Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW POWIATOWE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres Traugutta 13, 37-500 Jarosław
Pełnomocnik wyborczy Wiesław Grzegorz Krystecki
Pełnomocnik finansowy Alicja Józefa Prucyk
Adres strony www http://powiatoweporozumienie.pl/
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów 4 1
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 4 1
Ogółem 8 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 33 13 39% 20 61%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 29 12 41% 17 59%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 18 5 28% 13 72%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 2 0 0% 2 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 82 30 37% 52 63%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 51 48 53
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 48 40 53
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 48 53 47
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 47 47
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 5 4 80% 1 20%
30-39 13 6 46% 7 54%
40-59 50 17 34% 33 66%
60+ 12 3 25% 9 75%
Ogółem 80 30 38% 50 63%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 1 0 0% 1 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 2 0 0% 2 100%