Local government elections 2018

National Electoral Commission's logo
 • Local government elections
  The Republic of Poland

  2018

 • Logo KBW

Commission chair

 • Wojciech Hermeliński

  sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Commission vicechairs

 • Wiesław Kozielewicz

  sędzia Sądu Najwyższego

 • Sylwester Marciniak

  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Commission members

 • Wiesław Błuś

  sędzia Sądu Najwyższego

 • Zbigniew Cieślak

  sędzia Trybunału Konstytucyjnego

 • Arkadiusz Despot-Mładanowicz

  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Wojciech Kręcisz

  sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Janusz Niemcewicz

  sędzia Trybunału Konstytucyjnego

 • Krzysztof Strzelczyk

  sędzia Sądu Najwyższego

The Secretary of the National Electoral Commission

 • Magdalena Pietrzak

  Szef Krajowego Biura Wyborczego