Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW MIASTO JEST NASZE - RUCHY MIEJSKIE
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Stalowa 2 / 5, 03-427 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Jan Tomasz Mencwel
Pełnomocnik finansowy Jan Piotr Popławski
Adres strony www http://www.ruchymiejskie.waw.pl
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu 9 1
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 14 3
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 23 4

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 70 33 47% 37 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 88 43 49% 45 51%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 1 1 100% 0 0%
Ogółem 159 77 48% 82 52%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu 38 40 35
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 40 41 39
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 44 44
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 44 22 50% 22 50%
30-39 57 23 40% 34 60%
40-59 42 20 48% 22 52%
60+ 15 11 73% 4 27%
Ogółem 158 76 48% 82 52%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 1 1 100% 0 0%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 1 1 100% 0 0%