Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 19

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozienicach, ul. Tadeusza Kościuszki 1 Kozienice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Miasto Kozienice ulice: Nowy Świat, Konstytucji 3 Maja numery nieparzyste od nr 1 do nr 21 i parzyste od nr 2 do nr 16
Liczba mieszkańców 1488
Liczba wyborców 1251
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Kozienicach 2
Rady Powiatu Kozienickiego 3
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Gminy Kozienice
  • Wybory Rady Miejskiej w Kozienicach) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Kozienickiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Gminy Kozienice
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1251
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1251
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1151
3 Liczba kart niewykorzystanych 391
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 0
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 0
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 741
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 741
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 739
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bozzzek martinBOŻEK Martin 43 wyższe Łuczynów 40 0.00541
5.41
2 kozlzowski piotrKOZŁOWSKI Piotr 42 Wyższe Chinów 327 0.04425
44.25
3 matera artur piotrMATERA Artur Piotr 28 wyższe Kozienice 98 0.01326
13.26
4 wojcieszek robertWOJCIESZEK Robert 39 wyższe Janów 274 0.03708
37.08
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Kozienicach) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1251
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1251
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1132
3 Liczba kart niewykorzystanych 391
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 742
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 742
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 742
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 742
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 34
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 18
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 708
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krozl malzgorzata mariaKRÓL Małgorzata Maria 64 Kozienice 15 0.00212
2.12
2 kuszmierczyk-balcerek malzgorzataKUŚMIERCZYK-BALCEREK Małgorzata 55 Kozienice 6 0.00085
0.85
3 bazk rafalz stanislzawBĄK Rafał Stanisław 38 Kozienice 27 0.00381
3.81
4 tarczynzska edytaTARCZYŃSKA Edyta 41 Kozienice 11 0.00155
1.55
5 prasek krzysztofPRASEK Krzysztof 67 Kozienice 6 0.00085
0.85
6 wit pawelzWIT Paweł 26 Aleksandrówka 0 0
0.00
7 dziuba danuta mariaDZIUBA Danuta Maria 60 Kozienice 3 0.00042
0.42
8 rembielinzska aleksandra mariaREMBIELIŃSKA Aleksandra Maria 50 Kozienice 4 0.00056
0.56
9 piechota arturPIECHOTA Artur 57 Kozienice 0 0
0.00
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gogacz andrzejGOGACZ Andrzej 56 Kozienice 50 0.00706
7.06
2 bochnia elzzzbieta irenaBOCHNIA Elżbieta Irena 64 Kozienice 4 0.00056
0.56
3 rodzoch beata irenaRODZOCH Beata Irena 48 Dąbrówki 2 0.00028
0.28
4 grzebielski danielGRZEBIELSKI Daniel 29 Kozienice 2 0.00028
0.28
5 samborska agnieszka mariaSAMBORSKA Agnieszka Maria 48 Kozienice 3 0.00042
0.42
6 nowak przemyslzaw sergiuszNOWAK Przemysław Sergiusz 47 Kozienice 16 0.00226
2.26
7 bacho joanna justynaBACHO Joanna Justyna 67 Aleksandrówka 3 0.00042
0.42
8 slzyszko arturSŁYSZKO Artur 29 Kozienice 0 0
0.00
9 wochniak jacek stanislzawWOCHNIAK Jacek Stanisław 49 Kozienice 4 0.00056
0.56
Razem 84
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 84

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 molenda arkadiusz piotrMOLENDA Arkadiusz Piotr 44 Kozienice 82 0.01158
11.58
2 kuzznar stanislzawKUŹNAR Stanisław 69 Kozienice 63 0.0089
8.90
3 rutkowska miroslzawa renataRUTKOWSKA Mirosława Renata 49 Janików 5 0.00071
0.71
4 kozielz zygmunt stanislzawKOZIEŁ Zygmunt Stanisław 76 Kozienice 7 0.00099
0.99
5 kwiatkowski ryszard jozzefKWIATKOWSKI Ryszard Józef 63 Kozienice 3 0.00042
0.42
6 rybak teresaRYBAK Teresa 69 Kozienice 7 0.00099
0.99
7 czwiklak karolinaĆWIKLAK Karolina 21 Kozienice 3 0.00042
0.42
8 kurek arturKUREK Artur 32 Aleksandrówka 16 0.00226
2.26
Razem 186
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 186

Lista nr 18 - KWW „ROZWÓJ I BEZPIECZEŃSTWO”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bogucka anna irenaBOGUCKA Anna Irena 48 Kozienice 7 0.00099
0.99
2 kurek grzegorz slzawomirKUREK Grzegorz Sławomir 51 Aleksandrówka 6 0.00085
0.85
3 kowalczyk krzysztofKOWALCZYK Krzysztof 41 Kozienice 19 0.00268
2.68
4 tobiasz iwonaTOBIASZ Iwona 49 Kozienice 2 0.00028
0.28
5 czerwinzski krzysztofCZERWIŃSKI Krzysztof 44 Kozienice 5 0.00071
0.71
6 letkiewicz jolanta mariaLETKIEWICZ Jolanta Maria 43 Kozienice 5 0.00071
0.71
7 okonz danuta mariaOKOŃ Danuta Maria 60 Kozienice 10 0.00141
1.41
8 pawelec malzgorzataPAWELEC Małgorzata 53 Kozienice 3 0.00042
0.42
9 kocyk grzegorzKOCYK Grzegorz 46 Kozienice 4 0.00056
0.56
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 19 - KWW FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jarosz-panek aleksandra mariaJAROSZ-PANEK Aleksandra Maria 37 Kozienice 21 0.00297
2.97
2 maciejewski piotr jerzyMACIEJEWSKI Piotr Jerzy 51 Kozienice 20 0.00282
2.82
3 matracka beata mariaMATRACKA Beata Maria 48 Kozienice 10 0.00141
1.41
4 pawlik krzysztof piotrPAWLIK Krzysztof Piotr 56 Kozienice 11 0.00155
1.55
5 prawda mariusz andrzejPRAWDA Mariusz Andrzej 56 Kozienice 72 0.01017
10.17
6 sampolinzski jerzy zdzislzawSAMPOLIŃSKI Jerzy Zdzisław 65 Kozienice 8 0.00113
1.13
7 stachurski andrzej mikolzajSTACHURSKI Andrzej Mikołaj 61 Kozienice 6 0.00085
0.85
8 szwiechowska zofia juliannaŚWIECHOWSKA Zofia Julianna 66 Kozienice 38 0.00537
5.37
9 wawszczyk anna mariaWAWSZCZYK Anna Maria 33 Kozienice 5 0.00071
0.71
Razem 191
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 191

Lista nr 20 - KWW KOZIENICE.2018

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalska dariaKOWALSKA Daria 42 Kozienice 6 0.00085
0.85
2 mucha iwona barbaraMUCHA Iwona Barbara 41 Łuczynów 3 0.00042
0.42
3 pakulza bozzzenaPAKUŁA Bożena 36 Kozienice 0 0
0.00
4 osytek jacekOSYTEK Jacek 39 Świerże Górne 0 0
0.00
5 kowalski krzysztof aleksanderKOWALSKI Krzysztof Aleksander 44 Kozienice 2 0.00028
0.28
6 wojtas jadwigaWOJTAS Jadwiga 57 Świerże Górne 0 0
0.00
7 kacperek mateuszKACPEREK Mateusz 28 Łuczynów 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 21 - KWW "K.I.S. PIOTRA KOZŁOWSKIEGO"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jedlikowska malzgorzata beataJEDLIKOWSKA Małgorzata Beata 41 Wójtostwo 9 0.00127
1.27
2 kondeja krystynaKONDEJA Krystyna 60 Kozienice 6 0.00085
0.85
3 kultys pawelzKULTYS Paweł 45 Kozienice 7 0.00099
0.99
4 kurzawa dorota elzzzbietaKURZAWA Dorota Elżbieta 55 Chinów 17 0.0024
2.40
5 lenarczyk grazzzynaLENARCZYK Grażyna 57 Kozienice 6 0.00085
0.85
6 majewski janusz boguslzawMAJEWSKI Janusz Bogusław 58 Kozienice 4 0.00056
0.56
7 marszalzek januszMARSZAŁEK Janusz 42 Kozienice 24 0.00339
3.39
8 siezbor krzysztof dariuszSIĘBOR Krzysztof Dariusz 43 Kozienice 8 0.00113
1.13
9 sucherman rafalz piotrSUCHERMAN Rafał Piotr 37 Śmietanki 22 0.00311
3.11
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kozienickiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1251
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1132
3 Liczba kart niewykorzystanych 391
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 741
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 742
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 742
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 714
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzechowski stanislzaw jozzefORZECHOWSKI Stanisław Józef 68 Kozienice 11 0.00154
1.54
2 fornal tomasz waldemarFORNAL Tomasz Waldemar 39 Chinów 0 0
0.00
3 adamski witoldADAMSKI Witold 70 Stanisławice 8 0.00112
1.12
4 bienias radoslzawBIENIAS Radosław 37 Kozienice 5 0.0007
0.70
5 lusztyk dorota agataLUŚTYK Dorota Agata 42 Łuczynów 0 0
0.00
6 pyrka marek romanPYRKA Marek Roman 57 Kuźmy 0 0
0.00
7 jaciubek beata ewaJACIUBEK Beata Ewa 48 Kozienice 6 0.00084
0.84
8 krzeszniak janKRZEŚNIAK Jan 29 Samwodzie 0 0
0.00
9 majka katarzynaMAJKA Katarzyna 46 Kozienice 4 0.00056
0.56
10 skiba piotrSKIBA Piotr 42 Nowiny 6 0.00084
0.84
11 kalinkowska joannaKALINKOWSKA Joanna 44 Kozienice 6 0.00084
0.84
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trela tomasz stanislzawTRELA Tomasz Stanisław 47 Śmietanki 46 0.00644
6.44
2 salzek krzysztof tomaszSAŁEK Krzysztof Tomasz 65 Kozienice 47 0.00658
6.58
3 wolszczak aneta agataWOLSZCZAK Aneta Agata 42 Kozienice 5 0.0007
0.70
4 traczyk monika aldonaTRACZYK Monika Aldona 30 Łuczynów 4 0.00056
0.56
5 zybowska eliza mariaZYBOWSKA Eliza Maria 43 Kozienice 2 0.00028
0.28
6 zalewska annaZALEWSKA Anna 66 Kozienice 1 0.00014
0.14
7 jasek damianJASEK Damian 19 Kozienice 4 0.00056
0.56
8 lzukiewicz radoslzaw hubertŁUKIEWICZ Radosław Hubert 37 Ryczywół 1 0.00014
0.14
9 lipiec mariolaLIPIEC Mariola 50 Kozienice 2 0.00028
0.28
10 mirecki jaroslzaw robertMIRECKI Jarosław Robert 43 Kozienice 5 0.0007
0.70
11 przedniczek krzysztofPRZEDNICZEK Krzysztof 34 Kozienice 7 0.00098
0.98
Razem 124
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 124

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pytlewska-salzek joanna ewaPYTLEWSKA-SAŁEK Joanna Ewa 65 Kozienice 31 0.00434
4.34
2 szmiech jerzyŚMIECH Jerzy 65 Kozienice 46 0.00644
6.44
3 gollasch annaGOLLASCH Anna 47 Kociołki 11 0.00154
1.54
4 ziozlzek grazzzynaZIÓŁEK Grażyna 64 Kozienice 36 0.00504
5.04
5 frazczek andrzej janFRĄCZEK Andrzej Jan 42 Psary 13 0.00182
1.82
6 kowalik mateuszKOWALIK Mateusz 28 Kozienice 9 0.00126
1.26
7 kurek bogumilza zofiaKUREK Bogumiła Zofia 63 Aleksandrówka 3 0.00042
0.42
8 lusztyk irena mariannaLUŚTYK Irena Marianna 64 Kozienice 5 0.0007
0.70
9 smargol malzgorzataSMARGOL Małgorzata 52 Łuczynów 6 0.00084
0.84
10 sitkowski zbigniew boguslzawSITKOWSKI Zbigniew Bogusław 60 Opatkowice 52 0.00728
7.28
Razem 212
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 212

Lista nr 15 - KWW FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bebelska malzgorzata eulaliaBEBELSKA Małgorzata Eulalia 61 Kozienice 59 0.00826
8.26
2 bielawska irena barbaraBIELAWSKA Irena Barbara 58 Aleksandrówka 5 0.0007
0.70
3 golik janinaGOLIK Janina 67 Świerże Górne 5 0.0007
0.70
4 jung andrzej tadeuszJUNG Andrzej Tadeusz 60 Nowa Wieś 48 0.00672
6.72
5 karczmarski krzysztofKARCZMARSKI Krzysztof 61 Kozienice 2 0.00028
0.28
6 kowalski wlzodzimierzKOWALSKI Włodzimierz 50 Janików 8 0.00112
1.12
7 kucharski marek zbigniewKUCHARSKI Marek Zbigniew 56 Kozienice 18 0.00252
2.52
8 pakulza tomaszPAKUŁA Tomasz 37 Aleksandrówka 10 0.0014
1.40
9 szczygielz zbigniewSZCZYGIEŁ Zbigniew 58 Kozienice 5 0.0007
0.70
10 szewc aneta mariannaSZEWC Aneta Marianna 43 Samwodzie 0 0
0.00
11 zmitrowicz marcinZMITROWICZ Marcin 52 Kozienice 80 0.0112
11.20
Razem 240
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 240

Lista nr 16 - KW PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak waclzaw stanislzawWOŹNIAK Wacław Stanisław 68 Łuczynów 19 0.00266
2.66
2 fusiek mariannaFUSIEK Marianna 55 Łuczynów 6 0.00084
0.84
3 kwiecinzski kazimierzKWIECIŃSKI Kazimierz 73 Kozienice 1 0.00014
0.14
4 sozrma elzzzbieta izabelaSÓRMA Elżbieta Izabela 48 Kozienice 1 0.00014
0.14
5 adamczyk sylwester franciszekADAMCZYK Sylwester Franciszek 66 Brzóza 0 0
0.00
6 strazg arturSTRĄG Artur 38 Kozienice 6 0.00084
0.84
7 zielinzska anetaZIELIŃSKA Aneta 44 Kozienice 1 0.00014
0.14
8 jakubowski tadeuszJAKUBOWSKI Tadeusz 68 Kozienice 2 0.00028
0.28
9 barszczewicz agnieszka zofiaBARSZCZEWICZ Agnieszka Zofia 53 Kozienice 4 0.00056
0.56
10 kajdan artur piotrKAJDAN Artur Piotr 32 Kozienice 1 0.00014
0.14
11 wolski grzegorz karolWOLSKI Grzegorz Karol 35 Kozienice 1 0.00014
0.14
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 17 - KW „NASZ REGION KOZIENICKI”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki roman antoniWYSOCKI Roman Antoni 71 Nowa Wieś 13 0.00182
1.82
2 majewska teresa edytaMAJEWSKA Teresa Edyta 60 Kozienice 0 0
0.00
3 boryczka barbaraBORYCZKA Barbara 65 Łuczynów 1 0.00014
0.14
4 drozzzzdzzz grzegorzDRÓŻDŻ Grzegorz 40 Aleksandrówka 6 0.00084
0.84
5 manzturzyk iwona renataMAŃTURZYK Iwona Renata 42 Kozienice 1 0.00014
0.14
6 nakonzczy teresaNAKOŃCZY Teresa 63 Ryczywół 1 0.00014
0.14
7 oszka elzzzbieta jadwigaOŚKA Elżbieta Jadwiga 60 Kozienice 1 0.00014
0.14
8 podolski miroslzawPODOLSKI Mirosław 60 Kozienice 23 0.00322
3.22
9 ukleja weronikaUKLEJA Weronika 24 Świerże Górne 1 0.00014
0.14
10 urban tomasz patrycjuszURBAN Tomasz Patrycjusz 40 Kozienice 2 0.00028
0.28
11 cichonzski jerzy janCICHOŃSKI Jerzy Jan 58 Wólka Tyrzyńska 1 0.00014
0.14
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1251
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1132
3 Liczba kart niewykorzystanych 391
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 742
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 742
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 742
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 707
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 2 0.00028
0.28
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 2 0.00028
0.28
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 1 0.00014
0.14
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 0 0
0.00
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 2 0.00028
0.28
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 1 0.00014
0.14
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 0 0
0.00
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 6 0.00085
0.85
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 4 0.00057
0.57
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 10 0.00141
1.41
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 1 0.00014
0.14
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 1 0.00014
0.14
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 0 0
0.00
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 1 0.00014
0.14
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 7 0.00099
0.99
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 1 0.00014
0.14
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 0 0
0.00
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 0 0
0.00
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 1 0.00014
0.14
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 0 0
0.00
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 3 0.00042
0.42
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 4 0.00057
0.57
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 10 0.00141
1.41
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 5 0.00071
0.71
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 337 0.04767
47.67
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 3 0.00042
0.42
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 1 0.00014
0.14
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 3 0.00042
0.42
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 4 0.00057
0.57
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 2 0.00028
0.28
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 0 0
0.00
Razem 365
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 365

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 2 0.00028
0.28
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 1 0.00014
0.14
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 0 0
0.00
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 0 0
0.00
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 0 0
0.00
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 0 0
0.00
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 2 0.00028
0.28
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 0 0
0.00
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 11 0.00156
1.56
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 1 0.00014
0.14
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 2 0.00028
0.28
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 1 0.00014
0.14
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 0 0
0.00
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 1 0.00014
0.14
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 1 0.00014
0.14
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 1 0.00014
0.14
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 0 0
0.00
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 0 0
0.00
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 0 0
0.00
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 1 0.00014
0.14
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 1 0.00014
0.14
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 0 0
0.00
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 1 0.00014
0.14
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 15 0.00212
2.12
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 9 0.00127
1.27
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 0 0
0.00
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 2 0.00028
0.28
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 1 0.00014
0.14
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 0 0
0.00
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 1 0.00014
0.14
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 2 0.00028
0.28
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 16 0.00226
2.26
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 0 0
0.00
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 2 0.00028
0.28
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 0 0
0.00
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 0 0
0.00
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 0 0
0.00
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 32 0.00453
4.53
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 96 0.01358
13.58
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 34 0.00481
4.81
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 3 0.00042
0.42
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 4 0.00057
0.57
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 13 0.00184
1.84
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 12 0.0017
1.70
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 3 0.00042
0.42
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 12 0.0017
1.70
Razem 209
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 209

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 0 0
0.00
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 1 0.00014
0.14
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 0 0
0.00
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 0 0
0.00
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 0 0
0.00
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 0 0
0.00
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 2 0.00028
0.28
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 4 0.00057
0.57
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 2 0.00028
0.28
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 0 0
0.00
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 0 0
0.00
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 3 0.00042
0.42
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 0 0
0.00
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11