Warszawa 0 0
0.00
8 rombel-zakrzewska renata ewaROMBEL-ZAKRZEWSKA Renata Ewa 48 Warszawa 1 0.0001
0.10
9 zakrzewski grzegorz jerzyZAKRZEWSKI Grzegorz Jerzy 59 Warszawa 1 0.0001
0.10
10 wlzodarczyk martaWŁODARCZYK Marta 41 Józefów 4 0.0004
0.40
11 korzynow jaroslzaw damianKORZYNOW Jarosław Damian 41 Nowy Dwór Mazowiecki 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bittel andrzejBITTEL Andrzej 44 Warszawa 131 0.01301
13.01
2 lubiak katarzynaLUBIAK Katarzyna 41 Wołomin 28 0.00278
2.78
3 figurska dominika malzgorzataFIGURSKA Dominika Małgorzata 39 Konstancin-Jeziorna 65 0.00645
6.45
4 olszewski damian dariuszOLSZEWSKI Damian Dariusz 22 Karczew 24 0.00238
2.38
5 klinowski marcel jozzefKLINOWSKI Marcel Józef 33 Warszawa 1 0.0001
0.10
6 kwasiborska-przychodzka krystyna bozzzenaKWASIBORSKA-PRZYCHODZKA Krystyna Bożena 72 Pruszków 10 0.00099
0.99
7 traczyk stefanTRACZYK Stefan 52 Celestynów 2 0.0002
0.20
8 wojciechowski piotrWOJCIECHOWSKI Piotr 56 Nowy Dwór Mazowiecki 8 0.00079
0.79
9 staruzzzyk urszula mariaSTARUŻYK Urszula Maria 54 Kobyłka 5 0.0005
0.50
10 walewski michalz adamWALEWSKI Michał Adam 79 Nadarzyn 4 0.0004
0.40
11 klzos piotrKŁOS Piotr 29 Warszawa 18 0.00179
1.79
12 czajkowska monika agnieszkaCZAJKOWSKA Monika Agnieszka 26 Piaseczno 11 0.00109
1.09
13 kudlicki lzukasz jerzyKUDLICKI Łukasz Jerzy 45 Bieniewice 8 0.00079
0.79
Razem 315
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 315

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manarczyk piotr grzegorzMANARCZYK Piotr Grzegorz 51 Ożarów Mazowiecki 5 0.0005
0.50
2 boborycki jacek michalzBOBORYCKI Jacek Michał 34 Warszawa 1 0.0001
0.10
3 parda czeslzawaPARDA Czesława 62 Ostrołęka 1 0.0001
0.10
4 myszka krzysztofMYSZKA Krzysztof 49 Antonie 3 0.0003
0.30
5 jarzyna-blzaszczak izabela katarzynaJARZYNA-BŁASZCZAK Izabela Katarzyna 39 Piaseczno 3 0.0003
0.30
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 starosielec romuald tadeuszSTAROSIELEC Romuald Tadeusz 59 Warszawa 4 0.0004
0.40
2 rybak jerzyRYBAK Jerzy 67 Otwock 2 0.0002
0.20
3 zbudniewek katarzyna karolinaZBUDNIEWEK Katarzyna Karolina 37 Otwock 0 0
0.00
4 prokopowicz dariuszPROKOPOWICZ Dariusz 47 Warszawa 0 0
0.00
5 dazbalza tomaszDĄBAŁA Tomasz 56 Radiówek 1 0.0001
0.10
6 seroczynzska beata annaSEROCZYŃSKA Beata Anna 45 Józefów 0 0
0.00
7 kulas karolKULAS Karol 39 Legionowo 2 0.0002
0.20
8 gmiter-rogalska ewa jolantaGMITER-ROGALSKA Ewa Jolanta 61 Wola Ducka 1 0.0001
0.10
9 wyszynzski jerzyWYSZYŃSKI Jerzy 77 Pruszków 2 0.0002
0.20
10 bednarska iwona zuzannaBEDNARSKA Iwona Zuzanna 65 Michałowice 1 0.0001
0.10
11 domaradzki adam remigiuszDOMARADZKI Adam Remigiusz 46 Lipków 2 0.0002
0.20
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 batozg slzawomir michalzBATÓG Sławomir Michał 30 Otwock 1 0.0001
0.10
2 tomczyk ryszard wojciechTOMCZYK Ryszard Wojciech 75 Wołomin 0 0
0.00
3 ngo van vyNGO VAN Vy 73 Jabłonna 3 0.0003
0.30
4 lipinzska sabina mariannaLIPIŃSKA Sabina Marianna 67 Siedlce 0 0
0.00
5 stecki krzysztof stanislzawSTECKI Krzysztof Stanisław 49 Raszyn 0 0
0.00
6 rutkowska anetaRUTKOWSKA Aneta 38 Kańkowo 0 0
0.00
7 ostapkowicz marcin michalzOSTAPKOWICZ Marcin Michał 43 Warszawa 1 0.0001
0.10
8 dazbrowski mariuszDĄBROWSKI Mariusz 35 Cięciwa 0 0
0.00
9 sztora jolanta ewaSZTORA Jolanta Ewa 62 Wołomin 0 0
0.00
10 pietrzak agnieszkaPIETRZAK Agnieszka 37 Wołomin 2 0.0002
0.20
11 kolc-kraszniewska joannaKOLC-KRAŚNIEWSKA Joanna 40 Warszawa 0 0
0.00
12 pietrzak norbertPIETRZAK Norbert 43 Wołomin 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Pruszkowskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1824
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1844
3 Liczba kart niewykorzystanych 788
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1049
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1046
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1045
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1018
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zielinzska zdzislzawa mariaZIELIŃSKA Zdzisława Maria 63 Pruszków 150 0.01473
14.73
2 siekierko pawelzSIEKIERKO Paweł 32 Piastów 32 0.00314
3.14
3 ciastoch-lecko dominikaCIASTOCH-LECKO Dominika 38 Brwinów 21 0.00206
2.06
4 jezierski stanislzaw andrzejJEZIERSKI Stanisław Andrzej 68 Piastów 11 0.00108
1.08
5 zarzycki leszekZARZYCKI Leszek 51 Piastów 48 0.00472
4.72
Razem 262
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 262

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cycling monika ewaCYCLING Monika Ewa 57 Owczarnia 25 0.00246
2.46
2 siwinzski michalz dominikSIWIŃSKI Michał Dominik 26 Pruszków 10 0.00098
0.98
3 balcerek grzegorz michalzBALCEREK Grzegorz Michał 37 Piastów 13 0.00128
1.28
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borodzicz ewa zofiaBORODZICZ Ewa Zofia 57 Piastów 171 0.0168
16.80
2 tyminzski tadeuszTYMIŃSKI Tadeusz 59 Piastów 51 0.00501
5.01
3 idzzkowska mariaIDŹKOWSKA Maria 62 Piastów 29 0.00285
2.85
4 figarski marianFIGARSKI Marian 76 Piastów 17 0.00167
1.67
Razem 268
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 268

Lista nr 15 - KWW PNPP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smuniewski konrad pawelzSMUNIEWSKI Konrad Paweł 22 Piastów 19 0.00187
1.87
2 gozrska anna ewaGÓRSKA Anna Ewa 39 Piastów 1 0.0001
0.10
3 sasinowska sandraSASINOWSKA Sandra 19 Piastów 1 0.0001
0.10
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 16 - KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzezinzski zdzislzaw stanislzawBRZEZIŃSKI Zdzisław Stanisław 69 Piastów 122 0.01198
11.98
2 osinzski tomasz michalzOSIŃSKI Tomasz Michał 66 Reguły 151 0.01483
14.83
3 przybylak wanda barbaraPRZYBYLAK Wanda Barbara 63 Piastów 26 0.00255
2.55
4 babikowska hannaBABIKOWSKA Hanna 50 Piastów 30 0.00295
2.95
5 wazszewska-berlinzska maria jadwigaWĄSZEWSKA-BERLIŃSKA Maria Jadwiga 68 Piastów 16 0.00157
1.57
6 gozrski filip piotrGÓRSKI Filip Piotr 40 Piastów 23 0.00226
2.26
Razem 368
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 368

Lista nr 17 - KWW DOBRO WSPÓLNE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuran hanna bogumilzaKURAN Hanna Bogumiła 72 Piastów 13 0.00128
1.28
2 olejnik iwona mariaOLEJNIK Iwona Maria 46 Piastów 22 0.00216
2.16
3 kowalski-paszko sebastian remigiuszKOWALSKI-PASZKO Sebastian Remigiusz 43 Piastów 9 0.00088
0.88
4 michalska mariaMICHALSKA Maria 62 Piastów 4 0.00039
0.39
5 lewandowicz stanislzaw edwardLEWANDOWICZ Stanisław Edward 67 Piastów 3 0.00029
0.29
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Piastowie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1824
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1824
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1824
3 Liczba kart niewykorzystanych 815
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1049
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1049
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1046
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 1044
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1018
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kubicki marek andrzejKUBICKI Marek Andrzej 64 Piastów 112 0.011
11.00
2 brutkowska halina miroslzawaBRUTKOWSKA Halina Mirosława 56 Piastów 28 0.00275
2.75
3 jezierska miroslzawa jolantaJEZIERSKA Mirosława Jolanta 58 Piastów 16 0.00157
1.57
4 brzezinzska-kolzodziejska beata annaBRZEZIŃSKA-KOŁODZIEJSKA Beata Anna 42 Piastów 33 0.00324
3.24
5 zakrzewska urszulaZAKRZEWSKA Urszula 45 Piastów 21 0.00206
2.06
6 ogozrek wojciech krzysztofOGÓREK Wojciech Krzysztof 57 Piastów 7 0.00069
0.69
7 jankowski krzysztof tomaszJANKOWSKI Krzysztof Tomasz 63 Piastów 14 0.00138
1.38
Razem 231
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 231

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 witak ewa grazzzynaWITAK Ewa Grażyna 51 Piastów 114 0.0112
11.20
2 dyminzska-frankiewicz annaDYMIŃSKA-FRANKIEWICZ Anna 58 Piastów 32 0.00314
3.14
3 wojewozdzki tadeusz edwardWOJEWÓDZKI Tadeusz Edward 70 Piastów 60 0.00589
5.89
4 chodyna stanislzaw janCHODYNA Stanisław Jan 72 Piastów 11 0.00108
1.08
5 kacprzak lucynaKACPRZAK Lucyna 59 Piastów 21 0.00206
2.06
6 pokorski wojciechPOKORSKI Wojciech 52 Piastów 24 0.00236
2.36
7 wozjcicki kamil danielWÓJCICKI Kamil Daniel 28 Piastów 8 0.00079
0.79
Razem 270
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 270

Lista nr 18 - KWW POROZUMIENIE DLA PIASTOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smolaga krzysztof pawelzSMOLAGA Krzysztof Paweł 54 Piastów 43 0.00422
4.22
2 jackowska urszula barbaraJACKOWSKA Urszula Barbara 54 Piastów 13 0.00128
1.28
3 lewinzski jerzy jozzefLEWIŃSKI Jerzy Józef 60 Piastów 7 0.00069
0.69
4 gosa anita ewaGOSA Anita Ewa 44 Piastów 14 0.00138
1.38
5 jaworski jaroslzawJAWORSKI Jarosław 36 Piastów 3 0.00029
0.29
6 krysiak agnieszka jolantaKRYSIAK Agnieszka Jolanta 52 Piastów 8 0.00079
0.79
7 wozzniak pawelzWOŹNIAK Paweł 38 Piastów 15 0.00147
1.47
8 zawiszlak jacek wlzadyslzawZAWIŚLAK Jacek Władysław 28 Piastów 12 0.00118
1.18
Razem 115
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 115

Lista nr 19 - KWW NASZ PIASTÓW - WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szuplewski grzegorz waldemarSZUPLEWSKI Grzegorz Waldemar 57 Piastów 150 0.01473
14.73
2 korczak agataKORCZAK Agata 51 Piastów 97 0.00953
9.53
3 wojtczak piotr pawelzWOJTCZAK Piotr Paweł 52 Piastów 12 0.00118
1.18
4 bialzy ewa mariaBIAŁY Ewa Maria 70 Piastów 8 0.00079
0.79
5 stezpienz piotrSTĘPIEŃ Piotr 31 Piastów 17 0.00167
1.67
6 haberka karolina mariaHABERKA Karolina Maria 26 Piastów 21 0.00206
2.06
7 madej robert wojciechMADEJ Robert Wojciech 33 Piastów 26 0.00255
2.55
8 kuc izabelaKUC Izabela 27 Piastów 6 0.00059
0.59
9 parys grzegorz konradPARYS Grzegorz Konrad 34 Piastów 65 0.00639
6.39
Razem 402
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 402