PKW: wg stanu na godz. 6 obwodowe komisje wyborcze sporządziły 79.647 na ok. 116 tys. protokołów

Według stanu na godz. 6 obwodowe komisje wyborcze sporządziły 79.647 na ok. 116 tys. protokołów. Spośród sporządzonych dotąd protokołów 23.592 zostały zweryfikowane pozytywnie przez komisje wyższego stopnia. Poranna, poniedziałkowa konferencja prasowa PKW dostarczyła również wielu danych na temat incydentów wyborczych. 

PKW podczas porannej, poniedziałkowej konferencji prasowej poinformowała, że obowodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie według stanu na godz. 6 sporządziły już 79.647 na ok. 116 tys. protokołów. We wspomnianej liczbie sporządzonych protokołów 17.553 z nich dotyczy wyborów do sejmików województw, 14.931 - wyborów do rad powiatów, 29.025 - wyborów do rad gmin i 18.138 w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

23.592 spośród sporządzonych do tego czasu protokołów zostały pozytywnie zwerfyfikowane przez komisje wyborcze wyższego stopnia. W liczbie tej znalazły się protokoły z wyborów do sejmików województw (3.616), rad powiatów (2.411), rad gmin (9.752) oraz z wyborów wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast (7.813). 

Podczas konferencji Zastępca Przewodniczącego PKW sędzia Wiesław Kozielewicz zaprezentował najświeższe dane dotyczące incydentów wyborczych.

Więcej szczegółów w zapisie konferencji, który zamieszczamy poniżej: 

Wersja w tłumaczeniu na język polski migowy:

Wersja angielska: