Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 15

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Nr 1 w Kozienicach, ul. Warszawska 72 Kozienice
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Miasto Kozienice ulice: Modrzewiowa, Akacjowa, Jodłowa, Cisowa, Kasztanowa, Lipowa, Klonowa, Bukowa, Wierzbowa, Dębowa, Brzozowa, Jesionowa, Świerkowa, Zdziczów, Ignacego Krasickiego, Bohaterów Studzianek, Ogrodowa, Dojazdowa, Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, Jeziorna, Warszawska numery nieparzyste od nr 65 do końca i parzyste od nr 74 do końca
Liczba mieszkańców 1360
Liczba wyborców 1108
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Kozienicach 1
Rady Powiatu Kozienickiego 3
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 5

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Gminy Kozienice
  • Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej w Kozienicach) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu Kozienickiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Gminy Kozienice
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1107
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1107
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1004
3 Liczba kart niewykorzystanych 274
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 728
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 728
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 728
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 728
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 723
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bozzzek martinBOŻEK Martin 43 wyższe Łuczynów 20 0.00277
2.77
2 kozlzowski piotrKOZŁOWSKI Piotr 42 Wyższe Chinów 449 0.0621
62.10
3 matera artur piotrMATERA Artur Piotr 28 wyższe Kozienice 61 0.00844
8.44
4 wojcieszek robertWOJCIESZEK Robert 39 wyższe Janów 193 0.02669
26.69
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Mazowieckiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1107
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1008
3 Liczba kart niewykorzystanych 280
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 728
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 728
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 727
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 38
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 689
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak iwona marylaSKRZYPCZAK Iwona Maryla 50 Rajec Szlachecki 5 0.00073
0.73
2 wrzeszniak rafalzWRZEŚNIAK Rafał 34 Groszowice 1 0.00015
0.15
3 lenart krzysztofLENART Krzysztof 50 Klwatka Szlachecka 1 0.00015
0.15
4 grzona ewa grazzzynaGRZONA Ewa Grażyna 61 Maków 1 0.00015
0.15
5 kaczmarczyk monika wiolettaKACZMARCZYK Monika Wioletta 39 Radom 1 0.00015
0.15
6 czarnecki krystianCZARNECKI Krystian 26 Sadek 3 0.00044
0.44
7 gadaj aleksandra annaGADAJ Aleksandra Anna 24 Radom 0 0
0.00
8 frazczek ewaFRĄCZEK Ewa 51 Radom 3 0.00044
0.44
9 sukiennik andrzejSUKIENNIK Andrzej 53 Sadków 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pacholczak bozzzenna teresaPACHOLCZAK Bożenna Teresa 64 Skaryszew 6 0.00087
0.87
2 golzazbek zbigniewGOŁĄBEK Zbigniew 65 Radom 10 0.00145
1.45
3 przybytniak leszek januszPRZYBYTNIAK Leszek Janusz 59 Uleniec 0 0
0.00
4 jaworska boguslzawa janinaJAWORSKA Bogusława Janina 63 Podzagajnik 5 0.00073
0.73
5 chalzadaj-grodzinzska anna monikaCHAŁADAJ-GRODZIŃSKA Anna Monika 54 Białobrzegi 0 0
0.00
6 piotrowski andrzej ryszardPIOTROWSKI Andrzej Ryszard 62 Szydłowiec 1 0.00015
0.15
7 postek krzysztofPOSTEK Krzysztof 53 Głowaczów 9 0.00131
1.31
8 wilczynzska-furmanek jolanta katarzynaWILCZYŃSKA-FURMANEK Jolanta Katarzyna 56 Lipsko 2 0.00029
0.29
9 jaroszek-nowak ilona dorotaJAROSZEK-NOWAK Ilona Dorota 44 Radom 0 0
0.00
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 michalec beata barbaraMICHALEC Beata Barbara 53 Radom 1 0.00015
0.15
2 staniszewski jaroslzawSTANISZEWSKI Jarosław 42 Radom 2 0.00029
0.29
3 maj-wezzzzyk katarzyna dorotaMAJ-WĘŻYK Katarzyna Dorota 46 Radom 0 0
0.00
4 broda zdzislzaw grzegorzBRODA Zdzisław Grzegorz 50 Radom 0 0
0.00
5 jagielzlzo elzzzbieta helenaJAGIEŁŁO Elżbieta Helena 65 Radom 5 0.00073
0.73
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rajkowski rafalz piotrRAJKOWSKI Rafał Piotr 45 Zakrzew 6 0.00087
0.87
2 kwiecienz lzukaszKWIECIEŃ Łukasz 36 Radom 3 0.00044
0.44
3 szmietanka tomasz jozzefŚMIETANKA Tomasz Józef 49 Mozolice Małe 341 0.04949
49.49
4 bors anetaBORS Aneta 44 Zwoleń 4 0.00058
0.58
5 lzukomski zygmunt andrzejŁUKOMSKI Zygmunt Andrzej 60 Radom 1 0.00015
0.15
6 lzyzzzwa sylwiaŁYŻWA Sylwia 42 Radom 5 0.00073
0.73
7 nowacka magdalena beataNOWACKA Magdalena Beata 38 Szydłowiec 5 0.00073
0.73
8 cichawa-grabowska elzzzbieta grazzzynaCICHAWA-GRABOWSKA Elżbieta Grażyna 51 Rajec Szlachecki 0 0
0.00
9 wozjcik witoldWÓJCIK Witold 59 Sacin 0 0
0.00
Razem 365
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 365

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sitarski ireneusz robertSITARSKI Ireneusz Robert 59 Warszawa 12 0.00174
1.74
2 rejmer leszekREJMER Leszek 53 Radom 2 0.00029
0.29
3 maryniak-gawrylik grazzzyna janinaMARYNIAK-GAWRYLIK Grażyna Janina 57 Białobrzegi 0 0
0.00
4 gorycki zygmuntGORYCKI Zygmunt 71 Przysucha 1 0.00015
0.15
5 kupczyk barbara helenaKUPCZYK Barbara Helena 60 Radom 0 0
0.00
6 cichy janusz marianCICHY Janusz Marian 62 Radom 1 0.00015
0.15
7 wilk bozzzena malzgorzataWILK Bożena Małgorzata 58 Radom 2 0.00029
0.29
8 ferusz marcin pawelzFERUŚ Marcin Paweł 42 Białobrzegi 0 0
0.00
9 marszalzek magdalenaMARSZAŁEK Magdalena 32 Bogucin 4 0.00058
0.58
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mostek konradMOSTEK Konrad 24 Zaborówek 3 0.00044
0.44
2 kosiec justyna agnieszkaKOSIEC Justyna Agnieszka 28 Radom 1 0.00015
0.15
3 plzatos slzawomirPŁATOS Sławomir 46 Radom 2 0.00029
0.29
4 marciszewska oliwia malzgorzataMARCISZEWSKA Oliwia Małgorzata 21 Radom 1 0.00015
0.15
5 soja jaroslzaw marcinSOJA Jarosław Marcin 38 Pruszków 0 0
0.00
6 zzzytkowska-prus anna izabelaŻYTKOWSKA-PRUS Anna Izabela 44 Kotarwice 0 0
0.00
7 szwiezcicki tomasz michalzŚWIĘCICKI Tomasz Michał 34 Warszawa 1 0.00015
0.15
8 turzynzska jolantaTURZYŃSKA Jolanta 34 Stary Sopot 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk marek waclzawSZEWCZYK Marek Wacław 27 Lipsko 0 0
0.00
2 konopski mateusz michalzKONOPSKI Mateusz Michał 26 Kuczki-Wieś 0 0
0.00
3 witasek agnieszka magdalenaWITASEK Agnieszka Magdalena 33 Radom 1 0.00015
0.15
4 binzkowski marcinBIŃKOWSKI Marcin 19 Kozłów 0 0
0.00
5 bomba aleksandra karolinaBOMBA Aleksandra Karolina 29 Radom 0 0
0.00
6 sambor pawelzSAMBOR Paweł 30 Radom 0 0
0.00
7 miodowska dominika paulinaMIODOWSKA Dominika Paulina 19 Lisów 0 0
0.00
8 kowalski karolKOWALSKI Karol 20 Maków 2 0.00029
0.29
9 szydlzo dorotaSZYDŁO Dorota 26 Radom 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pater agata bozzzenaPATER Agata Bożena 34 Radom 6 0.00087
0.87
2 szwitka tomaszŚWITKA Tomasz 58 Trablice 3 0.00044
0.44
3 sikora piotr jerzySIKORA Piotr Jerzy 46 Radom 1 0.00015
0.15
4 rejczak agnieszka katarzynaREJCZAK Agnieszka Katarzyna 25 Szydłowiec 6 0.00087
0.87
5 pyrcioch tadeuszPYRCIOCH Tadeusz 68 Bierwiecka Wola 1 0.00015
0.15
6 nowak marcinNOWAK Marcin 27 Radom 4 0.00058
0.58
7 makuch tomaszMAKUCH Tomasz 30 Radom 2 0.00029
0.29
8 maniak justyna jadwigaMANIAK Justyna Jadwiga 21 Radom 4 0.00058
0.58
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak hubert stanislzawCZERNIAK Hubert Stanisław 57 Przysucha 5 0.00073
0.73
2 blzaszczyk stefanBŁASZCZYK Stefan 70 Przytyk 0 0
0.00
3 szymanzska ewelinaSZYMAŃSKA Ewelina 34 Sydół 1 0.00015
0.15
4 saniewski bartosz janSANIEWSKI Bartosz Jan 38 Warszawa 0 0
0.00
5 maciaszek ewa wandaMACIASZEK Ewa Wanda 65 Grójec 1 0.00015
0.15
6 nosowski ernestNOSOWSKI Ernest 40 Radom 1 0.00015
0.15
7 basinzska teresaBASIŃSKA Teresa 63 Grójec 0 0
0.00
8 czarnecki arkadiusz rafalzCZARNECKI Arkadiusz Rafał 38 Bobrowniki 1 0.00015
0.15
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fogiel radoslzaw aleksanderFOGIEL Radosław Aleksander 36 Radom 30 0.00435
4.35
2 kowalski jakub piotrKOWALSKI Jakub Piotr 33 Radom 79 0.01147
11.47
3 gozrska agnieszka beataGÓRSKA Agnieszka Beata 42 Szydłowiec 25 0.00363
3.63
4 wroclzawski jacek adamWROCŁAWSKI Jacek Adam 44 Radom 1 0.00015
0.15
5 michalzowska aurelia boguslzawaMICHAŁOWSKA Aurelia Bogusława 53 Radom 1 0.00015
0.15
6 rejczak janREJCZAK Jan 72 Radom 16 0.00232
2.32
7 wolszczak annaWOLSZCZAK Anna 34 Okrężnica 16 0.00232
2.32
8 kosowski maciej andrzejKOSOWSKI Maciej Andrzej 64 Cesinów-Las 1 0.00015
0.15
9 bialzecka ewaBIAŁECKA Ewa 47 Odrzywół 11 0.0016
1.60
Razem 180
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 180

Lista nr 11 - KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trochanowska beata elzzzbietaTROCHANOWSKA Beata Elżbieta 26 Łomianki 1 0.00015
0.15
2 nalzezcz tomasz piotrNAŁĘCZ Tomasz Piotr 48 Warszawa 2 0.00029
0.29
3 trochanowski tadeuszTROCHANOWSKI Tadeusz 62 Łomianki 0 0
0.00
4 kalinowski anatolKALINOWSKI Anatol 45 Warszawa 0 0
0.00
5 trochanowska elzzzbietaTROCHANOWSKA Elżbieta 54 Łomianki 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skrzypczak krzysztofSKRZYPCZAK Krzysztof 47 Zwoleń 0 0
0.00
2 gospodarczyk andrzej julianGOSPODARCZYK Andrzej Julian 65 Radom 0 0
0.00
3 maciejewski jakubMACIEJEWSKI Jakub 62 Pionki 2 0.00029
0.29
4 skrzypczak aldona malzgorzataSKRZYPCZAK Aldona Małgorzata 40 Zwoleń 1 0.00015
0.15
5 mazur beata mariaMAZUR Beata Maria 44 Zwoleń 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maroszek adam jaroslzawMAROSZEK Adam Jarosław 53 Klwatka Królewska 1 0.00015
0.15
2 mazkosa ewa barbaraMĄKOSA Ewa Barbara 49 Kozienice 9 0.00131
1.31
3 mostek janusz leszekMOSTEK Janusz Leszek 63 Dąbrówka Nagórna 0 0
0.00
4 motyka jolanta grazzzynaMOTYKA Jolanta Grażyna 58 Radom 0 0
0.00
5 jaworski marek zbigniewJAWORSKI Marek Zbigniew 59 Bartodzieje 1 0.00015
0.15
6 korcz elzzzbietaKORCZ Elżbieta 46 Radom 0 0
0.00
7 kaczmarska jadwigaKACZMARSKA Jadwiga 57 Dąbrówka Nagórna 1 0.00015
0.15
8 raczynzska jolantaRACZYŃSKA Jolanta 45 Radom 0 0
0.00
9 wozjcik slzawomir wojciechWÓJCIK Sławomir Wojciech 42 Radom 1 0.00015
0.15
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Kozienicach) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1107
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1107
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1003
3 Liczba kart niewykorzystanych 275
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 728
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 728
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 728
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 727
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 707
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 budny wioletta agnieszkaBUDNY Wioletta Agnieszka 48 Kozienice 5 0.00071
0.71
2 kwasznik justyna teresaKWAŚNIK Justyna Teresa 53 Kozienice 2 0.00028
0.28
3 boryczka krzysztofBORYCZKA Krzysztof 26 Kozienice 4 0.00057
0.57
4 krakowiak iwonaKRAKOWIAK Iwona 40 Ruda 0 0
0.00
5 kopacz roman bogdanKOPACZ Roman Bogdan 69 Kozienice 3 0.00042
0.42
6 rezbisz maciej arturRĘBIŚ Maciej Artur 48 Kozienice 0 0
0.00
7 szwitalza edmund krzysztofŚWITAŁA Edmund Krzysztof 60 Kozienice 4 0.00057
0.57
8 grzebalski andrzejGRZEBALSKI Andrzej 49 Kozienice 3 0.00042
0.42
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jakubiec miroslzaw andrzejJAKUBIEC Mirosław Andrzej 48 Kozienice 23 0.00325
3.25
2 mamcarz marzenaMAMCARZ Marzena 39 Kozienice 4 0.00057
0.57
3 gola radoslzawGOLA Radosław 46 Chinów 8 0.00113
1.13
4 kowalczyk wieslzawaKOWALCZYK Wiesława 52 Kozienice 1 0.00014
0.14
5 rodzoch barbara agataRODZOCH Barbara Agata 40 Kozienice 0 0
0.00
6 gawrysiak iwona ewaGAWRYSIAK Iwona Ewa 44 Kozienice 0 0
0.00
7 musialz elzzzbieta bogumilzaMUSIAŁ Elżbieta Bogumiła 46 Kozienice 3 0.00042
0.42
8 krozl marekKRÓL Marek 43 Kozienice 3 0.00042
0.42
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matera artur piotrMATERA Artur Piotr 28 Kozienice 62 0.00877
8.77
2 kucharski mieczyslzawKUCHARSKI Mieczysław 62 Kozienice 2 0.00028
0.28
3 walachnia janusz bonifacyWALACHNIA Janusz Bonifacy 63 Kozienice 12 0.0017
1.70
4 zajazc ryszard januszZAJĄC Ryszard Janusz 59 Kozienice 41 0.0058
5.80
5 utnicka ewelina danutaUTNICKA Ewelina Danuta 29 Kozienice 6 0.00085
0.85
6 michnicki maciej aleksyMICHNICKI Maciej Aleksy 68 Kozienice 10 0.00141
1.41
7 gromisz annaGROMISZ Anna 45 Kozienice 8 0.00113
1.13
8 drelewska edytaDRELEWSKA Edyta 31 Kozienice 0 0
0.00
Razem 141
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 141

Lista nr 18 - KWW „ROZWÓJ I BEZPIECZEŃSTWO”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jaworski henrykJAWORSKI Henryk 64 Kozienice 28 0.00396
3.96
2 krzeszniak dorotaKRZEŚNIAK Dorota 48 Aleksandrówka 11 0.00156
1.56
3 janeczek dariuszJANECZEK Dariusz 50 Kozienice 8 0.00113
1.13
4 skrzek anetaSKRZEK Aneta 42 Kozienice 8 0.00113
1.13
5 wasinzski filipWASIŃSKI Filip 23 Kozienice 0 0
0.00
6 krawczyk wojciech stanislzawKRAWCZYK Wojciech Stanisław 46 Kozienice 0 0
0.00
7 wiraszka agnieszka katarzynaWIRASZKA Agnieszka Katarzyna 46 Kozienice 2 0.00028
0.28
8 lenarcik albertLENARCIK Albert 39 Kozienice 9 0.00127
1.27
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 19 - KWW FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czapla elzzzbieta ewaCZAPLA Elżbieta Ewa 53 Kozienice 30 0.00424
4.24
2 kordula alicja stanislzawaKORDULA Alicja Stanisława 59 Kozienice 53 0.0075
7.50
3 kozielz arturKOZIEŁ Artur 42 Kozienice 13 0.00184
1.84
4 krakowiak magdalenaKRAKOWIAK Magdalena 40 Kozienice 10 0.00141
1.41
5 kuzzminzski marek janKUŹMIŃSKI Marek Jan 54 Kozienice 55 0.00778
7.78
6 lusztyk slzawomirLUŚTYK Sławomir 47 Kozienice 15 0.00212
2.12
7 witkowski maciej marcinWITKOWSKI Maciej Marcin 60 Kozienice 3 0.00042
0.42
8 zajazc krzysztof anatolZAJĄC Krzysztof Anatol 36 Kozienice 32 0.00453
4.53
Razem 211
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 211

Lista nr 20 - KWW KOZIENICE.2018

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bozzzek martinBOŻEK Martin 43 Łuczynów 13 0.00184
1.84
2 balcerzak norbert janBALCERZAK Norbert Jan 31 Kozienice 15 0.00212
2.12
3 kulik ewaKULIK Ewa 41 Kozienice 0 0
0.00
4 rokita malzgorzata katarzynaROKITA Małgorzata Katarzyna 42 Kozienice 1 0.00014
0.14
5 liwocha dariuszLIWOCHA Dariusz 53 Łuczynów 0 0
0.00
6 siembor jolantaSIEMBOR Jolanta 48 Ruda 0 0
0.00
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 21 - KWW "K.I.S. PIOTRA KOZŁOWSKIEGO"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 abramczyk annaABRAMCZYK Anna 37 Kozienice 6 0.00085
0.85
2 aftyka pawelz wojciechAFTYKA Paweł Wojciech 47 Kozienice 2 0.00028
0.28
3 kowalska-piechowicz elzzzbietaKOWALSKA-PIECHOWICZ Elżbieta 53 Kozienice 17 0.0024
2.40
4 kozlzowski piotrKOZŁOWSKI Piotr 42 Chinów 64 0.00905
9.05
5 nowak-zzzak anna katarzynaNOWAK-ŻAK Anna Katarzyna 36 Kozienice 5 0.00071
0.71
6 pulzkowski edwardPUŁKOWSKI Edward 65 Kozienice 78 0.01103
11.03
7 suwalza andrzejSUWAŁA Andrzej 46 Kozienice 4 0.00057
0.57
8 wronikowski grzegorz jacekWRONIKOWSKI Grzegorz Jacek 49 Kozienice 21 0.00297
2.97
Razem 197
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 197
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kozienickiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1107
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1000
3 Liczba kart niewykorzystanych 271
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 728
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 729
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 728
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 703
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 orzechowski stanislzaw jozzefORZECHOWSKI Stanisław Józef 68 Kozienice 19 0.0027
2.70
2 fornal tomasz waldemarFORNAL Tomasz Waldemar 39 Chinów 10 0.00142
1.42
3 adamski witoldADAMSKI Witold 70 Stanisławice 9 0.00128
1.28
4 bienias radoslzawBIENIAS Radosław 37 Kozienice 11 0.00156
1.56
5 lusztyk dorota agataLUŚTYK Dorota Agata 42 Łuczynów 0 0
0.00
6 pyrka marek romanPYRKA Marek Roman 57 Kuźmy 0 0
0.00
7 jaciubek beata ewaJACIUBEK Beata Ewa 48 Kozienice 6 0.00085
0.85
8 krzeszniak janKRZEŚNIAK Jan 29 Samwodzie 2 0.00028
0.28
9 majka katarzynaMAJKA Katarzyna 46 Kozienice 1 0.00014
0.14
10 skiba piotrSKIBA Piotr 42 Nowiny 3 0.00043
0.43
11 kalinkowska joannaKALINKOWSKA Joanna 44 Kozienice 0 0
0.00
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trela tomasz stanislzawTRELA Tomasz Stanisław 47 Śmietanki 30 0.00427
4.27
2 salzek krzysztof tomaszSAŁEK Krzysztof Tomasz 65 Kozienice 27 0.00384
3.84
3 wolszczak aneta agataWOLSZCZAK Aneta Agata 42 Kozienice 18 0.00256
2.56
4 traczyk monika aldonaTRACZYK Monika Aldona 30 Łuczynów 0 0
0.00
5 zybowska eliza mariaZYBOWSKA Eliza Maria 43 Kozienice 6 0.00085
0.85
6 zalewska annaZALEWSKA Anna 66 Kozienice 4 0.00057
0.57
7 jasek damianJASEK Damian 19 Kozienice 3 0.00043
0.43
8 lzukiewicz radoslzaw hubertŁUKIEWICZ Radosław Hubert 37 Ryczywół 2 0.00028
0.28
9 lipiec mariolaLIPIEC Mariola 50 Kozienice 11 0.00156
1.56
10 mirecki jaroslzaw robertMIRECKI Jarosław Robert 43 Kozienice 2 0.00028
0.28
11 przedniczek krzysztofPRZEDNICZEK Krzysztof 34 Kozienice 5 0.00071
0.71
Razem 108
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 108

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pytlewska-salzek joanna ewaPYTLEWSKA-SAŁEK Joanna Ewa 65 Kozienice 37 0.00526
5.26
2 szmiech jerzyŚMIECH Jerzy 65 Kozienice 55 0.00782
7.82
3 gollasch annaGOLLASCH Anna 47 Kociołki 20 0.00284
2.84
4 ziozlzek grazzzynaZIÓŁEK Grażyna 64 Kozienice 30 0.00427
4.27
5 frazczek andrzej janFRĄCZEK Andrzej Jan 42 Psary 9 0.00128
1.28
6 kowalik mateuszKOWALIK Mateusz 28 Kozienice 5 0.00071
0.71
7 kurek bogumilza zofiaKUREK Bogumiła Zofia 63 Aleksandrówka 10 0.00142
1.42
8 lusztyk irena mariannaLUŚTYK Irena Marianna 64 Kozienice 3 0.00043
0.43
9 smargol malzgorzataSMARGOL Małgorzata 52 Łuczynów 6 0.00085
0.85
10 sitkowski zbigniew boguslzawSITKOWSKI Zbigniew Bogusław 60 Opatkowice 37 0.00526
5.26
Razem 212
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 212

Lista nr 15 - KWW FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bebelska malzgorzata eulaliaBEBELSKA Małgorzata Eulalia 61 Kozienice 22 0.00313
3.13
2 bielawska irena barbaraBIELAWSKA Irena Barbara 58 Aleksandrówka 9 0.00128
1.28
3 golik janinaGOLIK Janina 67 Świerże Górne 1 0.00014
0.14
4 jung andrzej tadeuszJUNG Andrzej Tadeusz 60 Nowa Wieś 61 0.00868
8.68
5 karczmarski krzysztofKARCZMARSKI Krzysztof 61 Kozienice 2 0.00028
0.28
6 kowalski wlzodzimierzKOWALSKI Włodzimierz 50 Janików 6 0.00085
0.85
7 kucharski marek zbigniewKUCHARSKI Marek Zbigniew 56 Kozienice 16 0.00228
2.28
8 pakulza tomaszPAKUŁA Tomasz 37 Aleksandrówka 3 0.00043
0.43
9 szczygielz zbigniewSZCZYGIEŁ Zbigniew 58 Kozienice 37 0.00526
5.26
10 szewc aneta mariannaSZEWC Aneta Marianna 43 Samwodzie 0 0
0.00
11 zmitrowicz marcinZMITROWICZ Marcin 52 Kozienice 78 0.0111
11.10
Razem 235
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 235

Lista nr 16 - KW PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozzniak waclzaw stanislzawWOŹNIAK Wacław Stanisław 68 Łuczynów 7 0.001
1.00
2 fusiek mariannaFUSIEK Marianna 55 Łuczynów 10 0.00142
1.42
3 kwiecinzski kazimierzKWIECIŃSKI Kazimierz 73 Kozienice 6 0.00085
0.85
4 sozrma elzzzbieta izabelaSÓRMA Elżbieta Izabela 48 Kozienice 4 0.00057
0.57
5 adamczyk sylwester franciszekADAMCZYK Sylwester Franciszek 66 Brzóza 0 0
0.00
6 strazg arturSTRĄG Artur 38 Kozienice 6 0.00085
0.85
7 zielinzska anetaZIELIŃSKA Aneta 44 Kozienice 0 0
0.00
8 jakubowski tadeuszJAKUBOWSKI Tadeusz 68 Kozienice 1 0.00014
0.14
9 barszczewicz agnieszka zofiaBARSZCZEWICZ Agnieszka Zofia 53 Kozienice 8 0.00114
1.14
10 kajdan artur piotrKAJDAN Artur Piotr 32 Kozienice 0 0
0.00
11 wolski grzegorz karolWOLSKI Grzegorz Karol 35 Kozienice 3 0.00043
0.43
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 17 - KW „NASZ REGION KOZIENICKI”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki roman antoniWYSOCKI Roman Antoni 71 Nowa Wieś 10 0.00142
1.42
2 majewska teresa edytaMAJEWSKA Teresa Edyta 60 Kozienice 12 0.00171
1.71
3 boryczka barbaraBORYCZKA Barbara 65 Łuczynów 4 0.00057
0.57
4 drozzzzdzzz grzegorzDRÓŻDŻ Grzegorz 40 Aleksandrówka 4 0.00057
0.57
5 manzturzyk iwona renataMAŃTURZYK Iwona Renata 42 Kozienice 0 0
0.00
6 nakonzczy teresaNAKOŃCZY Teresa 63 Ryczywół 2 0.00028
0.28
7 oszka elzzzbieta jadwigaOŚKA Elżbieta Jadwiga 60 Kozienice 3 0.00043
0.43
8 podolski miroslzawPODOLSKI Mirosław 60 Kozienice 4 0.00057
0.57
9 ukleja weronikaUKLEJA Weronika 24 Świerże Górne 1 0.00014
0.14
10 urban tomasz patrycjuszURBAN Tomasz Patrycjusz 40 Kozienice 1 0.00014
0.14
11 cichonzski jerzy janCICHOŃSKI Jerzy Jan 58 Wólka Tyrzyńska 1 0.00014
0.14
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42