Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OŁAWSKIEGO
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OŁAWSKIEGO
Typ komitetu Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń
Adres ul. Spółdzielcza 21 / 1, 55-200 Godzikowice
Pełnomocnik wyborczy Józef Hołyński
Pełnomocnik finansowy Katarzyna Małgorzata Pawłowska
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów 3 1
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 3 1
Ogółem 6 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 25 12 48% 13 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 27 12 44% 15 56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 13 7 54% 6 46%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 1 1 100% 0 0%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 1 0 0% 1 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 67 32 48% 35 52%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 54 52 55
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 50 49 51
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 49 49 50
Średnia wieku kandydatów na wójta 55 55
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 52 52
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 4 3 75% 1 25%
30-39 10 6 60% 4 40%
40-59 32 13 41% 19 59%
60+ 19 9 47% 10 53%
Ogółem 65 31 48% 34 52%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 2 1 50% 1 50%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 2 1 50% 1 50%