Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE AKTYWNY SAMORZĄD
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW STOWARZYSZENIE AKTYWNY SAMORZĄD
Typ komitetu Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń
Adres ul. Kościańska 8 / 4, 64-010 Krzywiń
Pełnomocnik wyborczy Andrzej Paweł Socha
Pełnomocnik finansowy Anna Maria Gołębiewska
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów 4 1
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 4 1
Ogółem 8 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 27 11 41% 16 59%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 29 14 48% 15 52%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 30 9 30% 21 70%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza 3 0 0% 3 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta % %
Ogółem 89 34 38% 55 62%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 43 43 42
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 44 41 46
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 46 48 45
Średnia wieku kandydatów na wójta
Średnia wieku kandydatów na burmistrza 45 45
Średnia wieku kandydatów na prezydenta
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 5 4 80% 1 20%
30-39 36 11 31% 25 69%
40-59 31 14 45% 17 55%
60+ 14 5 36% 9 64%
Ogółem 86 34 40% 52 60%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 2 0 0% 2 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 3 0 0% 3 100%