CBOS: zaufanie do PKW w górę

Działalność Państwowej Komisji Wyborczej pozytywnie ocenia ponad dwie trzecie (69%) Polaków. To o 22 pkt. proc. więcej niż podczas ostatnich badań z ubiegłego roku. Taki wniosek wynika z najnowszego pomiaru CBOS. To jednak nie wszystko. 84% ankietowanych uważa, że wyniki wyborów do sejmików województw podane przez PKW są wiarygodne.

Aż 69% Polaków, poddanych przez CBOS badaniu „Oceny działalności parlamentu, prezydenta, władz lokalnych i PKW” pozytywnie ocenia działalność Państwowej Komisji Wyborczej. W stosunku do pomiaru z grudnia ubiegłego roku odsetek ten wzrósł o 22 punkty procentowe.

Tylko nieliczni (5%)  wypowiadają się o PKW z dezaprobatą, jednak niezadowolonych z pracy PKW wyraźnie ubyło. Teraz jest ich o 10 punktów procentowych mniej. Po poprzednich wyborach samorządowych praca PKW zdecydowanie częściej była krytykowana niż chwalona (63% wobec 22%).

Znaczący wzrost zaufania do wyników wyborów

Na tym jednak nie koniec. Opublikowane przez CBOS dzień wcześniej badanie „O wiarygodności wyników wyborów do sejmików wojewódzkich” dowodzi, że 84% ankietowanych uważa, że wyniki wyborów do sejmików województw podane przez PKW są wiarygodne.

Przeciwnego zdania jest tylko 3% respondentów (zaledwie 2% badanych uznało wyniki za raczej niewiarygodne, a raptem 1% - za zdecydowanie niewiarygodne). To bardzo duża zmiana na korzyść PKW, bo w 2014 roku wyniki wyborów kwestionował blisko co czwarty badany (22% w grudniu 2014 roku i 26% w styczniu 2016 roku).

Większe zaufanie wśród uczestniczących niż nieuczestniczących w wyborach

Jak podaje CBOS, większą skłonność do kwestionowania ogłoszonych przez PKW wyników mają badani, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu, niż ci, którzy deklarują, że oddali swój głos w tych wyborach (6% wobec 2% ankietowanych).

Wśród wyborców aktywnych w tegorocznych wyborach aż 91 proc. twierdzi, że wyniki wyborów do sejmików województw są wiarygodne. Tylko 2 proc. uznaje je za niewiarygodne, a 8% nie ma w tej sprawie zdania. Z kolei w gronie tych, którzy nie poszli do urn, za wiarygodne wynik wyborów uznaje 66% badanych. Według 6% ankietowanych wyniki wyborów są niewiarygodne, a ponad co trzeci (28 proc.) nie ma na ten temat zdania.

Podsumowanie

Z analizy CBOS wynika, że po wyborach rejestrujemy rekordowo dobre opinie o działalności PKW, co koresponduje z niemal powszechnym przekonaniem o wiarygodności wyników wyborów do sejmików województw.