Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA + NA RZECZ REGIONU
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA +
Typ komitetu Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń
Adres Gruta 149, 86-330 Mełno
Pełnomocnik wyborczy Przemysław Szczepanowski
Pełnomocnik finansowy Marzena Małgorzata Kurkowska
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów 4 1
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 4 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 25 12 48% 13 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 49 20 41% 29 59%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 4 0 0% 4 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 78 32 41% 46 59%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 55 50 60
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 46 42 49
Średnia wieku kandydatów na wójta 54 54
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 4 2 50% 2 50%
30-39 19 10 53% 9 47%
40-59 32 16 50% 16 50%
60+ 19 4 21% 15 79%
Ogółem 74 32 43% 42 57%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 1 0 0% 1 100%
60+ 2 0 0% 2 100%
Ogółem 4 0 0% 4 100%