Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - MPS
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW MIĘDZYGMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE- MPS
Typ komitetu Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń
Adres Okonin 1, 86-330 Mełno
Pełnomocnik wyborczy Łukasz Jakub Kowalkowski
Pełnomocnik finansowy Lidia Różańska
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów 4 1
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Ogółem 4 1

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 24 11 46% 13 54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 50 21 42% 29 58%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 3 1 33% 2 67%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 77 33 43% 44 57%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 54 47 60
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 52 51 53
Średnia wieku kandydatów na wójta 46 66 35
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 2 1 50% 1 50%
30-39 10 5 50% 5 50%
40-59 38 18 47% 20 53%
60+ 24 8 33% 16 67%
Ogółem 74 32 43% 42 57%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 2 0 0% 2 100%
40-59 0 0 0% 0 0%
60+ 1 1 100% 0 0%
Ogółem 3 1 33% 2 67%