Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY POWIATOWEGO STOWARZYSZENIA IDZIEMY RAZEM
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW PS IDZIEMY RAZEM
Typ komitetu Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń
Adres ul. Irysowa 10, 72-300 Gryfice
Pełnomocnik wyborczy Sławomir Michał Nowak
Pełnomocnik finansowy Tomasz Paweł Sać
Adres strony www http://idziemyrazem.org.pl
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów 2 1
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 4 1
Ogółem 6 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 21 9 43% 12 57%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 29 16 55% 13 45%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 30 9 30% 21 70%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 1 0 0% 1 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 2 1 50% 1 50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 83 35 42% 48 58%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 54 52 55
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 41 39 44
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 41 51
Średnia wieku kandydatów na wójta 55 55
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 45 43 46
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 7 4 57% 3 43%
30-39 23 10 43% 13 57%
40-59 33 18 55% 15 45%
60+ 17 2 12% 15 88%
Ogółem 80 34 43% 46 58%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 3 1 33% 2 67%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 3 1 33% 2 67%