Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW MAZOWIECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Typ komitetu Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń
Adres ul.Koszykowa 24 / 12, 00-553 Warszawa
Pełnomocnik wyborczy Andrzej Wacław Szczurowski
Pełnomocnik finansowy Joanna Katarzyna Sobieszek
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów 17 3
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 16 5
Ogółem 33 8

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 107 50 47% 57 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 111 53 48% 58 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 24 50% 24 50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 2 0 0% 2 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 5 0 0% 5 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 273 127 47% 146 53%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 52 48 54
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 47 47 47
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 50 52 48
Średnia wieku kandydatów na wójta 46 46
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 49 49
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 21 10 48% 11 52%
30-39 44 23 52% 21 48%
40-59 131 65 50% 66 50%
60+ 70 29 41% 41 59%
Ogółem 266 127 48% 139 52%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 5 0 0% 5 100%
60+ 1 0 0% 1 100%
Ogółem 7 0 0% 7 100%