Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE INICJATYWA SAMORZĄDOWA
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA
Typ komitetu Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń
Adres ul.Wojska Polskiego 10, 83-110 Tczew
Pełnomocnik wyborczy Andrzej Czapiewski
Pełnomocnik finansowy Wiesław Mieczysław Joachim
Adres strony www http://www.inicjatywa.org.pl/
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba
List rad
Zarejestrowane listy do sejmików województw
Zarejestrowane listy do rad powiatów 5 1
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu
Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 4 1
Ogółem 9 2

Zarejestrowane listy

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 32 15 47% 17 53%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 31 13 42% 18 58%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 15 6 40% 9 60%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta 1 0 0% 1 100%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza % %
Liczba zarejestrowanych kandydatów na prezydenta 1 0 0% 1 100%
Ogółem 80 34 43% 46 58%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku kandydatów do sejmiku województwa
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów 53 53 53
Średnia wieku kandydatów do rad miast na prawach powiatu
Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców 44 45 43
Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców 47 48 46
Średnia wieku kandydatów na wójta 67 67
Średnia wieku kandydatów na burmistrza
Średnia wieku kandydatów na prezydenta 48 48
Ogółem

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 8 3 38% 5 63%
30-39 17 6 35% 11 65%
40-59 39 20 51% 19 49%
60+ 14 5 36% 9 64%
Ogółem 78 34 44% 44 56%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 0 0 0% 0 0%
40-59 1 0 0% 1 100%
60+ 1 0 0% 1 100%
Ogółem 2 0 0% 2 100%